Siirry sisältöön

Vilkas keskustelu evästi apulaispormestareita talousarvion valmistelussa

Julkaistu 29.8.2016 9.15

Ensi vuoden talousarviosta järjestettiin asukasilta tiistaina 23.8.2016 valtuustosalissa. Paikalle kokoontui yli 70 kiinnostunutta tamperelaista. Mukana oli myös Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston jäseniä.

Valokuva: Anna-Kaisa Heinämäki keskustelee Lasten parlamentin edustajien kanssa.
Lasten Parlamentin hallituksen jäsenet keskustelivat asukasillan jälkeen apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäen kanssa. Kuvassa Carita Lahtinen (reppu selässä), Maria Markkula, nuorisotyöntekijä Miia Nivala, Jenni Koivusaari ja Lilja Silvennoinen.

Illan avasi talousjohtaja Jukka Männikkö kertoen Tampereen kaupungin 2017 talousarvion valmistelussa keskeistä olevan talouden tasapainottaminen, sillä verotulot ovat jäämässä tänä vuonna vuoden 2015 tasolle.

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki esitteli kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä elinvoima- ja osaamispalvelujen suunnitelmia. Säästötavoitteesta huolimatta liikuntaolosuhteet paranevat, kun Tesoman palloiluhalli saadaan kokovuotisesti käyttöön ja Tesoman jäähalli valmistuu. Myös kulttuuriolosuhteet paranevat, kun Metson remontti ja Tampere-talon laajennus valmistuvat ja Muumimuseo avaa ovensa uusissa tiloissa. Ammatillisen koulutukseen on kuitenkin tulossa merkittäviä leikkauksia. Työvoima- ja yrityspalveluissa käynnistyy alueellinen kokeilu.

– Lasten määrä on lisääntynyt Tampereella, ja sen vuoksi lapsille ja lapsiperheille tarkoitettuja sekä sosiaali- ja terveys- että sivistys- ja kulttuuripalveluita lisätään ensi vuonna, kertoi apulaispormestari Leena Kostiainen.

Taloutta tasapainotetaan luopumalla pienistä varhaiskasvatuksen yksiköistä sekä tarkastelemalla kouluverkkoa syksystä 2017 alkaen.

Valokuva: Pekka Salmi puhuu valtuustosalille.
Apulaispormestarit tapasivat kuntalaisia tulevaa talousarviota käsitelleessä asukasillassa.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen taloussuunnitelmia esitteli apulaispormestari Mikko Aaltonen. Merkittävimmät muutokset vuoteen 2016 verrattuna koskevat perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksamisen siirtymistä Kelaan, avopsykiatrian lisäyksiä päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelujen rakennemuutoksia. Myös päivystysasetuksen muutoksen edellyttämien kiirevastaanottojen järjestämiseen varaudutaan. Vammaispalveluissa lisätään asumispalveluja lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille.

Ikäihmisten määrä kasvaa ja sitä myötä kotiin annettavien palvelujen tarve.

– Tilannetta ratkaistaan jatkamalla palvelurakennemuutosta eli muun muassa kotihoidon, kotihoidon lääkäripalvelujen, kotona tapahtuvan kuntoutuksen ja perhehoidon vahvistamista. Toisaalta myös tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään edelleen. Taloudellinen tilanne aiheuttaa painetta jatkaa rakennemuutoksia ja korottaa asiakasmaksuja, kertoi apulaispormestari Mikko Aaltonen

– Kaupunkiympäristön palvelualueella tehdään toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan kaupungin kasvu, totesi apulaispormestari Pekka Salmi.

Merkittäviä palveluheikennyksiä ei alueella ole tulossa, mutta taksoja ja maksua tullaan tarkistamaan. Kaupungin asukasluku kasvaa joka vuosi 2 000 - 3 000 asukkaalla. Kaupunki laajenee, mutta samoilla kunnossapitorahoilla on tultava toimeen, se on kasvun kääntöpuoli.

Joukkoliikenteen edistäminen on tärkeää, mutta taloustilanteesta johtuen suuria avauksia ei kuitenkaan ole tulossa. Mutta uusiin palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan. Kaavoitusaikojen lyhentämisellä tavoitellaan säästöjä, samoin muuttamalla lupaprosesseja joustavimmiksi. Erilaisia tietovarantoja avataan edelleen yritysten ja yksittäisten kuntalaisten hyödynnettäväksi.

Vilkasta keskustelua

Apulaispormestareiden esityksiä seurasi vilkas keskustelu.

– Miten käy kansalaisyhteiskunnan tukemisen, kun taloudellinen tilanne on epävarma? kysyi etelä-Alvarin jäsen Juhani Skogberg.

Apulaispormestari Heinämäki kertoi, että huolimatta tiukasta taloustilanteesta järjestöjen ja yhdistysten toiminta-avustukset säilyvät nykyisellä tasolla.

Järvensivun kouluna kohtalo kiinnosti paikalla olleita asukkaita. Tilaisuudessa kuultiin myös Järvensivun omakotiyhdistyksen ja koulun vanhempainyhdistyksen kannanotto asiaan. Erityisesti koulumatkan turvallisuus huolestutti, jos kouluksi vaihtuu Nekala. Kysyttiin, kuinka moni aikuinen matkan kulkisi kävellen? Apulaispormestari Kostiainen kertoi, että asiaan haetaan ratkaisua yhdessä vanhempia kanssa.

Kotihoito, kauppapalvelut ja Venlan tupa nousivat esiin yleisön kommenteissa.

– Kotihoitoa seurataan tarkasti ja asiakkaan kotona tehtävää työaikaa on saatu lisättyä, kertoi apulaispormestari Aaltonen, – Samoin kotiin on saatu lääkäripalveluita eli lääkäri menee kotiin eikä kotihoidon asiakas lääkäriin.

Lasten Parlamentin hallituksen aktiiviset jäsenet kysyivät joukkoliikenteen asiakasmaksuista. Asukasillassa kuultiin myös kommentteja raitiotien ja tunnelin rakentamisesta sekä tavara-aseman siirrosta. Siirtämisen arvioidut kustannukset ovat kolminkertaistuneet alkuperäisestä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa syyskuun alussa.

Talousarvion valmistelu jatkuu

Talousarvion valmistelu jatkuu ja lautakunnat käsittelet omia talousarvioitaan syyskuussa. Pormestari antaa oman talousarvioesityksensä vuodelle 2017 marraskuussa ja valtuusto päättää siitä 14. marraskuuta.

Asukasilta videoitiin ja se on nähtävissä Tampereen kaupungin verkkosivuilla

Artikkelia korjattu 29.8.2016: Korjattu tavara-aseman käsittelyaika.


Teksti Eija Uurtamo

Kuvat Eija Uurtamo