Siirry sisältöön

Tamperelaiset jakavat ja saavat oppia kansainvälisissä elinvoimaverkostoissa

Julkaistu 12.9.2019 14.21

Yksi onnistunut kansainvälisten verkostojen tapaaminen tuo kaupunkiin lisää kansainvälisiä kokouksia, kun yhteistyötä jatketaan tiiviisti vielä sen jälkeenkin. Näin on käynyt Tampereella viime vuosien aikana.

Kansainvälisten elinvoimaverkostojen jäsenet tuntevat Tampereen vahvana älykaupunkina. Vuonna 2013 Tampere järjesti Eurocities-järjestön taloudellisen foorumin eli Economic Development Forumin kokouksen. Onnistunut kokous on tuonut isäntäkaupungille paljon hyvää myös jälkeenpäin.

– Tampere on saanut järjestettäväkseen esimerkiksi Eurocities-verkoston ympäristöfoorumin viime syksynä sekä tietoyhteiskunta- ja liikkuvuusfoorumin vuonna 2016, kertoo EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen.

Henkilökohtaiset tapaamiset kasvokkain madaltavat yhteydenottokynnystä.

– EDF:n kokouksen jälkeen olen voinut soittaa työasioissa vaikkapa Münchenin EU-johtajalle noin vain.

Eurocities on suurten eurooppalaisten kaupunkien edunvalvonta- ja yhteistyöverkosto, johon kuuluu yli 140 kaupunkia. Järjestö pääsee vaikuttamaan EU-politiikkaan kaupunkien omasta näkökulmasta.

Kaupunkien saama EU-rahoitus puhututtaa jäseniä

Tampereen kansainvälisten elinvoimaverkostojen koordinaattoreiden mukaan verkostotyö on ennen kaikkea tietojen ja kokemusten jakamista kaupunkien kehittämisestä, innovaatioista sekä kauppa- ja yrittäjyyspolitiikasta. Verkostot jakavat osaamistaan paitsi kasvokkain myös verkossa.

– Verkostoissa sekä opitaan että jaetaan muille kokemuksia hyvistä käytännöistä, sanoo kehittämispäällikkö Matias Ansaharju, joka jatkaa Hannele Räikkösen työtä kaupungin edustajana EDF:ssä.

Räikkönen on esitellyt EDF:ssä Tampereen elinkeinopoliittisia ohjelmia ja Smart Tampere -kehitysohjelmaa.

Tiia Joki, Jukka Järvinen, Matias Ansaharju ja Hannele Räikkönen toimivat Tampereen kaupungin edustajina kansainvälisissä elinvoimaverkostoissa.
Tiia Joki, Jukka Järvinen, Matias Ansaharju ja Hannele Räikkönen toimivat Tampereen kaupungin edustajina kansainvälisissä elinvoimaverkostoissa.

Aluekehityspäällikkö Jukka Järvinen on tehnyt kansainvälistä verkostotyötä yli 15 vuotta. Hän on mukana Eurocities-järjestön koheesiopolitiikkatyöryhmässä, joka muun muassa pyrkii kuromaan kiinni alueiden välisiä eroja, luomaan työpaikkoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Keskustelemme verkostossa myös kaupunkien kehittämisen EU-rahoituksesta ja mietimme, miten voisimme yhdessä vaikuttaa kaupunkien EU-komissiolta saatavaan rahoitukseen.

Järvinen on kertonut ryhmässä esimerkiksi Tampereen 6Aika-hankkeesta, jota Tampere toteuttaa yhteistyössä viiden muun suomalaiskaupungin kanssa. Hankkeessa tehtävä kaupunki-, organisaatio- ja toimialarajat ylittävä hedelmällinen yhteistyö on Euroopan mittakaavassa harvinaista ja siksi kiinnostavaa.

– Verkostojen jäsenet haluavat erityisesti kuulla siitä, miten kuusi Suomen suurinta keskenään kilpailevaa kaupunkia voi tehdä tuloksellista yhteistyötä ja vieläpä jakaa niin avoimesti kertynyttä osaamistaan toisilleen, Järvinen toteaa.

– Myös suomalaiskaupunkien avoimesta ja ketterästä hallinnosta halutaan ottaa oppia, lisää Ansaharju.

Reykjavikista vinkkejä digiosallistumiseen ja osallistavaan budjetointiin

Pohjoismainen kaupunkikehittämisen verkosto Nordic Smart Cities on toiminut vasta muutaman vuoden. Sen toiminta lähti liikkeelle yhdessä tekemisen halusta.

– Suomesta verkostoon tulivat mukaan Tampereen jälkeen myös Turku, Vantaa ja Oulu, kertoo johdon assistentti Tiia Joki.

Tiia Joki on aloittanut Nordic Smart Cities -verkoston jäsenenä vuosi sitten.
Tiia Joki on aloittanut Nordic Smart Cities -verkoston jäsenenä vuosi sitten.

Joki osallistui verkoston kokoukseen keväällä Islannissa. Verkostokoordinaattorit pääsivät tutustumaan Reykjavikin kaupungin asukkaiden digiosallistumisen ja osallistavan budjetoinnin malliin.

– Kuulimme heidän kokemuksiaan osallistavan budjetoinnin sähköisestä alustasta sekä yleisesti heidän onnistumisistaan ja haasteistaan mallin toteutuksessa. Näitä tietoja on pystytty hyödyntämään Tampereen osallistavan budjetoinnin suunnittelutyössä, joka on parhaillaan käynnissä. Meillä osallistuva budjetointi on osa osallisuus- ja yhteisöllisyysmallin uudistusta.

Toinen vahva teema-alue osallisuuden lisäksi on turvallisuus, joka on ajankohtainen kehittämiskohde myös Tampereella. Tuoreena lisäpontimena on kaupungin saama rahoitus: Tampere sai työhön EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta 3,2 miljoona euroa, jolla kehitetään tapahtuma- ja kaupunkiturvallisuutta. Pääkohteina ovat keskustan tapahtuma-alueet Ratina ja Keskustori.

Jalkautustyö Tampereella kasvattaa verkostotyön hyötyjä

Verkostokoordinaattorit saavat kansainvälisistä verkostoistaan paljon irti, mutta työ vaatii aikaa ja aktiivisuutta.

– Tärkeää on myös jalkauttaa oppia Tampereella. On olennaista, että esimiehet antavat vahvan tuen tekemiselle ja järjestävät aikaa jalkautustyöhön. Koordinaattorit voisivat jakaa osaamistaan esimerkiksi yksiköiden palavereissa, jotta kaupunki saa verkostotyöstä kaiken mahdollisen hyödyn, Räikkönen korostaa.

Verkostojen antia on jaettava työntekijöiden lisäksi kaupunkilaisille, sidosryhmille, kaupungin johdolle ja luottamushenkilöille.

Kaupunki esittelee verkostojaan verkkosivujen artikkeleissa vuoden 2019 aikana.

Elinvoiman verkostokoordinaattorit

  • EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen, puh. 040 776 3446
  • Eurocities, koheesiopolitiikkatyöryhmä: aluekehityspäällikkö Jukka Järvinen, puh. 040 724 1112
  • Eurocities, taloudellisen kehityksen foorumi EDF: kehittämispäällikkö Matias Ansaharju, puh. 050 500 2447
  • Nordic Smart Cities: johdon assistentti Tiia Joki, puh. 040 576 8684
  • The International Metropolis Project: koordinaattori Marja Nyrhinen, puh. 040 572 7932
  • Eurocities, EDF:n brändityö ja kansainväliset suhteet -työryhmä: kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686
  • kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tampere.fi

Teksti Tuuli Oinonen

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi