Siirry sisältöön

Koulujen Sepäse-päivä puhuu suoraan seksuaalisuudesta

Julkaistu 24.4.2018 14.02

Kenen vastuulla on ehkäisy seurustelusuhteessa? Mitä tehdä, jos epäilee saaneensa seksitaudin? Miten sikiö kehittyy, ja miten päihteet kehitykseen vaikuttavat? Kuinka huolehditaan päihtyneestä kaverista? Mitä ovat turvataidot? Mitä tarkoittaa transseksuaali?

Näitä kysymyksiä 14–15 -vuotiaat nuoret pohdiskelevat yhdessä aikuisten kanssa jokaisessa Tampereen kaupungin yläkoulussa. Kouluissa on vuodesta 2015 lähtien järjestetty kahdeksasluokkalaisille kerran vuodessa erityinen Sepäse-päivä, jossa aiheena ovat seksuaalisuus ja päihteet.

Päivän aikana oppilaat käyvät 10 hengen ryhmissä läpi kaikkiaan neljä 45 minuutin kestoista ohjattua, toiminnallista rastia. Rastien teemoina ovat seksuaaliterveys, seurustelu ja päihteet, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti sekä turvataidot ja omat rajat.

Seksuaalisuuteen liittyvät asiat painottuvat päivässä enemmän, mutta kaikilla rasteilla käsitellään aiheeseen liittyen myös päihteitä. Taustalla on erityisesti nuuskankäytön ja kannabis-kokeilujen yleistymiseen liittyvä huoli.

Nuorisoneuvolan lääkäri Marjo Kuortti istuu työhuoneessaan
Nuorisoneuvolan lääkäri Marjo Kuortti pitää tärkeänä, että ihmisen seksuaalisuuteen liittyvä tieto on kaikkien kahdeksasluokkalaisten saatavilla.

Opetussuunnitelman mukaista terveystiedon opetusta

Sepäse-päivä järjestetään Tampereella joka vuosi, lukuvuonna 2017-2018 kaikkiaan 19 yläkoulussa. Päivien koordinoinnista vastaa kouluterveydenhuollon suunnittelija Hannele Järvi yhdessä koulujen toimijoiden kanssa. Kouluttajien kokoamisesta ja valmentamisesta vastaavat rastivastaavat. Kukin koulu hoitaa omat käytännön järjestelynsä. Sepäse-päivä toteutetaan omalla koululla osana opetussuunnitelman mukaista terveystiedon opetusta.

Teemapäivän järjestävät Tampereen kaupungin eri toimijat (nuorisoneuvola, koulukuraattorit, nuorisopalvelut, ehkäisevä päihdetyö) ja yläkoulut yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Siihen kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijat, Pirkanmaan Seta, tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi ja Setlementti Tampere.

Rasteilla keskustelua ohjaavat aiheen ja tilanteen mukaan yhteistyöverkoston asiantuntijat sekä lääketieteen ja terveydenhoitoalan opiskelijat. Kaikki nuorten kanssa rasteilla työskentelevät ovat saaneet tehtävään valmennuksen.

Kaksi sikiönukkea sylissä
Sikiön eri kehitysvaiheita esittävät nuket kiersivät Juhannuskylän koulun Sepäse-päivillä.

Sama tieto nyt kaikille kahdeksasluokkalaisille

Rasteilla esimerkiksi tutkitaan sikiönukkeja ja hypistellään erilaisia ehkäisyvälineitä. Yhdellä rastilla harjoitellaan tasa-arvoista ja kunnioittavaa suhtautumista muihin ja toisella sitä, miten lähelle itseä toinen ihminen saa eri tilanteissa tulla. Opetellaan tunnistamaan väkivaltaa ja auttamaan sammunutta. Apuna käytetään muun muassa pelejä ja äänestyksiä, mutta nuori voi halutessaan myös vain seurailla ja kuunnella.

- Sepäse-päivä syntyi tarpeesta tarjota samalla tavalla kaikille nuorille tietoa seksuaalisuuteen ja päihteisiin liittyvistä aiheista, kertoo teemapäivää pitkään kehittänyt nuorisoneuvolan lääkäri Marjo Kuortti.

- Aikaisemmin osa kouluista järjesti aiheesta omia teemapäiviä, joihin myös nuorisoneuvola osallistui. Halusimme antaa saman mahdollisuuden kaikille kaupungin kahdeksasluokkalaisille.

Nuoren pitää saada kerrata ja sisäistää oppimaansa

Nuoret saavat tietoa seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja päihteistä koulussa myös muilla tavoin, kuten terveystiedon tunneilla ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolla.

Asioiden kertaaminen pitkin yläkoulua ja toista astetta on kuitenkin Marjo Kuorttin mukaan tärkeää. Kertaamalla ne jäävät mieleen, ja nuori voi sisäistää saamansa tiedon.

- Kahdeksasluokkalaiset ovat keskenään hyvin eri vaiheessa sen suhteen, miten ajankohtaisia seksuaalisuuteen liittyvät asiat heille ovat. Seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä on kuitenkin ehdottamasti puhuttava heille avoimesti, jotta tietoa sitten on, kun nuori sitä tarvitsee, tähdentää Kuortti ja muistuttaa, että seksuaalisuudesta pitää puhua ikätasoon sopien myös tätä nuoremmille.

- Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä, joka toteutuu meissä eri tavoin. On tärkeää, että nuorilla on tasavertainen mahdollisuus saada tietoa ja he pääsevät pohtimaan asioita eri näkökulmista. Sillä on vaikutusta arvoihin ja asenteisiin, Kuortti toteaa.

- Seksuaalisuus on elämää ylläpitävä, positiivinen voima. Samalla siihen liittyy syvä intiimiys ja myös haavoittuvuus.

Aihepiiri kertautuu myös toisella asteella, jossa sitä käsitellään esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon palveluissa määräaikaisten terveystarkastusten yhteydessä. Lisäksi toisen asteen oppilaitosten hyvinvointipäivillä huomioidaan ajankohtaiset teemoihin liittyvät hankkeet ja haasteet, kuten seksitautien etätestaus tai nuuskan lisääntynyt käyttö.

Nuorisoneuvolan lääkäri Marjo Kuortti ikkunan edessä
Yläkoulujen Sepäse-päivä on tamperelainen innovaatio. Marjo Kuortti toivoo, että idea leviäisi myös muihin kuntiin.

Hyvä palaute kannustaa jatkossakin

Sepäse-päivästä kerätään oppilailta palautetta toiminnan kehittämiseksi edelleen. Palaute on Marjo Kuorttin mukaan ollut pääosin yllättävänkin positiivista. Nuoret kuitenkin toivovat, että toiminnallisuutta olisi päivässä vielä lisää.

Myös rastien ohjaajat ovat kokeneet Sepäse-päivän mielenkiintoiseksi ja mukavaksi. Rastien valmistelu ja niillä työskenteleminen vaatii ohjaajilta paljon, mutta nuorten kanssa toimiminen koetaan samalla virkistävänä ja palkitsevana. Sepäse-päivät ovat luonteva osa koulujen yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä.

Vanhemmille Sepäse-päivästä kerrotaan aina etukäteen. Huoltajat saavat rehtorilta teemapäivästä kirjeen Helmi-järjestelmän kautta. He voivat halutessaan kysyä siitä lisää nuorisoneuvolasta tai koulusta. - Vaikka kotien suhtautumista Sepäse-päivään aluksi ehkä arasteltiin, se on osoittautunut turhaksi. Vanhemmat ovat ottaneet Sepäse-päivän vastaan hyvin avoimesti, Marjo Kuortti kiittää.

Kyseessä on tamperelainen innovaatio, joka on myös muiden kuntien hyödynnettävissä hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioyhteisö Innokylässä. Marjo Kuorttin mukaan ajatuksena on, että idea leviäisi myös muihin kuntiin. Sepäse-päivää saa vapaasti kopioida ja muokata omiin olosuhteisiin sopivaksi.


Teksti Johanna Toivanen