Siirry sisältöön

Taiteilijat toteuttivat ikämiesten unelmia yhdessä kotihoidon kanssa

Julkaistu 4.5.2017 14.08

Tamperelaiset taiteilijat ovat kevään aikana toteuttaneet yksin asuvien ikämiesten arkisia unelmia tuomalla taidetta ja kulttuuria heidän elämäänsä. Kulttuuriosuuskunta Kiidon yhdessä Tampereen kaupungin kotihoidon kanssa toteuttaman Arjen Unelmat -projektin tarkoituksena oli helpottaa miesten yksinäisyyttä ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja Taiteen edistämiskeskus etsivät keväällä 2016 avoimella haulla taiteellisen toiminnan ja luovien menetelmien toimintamalleja, joilla voitaisiin edistää ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Arjen Unelmat oli yksi neljästä toteutettavaksi valitusta hankkeesta.

– Olimme Kiidossa miettineet jo aiemmin projekti-ideoita vanhusten ja taiteen väliseen vuoropuheluun, ja olemme aikaisemmin työskennelleen ikäihmisten parissa muun muassa valokuvan ja teatterin keinoin. Ideakilpailun myötä lähdimme ideoimaan juuri tähän yhteyteen sopivaa toimintaa, kertoo muusikko Elina Niiranen, yksi neljästä hankkeessa mukana olleesta taiteilijasta.

Projektin asiakkaat valitsi kotihoito. Mukaan valittiin kymmenen iäkästä yksin asuvaa miestä, joiden katsottiin parhaiten hyötyvän Kiidon taiteilijoiden suunnittelemasta toiminnasta.

– Ikämiehet ovat usein yksinäisiä: leskeksi jäämistä ja kaverien kuolemaa seuraa helposti erakoituminen ja masentuminen, eivätkä he kovin helposti lähde oma-aloitteisesti harrastamaan ja etsimään seuraa, perustelee kotihoidon palveluvastaava Charlotta Kallio kohderyhmän valintaa.

Toimintaa asiakkaiden ehdoilla

Kevään aikana miesten unelmia on toteutettu monenlaisen toiminnan merkeissä. Projektin myötä monet ikäihmiset pääsivät pitkästä aikaa käymään paikoissa, joihin eivät ole enää itsenäisesti voineet lähteä: muun muassa jääkiekko-otteluun, museoihin ja retkille vanhoille kotiseuduille. Toiminta on lähtenyt asiakkaiden omista toiveista.

Matti Mahkonen ja Jarkko Suhonen Tammelantorilla
Matti Mahkonen pääsi Jarkko Suhosen kanssa käymään entisillä kotinurkillaan Tammelantorilla, josta hänellä on paljon tärkeitä muistoja.

– Tutustuimme asiakkaisiin ensin jututtamalla heitä ja ideoimalla yhdessä, mitä tehtäisiin. Halusimme tehdä toimintaan osallistumisesta mahdollisimman helppoa ja räätälöidä kullekin miehelle juuri hänelle sopivaa toimintaa, kertoo Elina Niiranen.

Rauno Birkman Mobiliassa
Autoista kiinnostunut Rauno Birkman vietiin käymään liikennemuseo Mobiliassa
Jarkko Suhonen ja Leo Haikonen kokoavat valokuva-albumia
Leo Haikosen kanssa käytiin Pispalassa vanhoilla kotikonnuilla, ja retkestä tehtiin muistoksi video ja valokuva-albumi.

Taiteellisia elämyksiä on järjestetty myös ikäihmisten koteihin. Niiranen on esimerkiksi soittanut miesten kanssa haitaria ja muita instrumentteja, ja muutamalle projektiin osallistuneelle miehelle järjestettiin elokuvailta.

Eino Rintala kuuntelee haitarimusiikkia kotona
97-vuotias Eino Rintala kuuntelee kotonaan Niirasen haitarinsoittoa. Eino oli nuorempana kova tanssimaan ja pitää edelleen paljon musiikista, joten hänelle järjestettiin kotikonsertti.

– Huonokuntoiset vanhukset eivät aina jaksa lähteä mihinkään, joten toimme arjen unelmat heidän omaan keittiöönsä. Eräälle miehelle järjestimme venäläisen päivällisen, kuuntelimme yhdessä musiikkia ja paistoimme kaalikääryleitä. Pienillä arkisilla asioillakin voidaan tuoda paljon iloa ihmisten elämään, toteaa projektissa mukana ollut valokuvaaja Susanna Lyly.

Antoisia kokemuksia puolin ja toisin

Sekä projektin asiakkaat että sen toteuttaneet taiteilijat ja kotihoidon työntekijät saivat Arjen Unelmat -hankkeesta paljon iloa ja opettavaisia kokemuksia.

– Asiakkaat ja heidän omaisensa ovat antaneet meille positiivista palautetta. Miesten olemuksesta on nähnyt, että projekti on tuonut heidän arkeensa uudenlaista iloa ja jotain, mitä odottaa tulevalta. Itselleni puolestaan hanke on ollut mahtava tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin ja heidän arkeensa. Olen kokenut asiakkaiden kanssa monia hyviä hetkiä kun olemme kuunnelleet yhdessä musiikkia tai vain jutustelleet kahvikupillisen äärellä, muistelee Niiranen.

Elina Niiranen soittaa haitaria.
Elina Niiranen soitti haitaria Eino Rintalan kotona.

– Oli hienoa, että miehet tutustuivat myös toisiinsa, löysivät yhteisiä jutunaiheita ja saivat uusia kavereita. Itselleni tämä projekti on antanut paljon uusia näkökulmia vanhenemiseen ja yksinäisyyteen, toteaa Lyly.

Yhteistyö kotihoidon ja taitelijoiden välillä on sujunut mutkattomasti.

– Meillä oli selkeä yhteinen tavoite, ja kävimme avointa keskustelua projektin odotuksista ja keinoista. Nyt olisi erinomainen hetki myös jatkaa hoitohenkilökunnan ja taiteilijoiden yhteistyötä yksinäisyyden torjumiseksi ja ennaltaehkäisyksi, kiittelee Charlotta Kallio kotihoidosta.

Eväitä kotihoidon kehittämiseen

Kaupungin järjestämän ideakilpailun tavoitteena oli saada toteutettavien projektien kautta luotua uusia toimintamalleja ikäihmisten arjen ja elämänlaadun parantamiseen. Nyt, kun Arjen unelmat -projekti on tullut päätökseen, sen osapuolet toivovat toiminnalle vielä jatkoa. Jatkorahoituksen hankkiminen on pohdinnassa. Tarkoitus on myös pitää työpajaa kotihoidon hoitajien kanssa ja miettiä yhdessä, mitä projektin oppeja ja työvälineitä hoitajat voisivat soveltaa työhönsä.

– Projekti antoi eväitä monipuoliseen työtapaan kotihoidossa. Hoitajat osaavat nyt etsiä miesten elämästä tärkeitä tarinoita esimerkiksi valokuvien ja musiikin keinoin, ja kiinnostus asiakkaan elämään ja harrastuksiin tuo hoitosuhteeseen uuden ulottuvuuden ja tekee hoitajan käynneistä merkityksellisempiä. Sukupolvien kokemukset voivat kohdata molempia arvostavalla tavalla, uskoo Charlotta Kallio.

Kiidon, kotihoidon ja kaupungin edustajat projektin päätösjuhlassa.
Projektin päätösjuhlassa esitettiin videokooste projektin kulusta ja opetuksista. Tilaisuudessa oli paikalla taiteilijoita, asiakkaita ja kaupungin edustajia. Alhaalla vasemmalta: Leo Hakanpää, Martti Turunen, Tauno Kellomäki, valokuvaaja Susanna Lyly, Matti Mahkonen ja Timo Mattila. Ylhäällä vasemmalta: Pirjo Pakkanen, teatteriohjaaja ja draamakouluttaja Jyrki Tamminen, soveltavan teatterin tekijä Jarkko Suhonen, kotihoidon palveluvastaavat Raija Jokinen-Santisteban ja Charlotta Kallio, Leo Haikonen, palveluesimies Hanna Hyvänen, Raili Heinström ja Pappilanpuiston vastaava sairaanhoitaja Mia Hiltunen.

Elina Niirasen mukaan myös Kiidon taiteilijoilla on suunnitelmia toiminnan jatkamiseen projektin myötä tutuiksi tulleiden ikämiesten kanssa.

– Toivomme, että voimme jollain tavalla jatkaa toimimista näiden ikäihmisten ja myös uusien asiakkaiden kanssa. Jatkosuunnitelmat ovat vielä auki, mutta voisimme jatkossa järjestää esimerkiksi kerhotoimintaa.

– Jatkossa toimintaa olisi hyvä kehittää myös niin, että miehet tapaisivat enemmän toisiaan, toteaa Susanna Lyly.

– Projekti lisäsi meidän taiteilijoiden ymmärrystä vanhojen ihmisten arjesta. Sen myötä olemme oppineet, että kulttuuri- ja taidetoiminnankin tulisi vastata asiakkaiden yksilöllisiin toiveisiin - ne voivat olla hyvin arkisiakin asioita. Ruohonjuuritason taidetoiminnan avulla saadaan avattua uudenlaisia näkökulmia ikäihmisten arkeen, sanoo Niiranen.


Teksti Elise Kraatila

Kuvat Susanna Lyly