Siirry sisältöön

Hoitajien kyky kohdata asiakkaita ihastuttaa vanhustyöhön jalkautuneita päättäjiä

Julkaistu 16.3.2016 14.24

– Kotihoito edellyttää improvisointikykyä, sillä tilanne saattaa muuttua nopeastikin, toteaa yhden työvuoron ajaksi kotihoitoon jalkautunut apulaispormestari Mikko Aaltonen, jonka vastuulle kuuluvat ikäihmisten palvelut sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut.

Aaltosen vuorossa hänen työparinsa joutui soittamaan ambulanssin asiakkaalle. Yllättävään tilanteeseen kului aikaa, mutta työt hoituivat, sillä työtoverit ottivat oma-aloitteisesti väliin jääneet asiakkaat työlistalleen.

Valokuva: Hoitajia ja jalkautujia pöydän ääressä
Mikko Aaltonen (seisomassa) ja Aarne Raevaara kokeilivat kotihoidon arkea. Merja Korvelle (toinen vasemmalta), Ulla Sinirannalle, Ida Nummiselle, Anni Rinteelle (edessä vasemmalla) ja Päivi Sepälle puolestaan kotihoito on arkea.

Mikko Aaltonen on yksi 52 luottamushenkilöstä ja virkamiehestä, jotka tarttuivat mahdollisuuteen kokeilla vanhustyön arkea yhden työvuoron ajan. Heistä ensimmäiset tekivät työvuoronsa marraskuussa, viimeiset jalkautuvat huhtikuussa.

Lähihoitaja Ida Numminen toimi Aaltosen työparina. Hän kertoi työvuoron sujuneen hyvin, vaikka kaikenlaista päivän aikana tapahtuikin.

– Mikko kulki mukana koko päivän. Tiskaili tiskejä ja auttoi missä pystyi.

Kiire ei näy hoitajien työssä

Kaikille jalkautujille ja heidän työpareilleen järjestetään palautetilaisuuksia, joissa he saavat jakaa kokemuksiaan sekä esittää ideoita toiminnan kehittämiseksi. Palautetta kerätään lisäksi kyselyillä. Palautteesta tehdään yhteenveto, joka esitellään toukokuussa kotihoidon ja asumispalvelujen johtokunnalle.

Helmikuun palautetilaisuudessa jalkautujat arvostivat erityisesti hoitajien kykyä kohdata erilaisia ihmisiä. Jokainen tuli huomioiduksi, mutta kuitenkin asiat saatiin tehtyä ajallaan.

Vanhainkodin töihin tutustunut varavaltuutettu Ilkka Järvelä kehui myös hoitajien taitoa olla näyttämättä kiirettä.

– Tehtiin rauhassa, silti kerittiin. Asukkailta kysyttiin mielipiteitä: Jos kerran oli sanonut juovansa piimää, sitä ei tarvinnut juoda loppuelämäänsä.

Ikäihmisten palvelujen lautakunnan Oriveden edustaja Ilkka Hjerppe jalkautui kotihoitoon Orivedellä. Hän pohti, miten teknologiaa voisi kehittää kotihoidossa käyttäjää paremmin palvelevaksi.

– Mitkä olisivat niitä asioita, joissa teknologia voi auttaa meitä eikä toisinpäin?

Valokuva: Ihmisiä pöydän ääressä
Palautetilaisuuksissa jalkautujilla ja työntekijöillä on mahdollisuus keskustella tuntemuksistaan. Lisäksi niistä kaupunki saa arvokasta palautetta vanhustyön kehittämiseen.

Päättäjien kiinnostusta vanhustyön arjen kokemiseen arvostetaan

Jalkautujien työpareina työskennelleet hoitajat olivat tyytyväisiä, kun luottamushenkilöt ja virkamiehet käyttivät aikaansa heidän työhönsä tutustumiseen. Ei vain piipahdettu vaan oltiin mukana koko työvuoro.

– Arvostan sitä, että päättäjät ovat kiinnostuneita näkemään meidän työn arkitodellisuuden, kertoi vanhainkodissa työskentelevä osastonhoitaja Anne Kortteinen.

Työergonomia oli yksi tilaisuudessa esiin nousseista aiheista. Uusissa paikoissa, esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa, on kyllä tilaa ja esimerkiksi säädeltäviä sänkyjä ja nostolaitteita, mutta kotihoidossa hoitajat joutuvat usein työskentelemään ahtaissa tiloissa ilman apuvälineitä.


Teksti Marika Haapala

Kuvat Marika Haapala