Siirry sisältöön

Eroa pohtiva vanhempi saa tietoa ja tukea

Julkaistu 5.2.2019 12.53

Ero puolisosta voi olla raskas prosessi. Erityisen paljon pohdittavaa on lapsiperheessä, jossa vanhempien ero vaikuttaa myös lapsiin. Tampereen kaupungin perheoikeudelliset palvelut ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osaston Eron ensiapupiste kehittävät palveluitaan, joissa eroa harkitsevat ja erosta päättäneet vanhemmat saavat tietoa ja tukea.

Metsäpolku haarautuu kevättalven valossa
 

Eron partaalla olevan vanhemman mielessä pyörii monta käytännön kysymystä. Kuinka arki ja perheen asiat hoidetaan? Miten lasten huoltajuus järjestetään ja missä he asuvat? Kuinka kulut jaetaan? Tarvitaanko kirjallisia sopimuksia - ja missä niitä tehdään? Entä jos ei pystykään sopimaan?

- Ero on parisuhteessa uusi tilanne, ja jokainen ero on omanlaisensa. Kysymyksiä on paljon, kuvailee johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Jyrkkä Tampereen kaupungin perheoikeudellisten palvelujen yksiköstä.

Kaupungin perheoikeudellisten palvelujen lastenvalvoja on viranomainen, jonka luona vanhemmat asioivat, jos perheessä on alaikäisiä lapsia ja eroavat vanhemmat tekevät heitä koskevia sopimuksia. Lastenvalvojan neuvontanumeroon voi myös soittaa, jos vanhempi on esimerkiksi epävarma lasten arjen järjestämiseen liittyvissä asioissa ja tarvitsee ohjausta ja neuvontaa sopimusasioissa.

- Lastenvalvojan luona vanhempien on mahdollista tehdä lasten asumiseen, huoltajuuteen, tapaamiseen ja elatukseen liittyviä sopimuksia, kuvailee Jyrkkä.

Aina lastenvalvojaa ei erotilanteessa tarvita, jos vanhemmat pystyvät riidattomasti sopimaan lasten asioista. On hyvä kuitenkin muistaa, että vain lastenvalvojan vahvistama sopimus tai tuomioistuimen antama päätös on täytäntöön pantavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kela ei maksa elatustukea vanhempien suullisella sopimuksella, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai elatusvelvollisen maksama elatusapu on pienempi kuin voimassa oleva elatustuki.

Birgitta Jyrkkä istumassa
Johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Jyrkkä kertoo, että Tampereen kaupungin perheoikeudelliset palvelut voivat olla avuksi myös kuultaessa lapsen ja nuoren eroon liittyviä toiveita.

Lapset ja nuoret tarvitsevat erossa paljon huomiota

Eron järjestäminen ja eroon liittyvien tunteiden käsittely vievät vanhemmilta aikaa ja energiaa. Samalla perheen lapset tarvitsevat paljon huomiota, jotta he ymmärtävät tilanteen ja sen tuomat muutokset omassa arjessaan. Asian käsittely vaatii voimia myös lapselta. Tähän hän tarvitsee vanhempiensa tukea.

- Vanhemman tulisi jaksaa eri tilanteissa miettiä, mitä kaikkea ero tarkoittaa lapsen näkökulmasta, sanoo koordinaattori Outi Ritari-Alho. MLL Tampereen osaston eropalveluissa työskentelevä Ritari-Alho korostaa, että lapsen tulisi saada myönteistä huomiota molemmilta vanhemmiltaan. - Vanhemmuus jatkuu, vaikka parisuhde päättyy, Ritari-Alho toteaa.

Nuorelle, joka elää omaa kuohuntavaihettaan, vanhempien ero voi olla kova pala. Nuori jää usein yksin tunteidensa kanssa. Vanhemmat saattavat ajatella, että nuori selviää tilanteesta helpommalla kuin pieni lapsi.

Sekä lapset että nuoret kuitenkin kokevat erossa usein ulkopuolisuuden tunnetta. Pienikin lapsi voi tuntea itsensä näkymättömäksi ja nuori yksinäiseksi.

- Nuorella lojaalius vanhempaa kohtaan vaikuttaa herkästi siihen, miten hän kulloinkin vastaa erotilanteessa esitettyihin kysymyksiin ja siihen, miten hyvin hän tulee eroon liittyvissä järjestelyissä kuulluksi, tiivistää johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Jyrkkä.

Tampereen kaupungin perheoikeudellisissa palveluissa palveluohjaaja voi tavata kouluikäisiä lapsia vanhempien toiveesta, jos vanhemmille herää epäilys siitä, etteivät he itse ole riittävästi selvillä lapsen mielipiteestä ja toiveista esimerkiksi asumiseen tai tapaamiseen liittyvissä asioissa.

Matalan kynnyksen tietoa ja tukea Eron edessä? -illoista

Jos perheessä pohditaan eroa, tietoa voi hakea matalalla kynnyksellä Tampereella järjestettävistä Eron edessä -illoista. Niissä Tampereen kaupunki ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osasto tekevät tiivistä yhteistyötä tukeakseen eroa pohtivia vanhempia ja heidän perheitään.

Tavoite on, että eroa miettivillä ja eronneilla vanhemmilla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset arvioida ja ottaa huomioon lasten tilanne, kun eroa vasta harkitaan tai siitä on päätetty.

Eron edessä -iltoja MLL Tampereen osasto ja Tampereen kaupunki ovat järjestäneet yhdessä jo yli kymmenen vuoden ajan. Teemallisia iltoja järjestetään muutaman aihepiirin sarjana Tampereella keväisin ja syksyisin. Illat toteutetaan yhteistyössä laajan toimijaverkon kanssa. Tampereella aikoinaan syntynyt idea eroon liittyvistä info-illoista on levinnyt myös muualle Suomeen.

MLL Tampereen osaston koordinoimassa teemailtojen sarjassa käsitellään erilaisia eroon liittyviä aiheita. Teemat vaihtelevat eroon liittyvien tunteiden ymmärtämisestä eron arkisiin järjestelyihin ja juridisiin sopimuksiin. Eron ensiapupisteen perhetyön koordinaattori Anne Haring muistuttaa, että Eron edessä -illat on tarkoitettu sekä eroa pohtiville että eropäätöksen tehneille vanhemmille ja heidän läheisilleen.

Eron edessä -palvelun yhteistyötiimi istumassa
Anne Haring, Birgitta Jyrkkä ja Outi Ritari-Alho tietävät, että eroa pohtivilla vanhemmilla on suuri tiedon tarve. Tätä varten he järjestävät laajan yhteistyöverkoston voimin Tampereella säännöllisesti eri teemoihin keskittyviä Eron edessä -iltoja.

Tule mukaan kuuntelemaan tai keskustelemaan

Illoissa kuullaan muuan muassa Tampereen kaupungin perheoikeudellisten palveluiden ja perheneuvolan asiantuntijoita sekä muiden tahojen ammattilaisia. Mukana on myös itse eron läpikäyneitä vertaistukihenkilöitä ja kokemusasiantuntijoita.

Paikalle voi tulla vapaasti kuuntelemaan yksin tai yhdessä kumppanin tai ystävän kanssa eikä iltoihin tarvitse ilmoittautua. Osallistujien ei myöskään tarvitse esittäytyä tai kertoa mitään omasta tilanteestaan. Jokaisessa illassa kuullaan asiantuntijan alustus, jonka jälkeen yleisö voi halutessaan esittää kysymyksiä tai ajatuksia aiheesta.

Illan aikana kävijät saavat paljon tietoa käsiteltävästä teemasta ja tapaavat myös muita, samassa tilanteessa olevia vanhempia. - Eron edessä -iltojen tunnelmaa on kävijöiltä saadussa palautteessa kiitelty leppoisaksi ja mukavaksi, kertoo Anne Haring.

Samaan tilaan kokoontuminen ja kysymysten sekä niihin saatujen vastausten kuunteleminen riittää usein luomaan mukana oleville vanhemmille kokemuksen vertaistuesta.

Palveluihin myös ilman ajanvarausta

Tampereen kaupungin lastenvalvojia voi tavata joustavasti kerran viikossa avoinna olevassa walk in -palvelussa, jonne voi tulla ilman etukäteen tehtyä ajanvarausta. Walk in -palveluun voi tulla lasten sopimusasioissa ja saada ohjausta eroon liittyvissä asioissa. Palvelu toimii vuoronumeroperiaatteella (asiointiaika 30 minuuttia/asiakas). Tarkemmat tiedot palvelun aukioloajoista ja käytännöistä löytyvät Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Ajanvarauksella lastenvalvojan tapaamiseen voi varata erikseen myös pidemmän ajan, mikäli asia niin vaatii. Käytössä on myös sähköinen ajanvaraus lastenvalvojille.

MLL Tampereen osaston Eron ensiapupiste puolestaan tarjoaa matalan kynnyksen eropalveluita eroa pohtiville ja eronneille lapsiperheille, nuorille ja eroperheiden läheisille. Laivapuiston perhetalossa on mahdollisuus myös perhetapaamisiin, neuvontaan, ohjaukseen, vertaisryhmiin sekä esimerkiksi uusperheen teemoja käsitteleviin infoiltoihin. Myös eron ensiapupisteellä käynnistyy helmikuussa 2019 walk in -palvelu. Tarjolla on keskusteluapua erotyötä tekevien ammattilaisten kanssa ilman ajanvarausta.

Nuorille MLL Tampereen osasto järjestää toiminnallisia koulutuksia ja ryhmiä myös ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Nuorten kanssa käsitellään tunne- ja ihmissuhdetaitoja toiminnallisissa työpajoissa, joita esimerkiksi koulut tai muut järjestöt voivat varata omille ryhmilleen.


Teksti Johanna Toivanen