Siirry sisältöön

Lähes tuhat osallistui kaakon alueen palveluiden kehittämiseen

Julkaistu 2.5.2016 12.20

Kaakon palvelualueen asukkaille ja henkilöstölle tehtiin palveluita koskevat sähköiset kyselyt maalis-huhtikuussa. Vastauksia saatiin parisataa. Lisäksi erillisessä kyselyssä kysyttiin lasten vanhemmilta, henkilöstöltä ja lapsilta Hervannan koulujen tulevaisuudesta.

 

Palvelujen kehittämiseen kerättiin palautetta myös Kaukajärvellä ja Hervannassa järjestetyissä asukastilaisuuksissa. Kyselyt ja tilaisuudet mukaan lukien osallistujia oli liki tuhat. Vastaajat olivat pääosin hervantalaisia, kaukajärveläisiä ja vuoreslaisia. Hallilasta ja Lukonmäestä saatiin vain joitakin vastauksia.

Tiedottamisessa parannettavaa

Kaupungin nettisivut ja Hervannan Sanomat olivat vastaajille tärkeimmät palveluita koskevan tiedon lähde. Silti tiedonsaannissa koettiin olevan aukkoja. Sekä sähköistä että painettua viestintää haluttiin parannettavan. Eniten toivottiin tietoa harrastus- ja toimintamahdollisuuksista.
Vastaajat esittivät idean sähköisestä tietopankista, josta saisi tietoja kaupungin palveluista sekä kattavasti että alueittain. Henkilöstö puolestaan piti toimivia viestintäkanavia ja muiden toimijoiden ja palveluiden tuntemista oman työnsä ja keskinäisen yhteistyön edellytyksenä.
Lapsiperheiden mielestä tärkeintä on palveluiden pysyvyys. Muutoksista tulisikin tiedottaa paremmin ja tiedon pitäisi olla saatavissa helposti yhdestä paikasta.

Bussivuoroja lisää

Palveluiden tulisi sijaita siten, että asukkaat pääsisivät niiden pariin kulkumuodosta riippumatta. Saavutettavuutta parantaisivat toimivat joukkoliikenneyhteydet ja hyvässä kunnossa olevat kevyen liikenteen väylät.
Länsi- ja Pohjois-Hervannasta toivottiin bussivuoroja kauppakeskukselle myös viikonloppuisin. Vuoreksen ja Kaukajärven vastaajien mielestä lisää yhteyksiä tarvittaisiin Hervannan suuntaan, Vuoreksesta myös kaupungin keskustaan. Palveluliikenteeseen esitettiin joustavampia vaihtoja, vuoroja myös iltoihin ja viikonloppuihin sekä pääsyä viheralueille.

Neuvontapisteet kaupunginosien keskustoihin

Kaupunki aikoo lisätä matalankynnyksen neuvontaa. Kyselyssä kysyttiin erikseen, missä Hervannan ja Kaukajärven neuvontapisteiden tulisi sijaita. Kummassakin kaupunginosassa se haluttiin joko kirjastoon tai terveysasemalle eli kaupunginosien keskustoihin. Neuvontapisteiden tulisi olla helposti saavutettavissa.

Lisäksi nähtiin tärkeänä, että olipa neuvonta sähköistä tai kasvokkain annettua, sen on oltava säännöllistä, saatavilla aina ennalta sovittuina ajankohtina ja aina samassa paikassa.

Vuorekseen ja Keinupuistoon suunnitelluilta lähitoreilta odotetaan kattavia neuvontapalveluja.

Kaupungin tilat monikäyttöön

Asukkaiden, aikuisten ja lasten yhteinen toive on päästä käyttämään kaupungin tiloja omille kerho- ja harrastusryhmille. Tilojen varaamisesta pitäisi kuitenkin tehdä kaikin tavoin helpompaa.

Huoltajat ja henkilöstö esittivät avoimen varhaiskasvatuksen lisäämistä. Kerhotoiminnalle on tarvetta myös kesäaikoina ja viikonloppuisin.

Vuores-talon tilojen käyttöön tuli paljon ehdotuksia harrastustoiminnasta vanhempainryhmiin, kerhoista tapahtumiin ja kursseihin. Lapset haluaisivat toimintaa Vuores-talon piha-alueelle ja lähiympäristöön.

Kaukajärveläisten palautteessa esitettiin, että Haiharan kartanon alueen mahdollisuuksia tulisi hyödyntää nykyistä enemmän.

Hervannan yhtenäiskoulut halutaan säilyttää

Lasten ja nuorten palveluiden sähköisessä kyselyssä selvitettiin näkemyksiä Hervannan koulujen tulevaisuudesta. Lapset ja henkilöstö mukaan lukien vastaajia oli yli 600.

Lapsista ja nuorista useimmat olivat sitä mieltä, että Hervannassa on säilytettävä kaksi yhtenäiskoulua. Samaa mieltä oli myös enemmistö henkilöstön ja huoltajien kyselyihin vastanneista. Valtaosa vastaajista koki paremmaksi, että Kanjonin koulusta siirrytään Pohjois-Hervannan kouluun vasta 5. luokalle, joskin monet huoltajat toivoivat luokkien 1-6 opetuksen pysyvän Kanjonin koulutiloissa.

Kaakon palvelualueeseen kuuluvat Haiharan, Kaukajärven, Lukonmäen, Hallilan, Hervannan, Ruskon, Hervantajärven ja Vuoreksen kaupunginosat.

Kaakon palvelualueen kehittämissuunnitelma on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 30.5.2016.


Teksti Sirpa Koivu

Kuvat Sirpa Koivu