Siirry sisältöön

Pappilanpuiston asumispalvelujen kilpailutuksessa kuunnellaan asukkaita ja omaisia

Julkaistu 27.4.2017 9.11

Pappilanpuiston asumispalveluiden palveluntuottaja valitaan kilpailutuksen kautta, kuten vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi hankintalaki edellyttää. Pappilanpuiston ryhmäkodissa Takahuhdissa on 15 kehitysvammaisen henkilön koti. Sen asukkaat tarvitsevat arjessaan ympärivuorokautista tukea.

– Tavoitteena on hyvän kodin tarjoaminen ja laadukkaan asumispalvelun tuottaminen yhteistyössä asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa, painottaa suunnittelija Eija Uurtamo hyvinvoinnin palvelualueen hankinnasta.

Asukkaat ja heidän omaisensa on otettu tiiviisti mukaan kilpailutuksen järjestämiseen. Yhteistyö alkoi rakentavan keskustelun merkeissä torstaina 20. huhtikuuta 2017 omaisille ja ryhmäkodin asukkaille järjestetyissä työpajoissa. Työpajojen avulla kerättiin mielipiteitä, ideoita ja toiveita, joita hyödynnetään tarjouspyynnön suunnittelussa. Tarkoituksena oli kartoittaa, millaisiin tarpeisiin tulevan palveluntuottajan tulee vastata, ja mitä asukkaat ja heidän läheisensä pitävät tärkeänä.


Omaiset pohtivat hyvän palveluntuottajan kriteerejä omassa työpajassaan samalla kun asukkaat kertoivat näkemyksiään hyvästä kodista omassaan.

– Asukkaiden läheisillä on merkittävä rooli asumispalveluiden tuottamisessa, joten pidämme tärkeänä kuunnella heitä ja ottaa heidän näkemyksensä huomioon, totesi suunnittelupäällikkö Päivi Mattila omaisten työpajan avauspuheenvuorossaan.

Lähtökohtana asukkaiden arki

Omaisille suunnatussa työpajassa keskustelun pohjana toimivat ryhmäkodin asukkaiden pitämät päiväkirjat. Asukkaat olivat kirjanneet kahden päivän ajan ylös, mistä asioista he arjessaan nauttivat ja mitkä asiat aiheuttavat harmia. Tältä pohjalta lähdettiin miettimään, mitä palveluntuottajalta tulisi edellyttää. Lisäksi työpajassa kysyttiin, millaisia toiveita ja odotuksia läheisillä on yhteistyöstä palveluntuottajan kanssa.


Kehitysvammaisten asukkaiden läheiset keskustelivat siitä, miten asukkaille saadaan jatkossakin turvattua hyvä ja kodinomainen elämä Pappilanpuistossa.

Samaan aikaan asukkaiden omassa työpajassa keskusteltiin ryhmäkodin arjesta ja pohdittiin, millainen on hyvä koti. Asukkaat pääsivät kertomaan, mitä he tekevät yksin, ohjaajien ja läheisten kanssa. Heidän ajatuksiaan hyvästä arjesta kirjattiin ylös läheisten nähtäväksi yhteistä purkutilaisuutta varten.


Pappilanpuiston ryhmäkodin asukkaiden mielestä hyvässä kodissa on muun muassa ystäviä, hyvä toverihenki ja mukavia hoitajia. Myös arjen askareet ja retket tuottavat heille iloa.

Sekä asukkaiden että läheisten mielestä ryhmäkodin ohjaajat ja hoitajat vaikuttavat todella paljon kodin henkeen. Riittävää hoitajamäärää sekä asukkaiden ja henkilökunnan keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta pidettiin erittäin tärkeänä. Suurena toiveena onkin, ettei henkilökunta tulevaisuudessa vaihtuisi kovin tiuhaan: asukkaisiin ja heidän tapoihinsa tutustuminen vie aikaa.

Tärkeänä pidettiin myös sujuvaa kommunikaatiota ja yhteistyötä läheisten ja henkilökunnan välillä. Lisäksi toivottiin, että asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Ryhmäkoti sai niin asukkailta kuin heidän läheisiltäänkin kiitosta kodinomaisesta tunnelmasta ja hyvästä ryhmähengestä.


Työpajojen yhteisessä purkutilaisuudessa kuunneltiin Pappilanpuiston asukkaiden ja heidän läheistensä puheenvuoroja.

Vaikka palveluntarjoajan mahdollinen vaihtuminen herättää ryhmäkodin asukkaissa ja heidän läheisissään huolta, kilpailutuksen suunnittelu etenee hyvässä yhteisymmärryksessä. Palvelun tuottamisen lähtökohtana on jatkossakin hyvän ja kodinomaisen elämän tarjoaminen kodin asukkaille.

Pappilanpuiston asumispalveluiden varsinainen kilpailutus käynnistyy ensi syksyllä. Sitä ennen palveluntuottajat on vielä kutsuttu tilaisuuteen, joka järjestetään toukokuun 8. päivänä. Tarkoituksena on yhdessä pohtia, mistä hyvä elämänlaatu asumispalveluissa muodostuu ja miten sitä voidaan mitata.


Teksti Elise Kraatila

Kuvat Elise Kraatila