Siirry sisältöön

Kaupunki kysyi palveluntuottajien näkemyksiä lastensuojelun sijaishuollon vaikuttavuudesta laitoshoidossa

Julkaistu 15.3.2018 16.01

Minkälaisia vaikuttavuustavoitteita ja -vaatimuksia lastensuojelun sijaishuollon hankinnalle voitaisiin asettaa ja mitä haasteita tässä on? Miten tavoitteita tulisi mitata? Onko uudessa hankintamenettelyssä asioita, joita tulisi huomioida? Näistä kysymyksistä lastensuojelun sijaishuollon palveluntuottajat keskustelivat museokeskus Vapriikissa 13.3.2018 järjestetyssä markkinapuheenvuorossa. Lastensuojelun sijaishuollon palvelu kilpailutetaan kevään aikana.

Valokuva: Yleisöä
Palveluiden vaikuttavuutta pohti reilut 20 palveluja tuottavan yrityksen edustajaa Vapriikissa 13.3.2018 järjestetyssä markkinapuheenvuorossa.

– Vaikuttavuuden hankintaan liittyviä mekanismeja ovat tunnistaminen ja mittaaminen sekä se, miten mittaamiseen tarvittava tieto kerätään. Vaikuttavuutta ei voi saavuttaa ilman kaupungin ja palveluntuottajien välistä yhteistyötä, totesi tilaisuuden fasilitoija Mia Toivanen Owal Group Oy:stä.

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Pirkanmaan alueella lastensuojelun sijaishuoltoa tarjoavia yksiköitä on kymmeniä. Pirkanmaalaisia lapsia on huostaanotettuina noin 900. Heistä suurin osa on sijoitettuna sijaisperheisiin. Tamperelaisia lapsia oli vuoden 2016 aikana laitokseen sijoitettuna 197 ja sijaisperheissä 389. Lapsia ja nuoria, heidän vanhempiaan sekä sosiaalityöntekijöitä on kuultu hankinnan suunnittelussa.

– Kilpailutus poikkeaa kaikista aikaisemmista. Sen on tavoitteena olla koko Pirkanmaan laajuinen. Nyt luonnosteltu uusi hankintamalli mahdollistaa palveluntuottajien liittymisen sopimukseen koko hankintakauden ajan myös tarjouskilpailun jälkeen. Tavoitteena on, että laitoshoidon palvelut vastaavat tarpeisiin aiempaa paremmin, kertoi sosiaalipalvelupäällikkö Marja Päivänen Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Valokuva: Palveluntuottajia pöydän ääressä.
Lastensuojelun sijaishuollon palveluntuottajia oli kutsuttu keskustelemaan vaikuttavuudesta.

Lain mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa hankintamenettelyssä on laaja harkintavalta.

– Koska käyttävässä menettelyssä kaikki ehdottomat laatuvaatimukset ja tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset täyttävät palveluntuottajat hyväksytään sopimukseen ja mukaan voi liittyä koko hankintakauden ajan, helpottuu järjestöjen ja pienten yritysten pääsy markkinoille. Samoin palvelujen saatavuus erilaisiin asiakastarpeisiin voidaan turvata aiempaa paremmin, kertoi suunnittelija Ilona Sola.

Tilaisuudessa oli läsnä yli kaksikymmentä ammatillisen perhehoidon tuottajan edustajaa ja kunnan työntekijää. Samansisältöinen tilaisuus järjestetään laitoshoidon palveluntuottajille 16.3.2018.

Tilaisuuksien ryhmäkeskusteluissa saatuja tuloksia hyödynnetään tarjouspyynnön laatimisessa. Tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista huhti-toukokuussa 2018.


Teksti Eija Uurtamo

Kuvat Eija Uurtamo