Siirry sisältöön

Kaukajärveltä ideoita yhdessä tekemiseen

Julkaistu 5.4.2016 10.59

Kaukajärveläiset saivat ideoida asuinalueensa tulevaisuuden palveluita 30. maaliskuuta järjestetyssä asukastilaisuudessa. Kaukajärven koulun ruokalassa pidettyyn tilaisuuteen oli tullut yli 70 eri-ikäistä alueen asukasta.

 

Palautetyöskentelyn pohjaksi kehittämisjohtaja Kari Hakari kertoi palvelumallista. Kaupunki luo parhaillaan uutta palveluiden toteuttamisen tapaa ja suunnittelee ne alue kerrallaan asukkaiden kanssa. Suunnitelmat ulottuvat vuoteen 2015 saakka.

Taustalla on väestönkasvu ja palvelutarpeiden kasvu. Se aiheuttaa kustannusten tiukempaa tarkastelua ja esimerkiksi pienten toimipisteiden yhdistämistä. Tavoitteena on myös kehittää vahvasti sähköisiä palveluita ja neuvontaa.

Kaukajärven palvelumallissa tutut palvelut löytyvät samoista paikoista kuin ennenkin. Haasteita tuo se, että toimipisteet sijaitsevat melko hajallaan ja uudenlaisten yhteistyötapojen kehittäminen ei ole helppoa.

Alustuksen jälkeen osallistujat pääsivät esittämään näkemyksiään seitsemässä teemapisteessä. Niissä sai ottaa kantaa palvelujen saavutettavuuteen, viheralueisiin, lasten ja nuorten palveluihin, keskiasteen koulutukseen, neuvonnan järjestämiseen, hyvinvointikeskukseen ja yhdessä tekemiseen.

Maksuttomia tiloja harrastuskäyttöön

Asukkaat toivoivat, että maksuttomia tiloja alueen yhdistysten ja kerhojen toiminnalle olisi paremmin saatavissa esimerkiksi kouluilta ja päiväkodeista. Pitäisi myös helpommin löytää tieto keneltä tiloja voi varata.

Kouluilla ja päiväkodeissa voitaisiin järjestää eri-ikäisten yhteistä toimintaa. Siihen saatiin monia hyvin konkreettisiakin ehdotuksia korttipelikerhoista pihapeleihin.

Kirjaston palveluihin oltiin tyytyväisiä. Erinomaista on SPR:n kirjastoissa järjestämät läksyhelpit, jotka tarjoavat iltapäivisin puuhaa ja aikuisten apua pienille koululaisille. Muutkin yhdistykset voisivat jalkautua kirjastoihin toimintaa järjestämään.

Ainutlaatuisena ja erityisenä Kaukajärven kulttuurin vahvuutena nähtiin Haiharan kartanon alue. Sinne toivottiin enemmän tarjontaa ja toimintamahdollisuuksia talviaikaankin.

Viheralueiden kehittämiseksi toivottiin esimerkiksi puistojen kunnostusta, koulun pihojen parantamista lasten aktivoimiseksi ja että vapaa-aikatalon remontin ajaksi turvattaisiin kuntosalipalvelut.