Siirry sisältöön

Eurocitiesin tietoyhteiskunta- ja liikkuvuusfoorumit kokoustivat Tampereella

Julkaistu 11.11.2016 8.45

Eurocitiesin tietoyhteiskunta- ja liikkuvuusfoorumien yhteiskokous järjestettiin Tampere-talolla 17. - 19.10.2016 Smart City Event Tampereen ja Mindtrekin yhteydessä. Kokoukseen osallistui yli 100 edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Tampere on muiden Suomen kuutoskaupunkien ohella aktiivisesti mukana Eurocities-toiminnassa.

Kuva: Eurocities kokouksen edustajia Tampere-talossa
Kuvassa kokouksen edustajat pohtivat muun muassa avointa dataa ja sen rajapintoja.

Tampereen kaupungin järjestämä Smart City Event oli osa kansainvälistä teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvää Mindtrek-konferenssia. Tampere-talossa järjestetty Event oli Suomen suurin smart city -tapahtuma tänä vuonna. Konferenssin aiheina olivat älykäs kaupunki, tulevaisuuden terveydenhuolto, digitalisaatio, esineiden internet (IoT), avoin data, avoimet innovaatioalustat, co-creation ja avoin osallisuus. Kolmen päivän aikana Tampere-talossa yhdistyivät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi oli ainutlaatuinen kattaus tietoa, uusia ideoita ja verkostoitumismahdollisuuksia tulevaisuuden kehittämiseksi.

Yhteiskokouksen teemoina käsiteltiin muun muassa älykkäiden kaupunkien infrastruktuureja, kuinka tulevaisuuden mallien täytyy olla ennakoivia ja reaktiivisia ollakseen todella kestäviä. Kokouksen edustajat pohtivat myös kuinka turvallista älykäs infrastruktuuri on ja ovatko kaupungit valmiina itseohjautuviin autoihin? Tästä kuultiin esimerkki SOHJOA-hankkeen itseohjautuvista robottibusseista jotka ovat osana hankkeen avointa innovaatioalustaa. SOHJOA-hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa ja Tampereen teknillinen yliopisto toimii hankkeen yhtenä monialaisena hankekumppanina. Keskustelussa oli mukana myös älykäs esteettömyys jossa kaupungin fyysisen ympäristön lisäksi kiinnitetään huomiota myös kulttuuriin ja vapaa-aikaan, sekä älykäs kansalainen joka omilla toimillaan voi mahdollistaa todellisen älykkään kaupungin.

Kokouksen yhtenä kantavana teemana oli avoin data ja avoimen datan käyttöön liittyvien standardien kehittäminen sekä niiden skaalautuvuus. Lisäksi aiheina olivat yhteiskehittelyn ja osallistumisen käytännöt ja niiden haasteet, innovatiivisten hankintojen tarpeet ja mahdollisuudet sekä kaupunkien uudet liiketoimintamallit. Tämän yhteydessä kaupunkien edustajat kävivät läpi esimerkkejä kaupunkien onnistuneista liiketoimintamalleista.

Teemoihin kuului myös älykkäiden kaupunkien hankkeet, hankkeiden vaikutukset ja niiden skaalautuminen. Paneelikeskustelussa kuultiin lyhyitä esityksiä sekä kaupungin edustajilta että yksityisen sektorin edustajilta siitä, miten hankkeita voidaan tukea paremmin niin paikallisella tasolla, EU:n tasolla kuin myös yksityisellä sektorilla.

Konferenssin ja Eurocities kokouksen teemojen mukaisesti Eurocities tuotti konferenssiin yleisen osuuden jossa pohdittiin muun muassa miten avoin data voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukea älykästä liikennettä.

Kuva: Green Digital Charter (GDC) -peruskirjan allekirjoitustilaisuuteen osallistuneita.
Green Digital Charter (GDC) -peruskirjan allekirjoitustilaisuus. Kuvan keskellä Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen allekirjoitti Green Digital Charter (GDC) -peruskirjan tiistaina 18.10.2016 Eurocities-kokouksen yhteydessä. Ilmastojulistukseen liittyvän Green Digital Charter-peruskirjan tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, energiatehokkuutta ja hiilijalanjäljen pienentämistä ICT:n hyödyntämisen keinoin. Tampereen kaupunki hyväksyi omalta osaltaan Eurocities-järjestön ilmastosopimukseen ja -julistukseen liittyvän Green Digital Charter -peruskirjan 26.9.2016. Tampereen kaupungin lisäksi seudun kahdeksan muuta kuntaa ovat mukana Eurocities-kaupunkien ilmastojulistukseen liittyvässä Green Digital Charter -peruskirjassa jonka tavoitteiden edistämiseksi kaupunkiseutu sitoutuu toteuttamaan viiden vuoden sisällä viisi ICT-pilottihanketta peruskirjan mukaisissa teemoissa.

Konferenssiin osallistuneilla oli mahdollista käydä konferenssin aikana tutustumassa muun muassa P-Hämppiin, Rantatunneliin, Demolaan/Uuteen Tehtaaseen, Ratikkareittiin ja Kampusareenaan.


Teksti Kaisa Poutanen

Kuvat Susanna Lyly