Siirry sisältöön

Päiväkoti- ja kouluverkko puhutti yleisötilaisuudessa ja chatissa

Julkaistu 3.9.2018 12.30

Tampereen kaupungin päiväkoti- ja kouluverkosta tehty selvitys sai aikaan paljon keskustelua ja kysymyksiä, kun selvitystä ja siihen pohjautuvaa suunnitelmaa vuosille 2019–2033 käytiin läpi yleisötilaisuudessa ja chat-keskustelussa elokuun lopussa.

Keskustelu on ajankohtaista, sillä esitys vuosien 2019–2033 palveluverkosta tulee Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi 11.9.2018.

Yleisötilaisuuden yleisöä istuu kaupunginvaltuuston salissa kuuntelemassa
Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitystä esittelevä yleisötilaisuus pidettiin valtuustosalissa. Lisäksi tilaisuutta seurasi suorana verkkolähetyksenä lähes 1900 katsojaa.

Yleisötilaisuudessa 29.9.2018 suurin osa yleisön kysymyksistä ja palautteesta koski Järvensivun, Kalkun ja Terälahden kouluja, joista luopumista selvitys esittää. Koulujen toiminta siirtyisi esityksen mukaan tulevaisuudessa osaksi isompia kouluja.

Tilaisuudessa vanhemmat olivat huolissaan muun muassa koulumatkan pitenemisestä ja liikenneolosuhteista, tilojen riittävyydestä sekä muutoksen vaikutuksesta oman alueen palveluihin ja kehitykseen, jos koulun toiminta alueella päättyy. Myös suunnitelmaan sisältyvä esitys Annalan koulusta luopumiseksi herätti kritiikkiä.

Keskusvirastotalon valtuustosalissa pidettyyn tilaisuuteen paikalle tulleiden lisäksi tilaisuutta seurasi suorana verkkolähetyksenä kaupungin internetsivuilta lähes 1900 katsojaa. Yleisötilaisuuden tallenne on katsottavissa tekstin lopussa olevasta linkistä.

Keskustelutilaisuuden puheenjohtajana toimi apulaispormestari Johanna Loukaskorpi. Esitystä tulevaisuuden palveluverkoksi esittelivät ja yleisön kysymyksiin vastasivat selvitystä valmistelleen työryhmän edustajat.

Kolme chat-keskustelun vastaajaa keskustelevat
Yleisötilaisuuden jälkeisenä päivänä päiväkoti- ja kouluverkosta keskusteltiin chatissa.

Chat-keskustelussa vastattiin viesteihin koko päivä

Järvensivun, Kalkun ja Terälahden koulut nousivat esiin myös Kysy päiväkoti- ja kouluverkosta -chatissa, joka järjestettiin yleisötilaisuutta seuraavana päivänä 30.8.2018. Chatissa kaivattiin lisätietoa myös muun muassa selvitystyön pohjana käytetyistä väestösuunnitteista sekä selvitystä ja suunnitelmia esittelevästä materiaalista.

Huoltajat olivat chatissa hyvin aktiivisia ja keskusteluja käytiin paljon. Viesteihin vastasivat selvityksen valmistelijat ja kasvatus- ja opetuspalveluiden asiantuntijat seitsemän henkilön voimin lähes koko torstai-päivän ajan.

- Koko päivän on ollut vilkasta, kysymyksiä on tullut tasaisesti heti klo 10.30 alkaen ja edelleen vastaamme samalla tahdilla, kertoivat chat-keskustelussa esitettyihin kysymykseen vastanneet iltapäivällä.

Chat-keskustelun tietokoneita pöydällä

Selvityksen käsittely etenee, lautakunta päättää asiasta 11.9.

Selvitys perustuu syksyllä 2017 hyväksyttyyn pormestariohjelmaan. Pormestariohjelman mukaan suunnitelman lähtökohtina ovat lasten määrän kasvu, uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö, monipuolinen opetustarjonta ja nykyisten tilojen sisäilmaongelmat sekä kulkuyhteydet. Huonokuntoisista päiväkoti- ja koulutiloista luovutaan, mikäli niiden peruskorjaus ei ole tarkoituksenmukaista.

Selvitys ja suunnitelma koskevat koko kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoa. Palveluverkkoa on tarkasteltu alueellisesti ja tavoitteena on luoda tasavertainen ja laadukas palveluverkko tamperelaisille lapsille ja nuorille. Työssä otetaan huomioon väestönkasvu, uusien asuinalueiden rakentuminen sekä talouden ja toiminnan näkökulma.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee ja tekee päätöksen selvityksestä 11.9.2018.


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Hanna Leppänen, Johanna Toivanen