Siirry sisältöön

Yritysyhteistyöllä tulevaisuuden osaajia

Julkaistu 22.11.2017 10.56

Yhteistyöllä saavutetaan parhaimmillaan loistavia tuloksia, kun sitoutuminen on molemminpuolista ja tavoitteet palvelevat kaikkien etua. Hyvänä esimerkkinä tästä tavoitteellisesta työstä on Tampereen seudun ammattiopiston ja Eltel Networks Oy:n kaksi vuotta sitten alkanut kahdenvälinen työ, jossa yhdistyvät sekä tulevaisuuden osaajien kouluttaminen että nuorten työllistyminen.

Torstaiaamuna Tredun Hepolamminkadun toimipisteessä Tampereella on vielä hiljaista, kun sähköasentajalinjan opettaja Jouni Siltanen ja Eltelin tiimipäällikkö Jussi Jokinen jo kiittelevät puolin ja toisin hyvin sujunutta yhteistyötä. Hyvistä kokemuksista ja yhteistyön hyödyistä kertomaan kokoontuneet osapuolet ovat selvästi tyytyväisiä kokemaansa.

Jokinen kertoo, että Tampereella sähköverkon asennuksia tekevä Eltel tarjoaa Tredun kolmannen vuoden sähköasentajaopiskelijoille mahdollisuuden tutustua jakeluverkon asennukseen työssäoppimisjakson ajan.

– Tampereella toimivassa tiimissäni on ollut 1–2 opiskelijaa kerrallaan tutustumassa alaan, tiimipäällikkö jatkaa.

Jokisen luotsaama Tampereen tiimi työllistää 12 asentajaa ja työpäällikön.

Eltel Networks Oy suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää nykyaikaisen yhteiskunnan kannalta elintärkeitä sähkö-, tele- ja viranomaisverkkoja. Eltel tarjoaa sähkönjakeluverkon asennus- ja ylläpitotyöt tuotantolaitokselta loppuasiakkaalle asti ja varmistaa asiakkailleen keskeytymättömän sähkön ja signaalien siirron.

Tulevaisuuden ala

– Seuraavien kymmenen vuoden ajan maakaapelointi työllistää paljon tekijöitä. Energiayhtiöt ympäri Suomea ovat lähteneet sitä tekemään, ja hommaa kyllä riittää, Jokinen arvioi.

Hän kuitenkin huomauttaa, että jakeluverkkoasentajien koulutusta järjestetään vuoden mittaisena opetuksena ainoastaan aikuiskoulutuksen puolella. Jokisen mukaan onkin todella vaikea löytää verkostoasentajaa, joka olisi käynyt oman alansa koulutuksen ja jolla olisi vielä kokemustakin alan työstä.

– Meidän intresseissä on siis saada verkonrakennusalalle osaavia tekijöitä tulevaisuuden tarpeisiin. Neljä viikkoa on toki lyhyt aika, mutta siinäkin ajassa saa hieman kuvaa siitä, mistä hommassa on kyse, hän toteaa

Siltanen puolestaan kertoo olleensa itsekin pienellä työelämäjaksolla syksyllä samoissa tehtävissä kuin opiskelijatkin. Hänen oma kokemus verkostoasennuksista on melkein kouluajoilta asti. Opettaja toteaa itsekin hyötyneensä yhteistyöstä.

– Oli todella mielenkiintoinen juttu, Siltanen kertoo tyytyväisenä.

– Kyse onkin melko spesifistä alasta, luonnehtii Jokinen verkostoasennusta.

Siellä saa tehdä – turvallisesti ja valvotusti

– Vuosityösykliä alalla säätelevät sesonkiajat, talvella on hiljaisempaa, Jokinen kuvailee alaa.

– Opiskelijat sijoitetaankin työssäoppimisjakson ajaksi aina sellaiseen yksikköön, jossa työtä on tarjolla, hän kertoo.

Jokinen korostaa, että opiskelijat ovat joka paikassa aina valvonnan alaisina.

– Heidät perehdytetään meille tullessa toimitiloihin, työturvallisuuteen ja Eltelin sääntöihin.

Siltanen painottaa vielä opiskelijoiden valmiuksia ja osaamista. Kaikki harjoittelijat ovat suorittaneet ennen Eltelille menoa peruskoulutuksensa ohella myös työturvallisuus-, tulityö-, ensiapu- sähkötyöturvallisuus- ja tieturvakoulutuksen.

– Ensimmäisen päivän jälkeen opiskelija kiertää yhden tai kahden vanhemman asentajan kanssa, tiimipäällikkö kertoo Eltelin toimintatavoista. – Kaikille annetaan mahdollisuus kokeilla eri käytännön työtehtäviä valvonnan alaisina, ja pyrimmekin järjestämään niin, että opiskelija näkisi työn koko skaalan, hän kiteyttää.

Molemmat miehet toteavat, että alalla on erityisen tärkeää päästä kokeilemaan käytännön työtehtäviä turvallisesti ja valvotusti.

– Siellä saa tehdä, tiivistää Siltanen opiskelijoiden tuntoja. – Palaute opiskelijoilta on ollut positiivista.

Asenne ratkaisee

– Tiimihenki ja tiivis porukka, Jokinen summaa onnistuneen yhteistyön edellytyksiä, – siihen on ollut helppo ottaa opiskelijoita.

Yhteistyön hyödyt kumpuavat Jokisen mukaan ennen kaikkea hyvästä yhteishengestä. Oikeanlainen asenne on tärkeää puolin ja toisin. Opiskelijoita kouluttavien asentajien suhtautuminen harjoitteluun on ratkaisevaa.

– Porukalla on tekemisessä sellainen ammattiylpeys, että halutaan kertoa, mitä osataan. Isoin kiitos kuuluu meidän asentajille, jotka ovat ottaneet hienosti vastaan tämän homman, Jokinen kiittelee tiimiään.

Siltanen kertoo todenneensa saman olleessaan itse tutustumassa työhön. Hänkin jakaa varauksettomat kiitoksensa opiskelijoita kouluttaville asentajille, jotka todella pitävät harjoittelijoistaan huolta.

Miehet kertovat, että jakeluverkkoasentajan työ on 90-prosenttisesti ulkotyöskentelyä.

– Yksi yhteistyön tarkoituksista on näyttää opiskelijoille, millaisista tehtävistä tässä on kyse, Siltanen huomauttaa.

– Eihän kaikkia tietenkään kiinnosta tällaiset tehtävät, mutta meidän intresseissä onkin löytää ne yksi tai kaksi, joita ala kiinnostaa ja päästä kouluttamaan heitä eteenpäin, Jokinen jatkaa.

Jokinen kertoo kaikkien opiskelijoiden asennoituneen harjoitteluun pääsääntöisesti hyvin. Hän sanookin yllättyneensä jo ensimmäisellä luennolla todella positiivisesti siitä, kuinka asiallisia ja kiinnostuneita opiskelijat ovat.

– Yleinen asenne on se, millä pärjää, Jokinen tiivistää ja kannustaa opiskelijoita olemaan joustavia ja sitoutumaan sääntöihin.

– Asioista sovitaan ja sovitusta pidetään kiinni, Siltanen kuvailee työelämän sääntöihin tutustumista.

Nuorten työllistyminen puhuttaa

Jokinen käy kollegansa kanssa joka syksy luennoimassa Tredun asentajaopiskelijoille. Teemoina luennoilla ovat Eltel yrityksenä, verkonrakennusala sekä nuorten työllistyminen.

– Aika, jonka luentoihin käytätte, on kullanarvoista, Siltanen toteaa suoraan. – Tämä on sellainen osa-alue, jota emme saa mistään muualta. Tällä alalla hiljaista tietoa on paljon.

Viime vuonna Eltelille työllistyi kolme harjoittelijaa, joista kaksi oli kesätöissä ja yksi työskentelee Eltelillä edelleen.

– Eltelille työllistyminen voi olla yksi vaihtoehto, meillä on tarjolla monipuolisia työtehtäviä asennuksessa, suunnittelussa ja työnjohdossa, Jokinen kertoo.

Siltanen toteaa lopuksi asenteen ja omien valmiuksien hyödyttävän opiskelijaa työssäoppimisjaksolla eniten. Jokinen huomauttaa vielä, ettei suoranaiseen oma-aloitteisuuteen voi sähköalalla kannustaa, koska työturvallisuus on aina ensisijaista.

– Asenne ratkaiseekin silloin, kun mahdollisuus tekemiselle annetaan.

Miehet toteavat sekä Tredun että Eltelin puolesta yhteistyöhön lähtemisen olleen hyvä ratkaisu, ja molemmat toivovat yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.

– Haluamme kantaa kortemme kekoon nuorten työllistymisessä. Sähköala kuitenkin työllistää tällä hetkellä ihan hyvin, Jokinen päättää.