Siirry sisältöön

Kauppi-Niihamasta, hyvinvointiohjelmasta ja lännen alueen suunnitteluhankkeista keskusteltiin maaliskuussa alueverkostoissa

Julkaistu 1.4.2019 18.07

Alueverkostoissa oli maaliskuussa esillä kaupungin hyvinvointiohjelma, Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelu ja lännen alueen suunnitteluhankkeita.

Lännen alueverkoston tapaamisessa oli Lielahtikeskuksessa.
Ajankohtaiset suunnitteluhankkeet kiinnostivat lännen alueverkostossa. Maaliskuun tapaamisessa Lielahtikeskuksessa paikalla oli yli 60 alueen asukasta ja toimijaa.

Lännen alueverkostossa tapaamisessa esiteltiin työn alla olevia alueen suunnitteluhankkeita. Esillä oli muun muassa Hiedanranta sekä ajankohtaisia katusuunnitelmia vireillä olevista raitiotieasemakaavoista Paasikiventien varrelta sekä Lentävänniemestä. Tilaisuudessa oli mahdollisuus keskustella lännen alueen suunnitelmista kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja Raitiotieallianssin asiantuntijoiden kanssa.

Liikkuminen, saavutettavuus ja yhteiset kokoontumispaikat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta

Etelän ja kaakon alueverkostoissa aiheena oli Tampereen kaupungin hyvinvointiohjelma. Kaupunki suunnittelee koko kaupungin kattavan hyvinvointiohjelman tekemistä. Hyvinvointiohjelman suunnittelijat halusivat kuulla alueiden asukkailta ja toimijoilta mielipiteitä, millaisen hyvinvointiohjelman Tampere tarvitsee, mitä asioita siinä olisi hyvä ottaa huomioon ja mitä teemoja pitäisi painottaa. Alueverkostoissa nousi vahvasti esille liikkumisen ja saavutettavuuden tärkeys. Siihen kytkeytyy infran, lähinnä kulkuväylien ja rakennetun ympäristön turvallisuus. Merkittävänä nähtiin myös maksuttomat, yhteiset tilat ja kohtaamispaikat eri-ikäisille ja eritaustaisille. Keskusteluissa muistutettiin myös, ettei hyvinvointi aina liity aineelliseen hyvinvointiin vaan esimerkiksi yhteisöllisyyteen.

Hyvinvointiohjelman teemoista on jo aiemmin kerätty näkemyksiä maahanmuuttaja- ja vanhusneuvostoilta, Lasten Parlamentilta, nuorisovaltuustolta, Järjestöedustamolta ja seuraparlamentilta. Selvitystyön pohjalta päätetään, ruvetaanko laajaa hyvinvointiohjelmaa tekemään. Toteutuessaan hyvinvointiohjelma kattaisi vuodet 2020 - 2024.

Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelun ehdotusten työstäminen jatkui koillisessa ja keskustassa

Koillisen ja keskustan alueverkoston tapaamisissa jatkettiin Kauppi-Niihaman alueen vertaissuunnittelussa syntyneiden ehdotusten työstämistä. Tapetilla olivat erityisesti saavutettavuus ja virkistyspalvelut.

Kaupunkisuunnittelu on muuttumassa keskustelevammaksi ja vertaissuunnittelun tavoitteena on kehittää suunnittelukulttuuria Tampereella. Vertaissuunnittelussa mukana olevat osallistuvat suunnitteluratkaisujen tuottamiseen ja voivat paneutua itselle tärkeisiin asioihin. Vertaissuunnitteluryhmien ehdotuksissa kuultiinkin esityksiä muun muassa pyöräilijöiden, polkujuoksijoiden, golfin, hiihdon, luontoarvojen säilyttämisen näkökulmista.

Koillisen ja keskustan tilaisuuksissa oli yhteensä paikalla kuutisenkymmentä kuntalaista, jotka totesivat vertaissuunnitteluryhmien tehneet todella hyvää työtä ja tuoneen esiin tärkeitä näkökulmia. Opastuksiin ja viitoituksiin toivottiin parannusta. Hyvä viitoitus ohjaa oikeille poluille ja siten osaltaan ehkäisee luonnon kulumista. Myös harvennushakkuista ja mahdollisuudesta luonnon rikastamiseen keskusteltiin. Vesielämän huomattiin vielä puuttuvan ehdotuksista. Osallistujat halusivat myös melonnan, latujen ja luistelun näkökulmien näkyvän suunnitelmassa.

Kevään kuluessa ryhmät jatkavat suunnitelmiensa työstämistä. Alueverkostot toivoivat, että ryhmät kommentoisivat ristiin toistensa esityksiä.


Teksti Eija Uurtamo

Kuvat Birgitta Tunturi