Siirry sisältöön

Kouluterveydenhuollon asiakasraati pohtii terveystarkastuksia

Julkaistu 24.2.2016 13.53

Kouluterveydenhuollon asiakasraati huoltajille ja oppilaskunnille aloitti toimintansa torstaina 16.2.2016. Ensimmäisen kerran asiakasraati kokoontui Sarviksen kiinteistössä.

Tampereen ja Oriveden kouluterveydenhuolto toimii kaikilla perusopetuksen kouluilla. Niitä ovat ala-, ylä- ja yhtenäiskoulut, mukaan lukien erityiskoulut sekä yksityiset koulut. Toimipisteitä on yhteensä 55 ja asiakkaina kaikkiaan noin 17 300 oppilasta. Terveydenhoitajia on noin 35 Tampereella ja kaksi Orivedellä. Lisäksi kouluterveydenhuollolla on käytössään noin seitsemän lääkärin työpanos.

Valokuva: Kouluterveydenhuollon asiakasraatilaisia
Maarit Haltta ja Susanna Eklund osallistuivat kouluterveydenhuollon asiakasraatiin.

Ammattilaiset toivovat saavansa aitoja asiakasnäkökulmia palveluiden kehittämiseen. Terveydenhoitolainkin mukaan kouluterveydenhuollon on toimittava yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa.

Asiakasraati on hyvä keino saada vanhemmat ja oppilaat mukaan kouluterveydenhuollon palveluiden kehittämiseen, totesi tapaamisen puheenjohtajana toiminut ylilääkäri Tuire Sannisto.

Asiakasraadissa keskustellaan kouluterveydenhuollon sisältöön, laatuun ja kehittämiseen liittyvistä asioista sekä kootaan yhdessä parannusehdotuksia kehittämistyön pohjaksi. Sovittiin, että jäsenet tapaavat pari kertaa vuodessa kasvokkain. Lisäksi sähköinen asiakasraati aloittaa toimintansa.

Vanhemmat eivät aina tiedä, mitä kouluterveydenhuoltoon kuuluu, kertoivat paikalle tulleet asiakkaat ja terveydenhoitajat. Säädösten mukaan kouluterveydenhuollon pääpaino on terveystarkastuksissa ja oppilashuoltotyössä.

Tapaamisessa keskusteltiin siitä, miten tieto palveluiden sisällöstä tavoittaisi huoltajat paremmin. Kaupungin nettisivuilta löytyy tietoa kouluterveydenhuollosta ja muun muassa sähköisestä ajanvarausmahdollisuudesta.

Seuraava tapaaminen pidetään ensi syksynä. Tapaamisen aiheeksi sovittiin oppilaiden välivuosien terveystarkastukset ja niiden kehittäminen. Työntekijöiden kesken on ideoitu, että 2. ja 4. luokalla osa terveystarkastuksesta tapahtuisi toiminallisella ryhmäohjauksella. Ideaa pohditaan ja kehitetään raadin seuraavassa kokouksessa. Tämän lisäksi oppilaan terveystarkastukseen kuuluisi yksilöllinen osa.

Laaja terveystarkastus oppilaille tehdään luokilla 1, 5 ja 8. Laajassa terveystarkastuksessa otetaan huomioon koko perheen hyvinvointi.


Teksti Eija Uurtamo

Kuvat Eija Uurtamo