Siirry sisältöön

Ei koneita vaan ihmisiä varten

Julkaistu 5.1.2018 14.00

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tuo eturivin kouluttajana maassamme hyvinvointiteknologiaa mukaan opintoihin. Tavoitteena on ihmisten sujuva arki.

Hyvinvointiteknologian opetuksessa Tredu hyödyntää kotihoidon simulaatio-oppimisympäristö. Sen halutaan olevan myös opiskelijoiden, työelämän ja yritysten kohtaamispaikka, joka olisi jatkuvasti ajantasalla oleva oppimisympäristö.

Heli Palola opettaa Ajmal Jamalianin ja Mikko Mäenpään avustamana asiakkaan siirtämistä.

KUVA: Opiskelijat harjoittelevat asiakkaan siirtämistä
 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kehittää voimakkaasti hyvinvointiteknologiaan liittyvää koulutustaan niin aikuiskoulutuksessa kuin nuorten toisen asteen koulutuksessakin. Opetushallituksen myöntämä kokeilukoulutuslupa on mahdollistanut uudenlaisen koulutusyhteistyön aloittamisen sosiaali- ja terveysalan sekä kone- ja metallialan välillä.

-Aluksi kohderyhmänä ovat kone- ja metallialan sekä sähköalan perustutkinnon suorittaneet henkilöt, kertoo vs. koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki.

Tredu kouluttaa hyvinvointilaiteasentajia ja turvalaiteasentajia, joiden opintoihin liittyy vahvasti asiakkaan näkökulma ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen esimerkiksi kotona.

Hyvinvointipalvelujen koulutuspäällikkö Tarja Haapalan mukaan laitteiden asennustyötä tekevät saavat laajan taustan siitä, minkälaisia laitteita käyttävät asiakkaat ovat ja miten laiteet auttavat heitä selviytymään arjessa.

-Uskon asiakasnäkökulman mukanaolon myös syventävän motivaatiota tehdä tätä työtä, Haapala sanoo.

Koulutuksella on luonteva yhteys työelämään. Osaaminenkin lopulta osoitetaan työelämässä tehtävällä näytöllä. Vesa Kalliomäen mukaan ennen koulutuksen aloittamista alan yrityksiä haastateltiin siitä, mitä he edellyttävät asiakasrajapinnassa toimivilta asentajiltaan.

-Tekniikan osaamisen lisäksi yksi tärkeimmistä oli asiakkaan kohtaaminen, hän kiteyttää.

Perusajatus on hyvin yksinkertainen: helpotetaan ihmisten arkea erilaisilla apulaitteilla. Hoiva-alan asiakkaiden lisäksi hyötyjinä ovat heidän omaisensa ja hoitajansa työssään.

Hyvinvointiteknologiaa myös nuorten koulutukseen

Hyvinvointiteknologia tulee aikuiskoulutuksen lisäksi yhä vahvemmin mukaan myös nuorten toisen asteen koulutukseen. Koulutuksen kehittämisessä kiteytyy halu tehdä tutkintoalojen ja koulutusasteiden sekä näiden ja työelämän välistä yhteistyötä.

-Vielä hyvinvointiteknologia ei omana tutkinnonosana ole mukana virallisissa opetussuunnitelmissa toisella asteella, sanoo lehtori Nina Eskola-Salin.

-Valtakunnallisessa verkostossa lähdimme tekemään lähihoitajille valinnaista tutkinnon osaa olemassa olevaan tarpeeseen. Sen nimenä on hyvinvointiteknologian hyödyntäminen asiakastyössä. Lähihoitajaksi opiskelevien lisäksi myös jonkin muun tutkintoalan opiskelija – esimerkiksi sähköasentaja - voi ottaa opintoihinsa tämän valinnaisen osan.

-Nyt pilotoidaan pieniä koulutuspalikoita, mutta ensi keväänä tarjolla on ensimmäisen kerran koko valinnainen tutkinnon osa. Hyvinvointiteknologia nähdään hyvin laajasti, eikä missään nimessä kyse ole robottien tekemästä hoitotyöstä.

-Hyvinvointiteknologiaa ovat esimerkiksi verenpaineen, verensokerin tai keuhkojen toiminnan etämittaaminen kotona, turvallisuuteen liittyvät laitteet ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät yhteydenpitolaitteet, hän luettelee.

-Ne kaikki tukevat asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona.

Eskola-Salin sanoo huomanneensa jo ensimmäiset lähihoitajien työpaikkailmoitukset, joissa rekrytoija ilmoittaa arvostavansa hakijoiden hyvinvointiteknologiaan liittyvää osaamista.

Työelämä- ja yritysyhteistyössään Tredun sosiaali- ja terveysala pitää hyvin tärkeänä aktiivista osallistumista hyvinvointiteknologian kehittämiseen. Tämä tapahtuu asiakas- ja käyttäjälähtöisesti – siis aina ihmistä ajatellen!


Teksti Hannu Virtanen

Kuvat Hannu Virtanen