Siirry sisältöön

Päiväkoti liikuttaa lasta ja aikuista

Julkaistu 5.2.2016 9.35

Liikunnasta on tullut tärkeä osa tamperelaisten päiväkotien arkea. Esimerkiksi Irjalan päiväkodissa lapset liikkuvat nyt entistä enemmän ja monipuolisemmin.

Lapset haravoivat päiväkodin pihalla
 

Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee paljon reipasta liikuntaa, kun hän kehittyy ja kasvaa. Varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksen mukaan lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia joka päivä. Jotta tähän päästään, lapsi tarvitsee liikuntaa sekä päiväkodissa että kotona.

Parhaimmillaan liikuntaa saadaan lisää päiväkotipäivään jo melko pienillä muutoksilla. Lasten kokoontumisissa otetaan mukaan liikunnallisia osuuksia istumisen sijaan. Jonottamista ja odottamista korvataan mukavilla liikunnallisilla tehtävillä.

Sisätiloihin voi rakentaa oman temppuradan ja musiikkihetkiin yhdistää tanssia tai voimistelua. Pihalla käytetään hiekkalelujen sijaan välillä liikuntavälineitä ja leikitään liikkuvia leikkejä, pelataan polttopalloa tai sählyä. Lähimaastoon voi tehdä pieniä retkiä.

Päiväkodin henkilökuntaa
- Irjalan päiväkodin ympäristö antaa hyvät mahdollisuudet lasten liikuntaan, kertovat Satu Ahonniemi (vas), Pirjo Kyösti, Milla Kaario ja Jenna Koivisto.

Henkilöstöstä monella jo liikuntakoulutus

Lastenhoitaja Milla Kaario Irjalan päiväkodista on hyvä esimerkki siitä, kuinka liikunta käytännössä tuodaan yli 200 lapsen päiväkodin arkeen. Päiväkotinsa liikuntavastaavana hän huolehtii muun muassa siitä, että liikuntavälineet ovat ajan tasalla ja hyvässä kunnossa.

Liikuntavastaava varmistaa, että päiväkodin väki tuntee tarjolla olevat koulutusmahdollisuudet ja että ideoita ja osaamista jaetaan päiväkodin ryhmien kesken. Omalla esimerkillään liikuntavastaava kannustaa liikkeelle koko päiväkotiyhteisöä.

Työnsä ohessa Milla Kaario opiskelee oppisopimuksella liikunnan ammattitutkintoa. Puolitoista vuotta kestävä koulutus on Tampereen kaupungin päivähoidon ja perusopetuksen henkilöstölle tarjoamaa täydennyskoulutusta. Osaaminen päivähoidossa onkin karttunut nopeasti: lasten liikunnan ammattitutkinnon on suorittanut jo lähes viisikymmentä Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijää, ja koulutus jatkuu.

Hyvinvointia myös ruokakasvatuksesta

Päiväkodinjohtaja Pirjo Kyösti ja lastentarhanopettaja Satu Ahonniemi kertovat, että lasten liikunta ja henkilöstön liikuntakoulutus nousivat Tampereen kaupungin päiväkodeissa näkyvämmin esiin, kun varhaiskasvatukseen tuli Luova, liikkuva lapsi -ohjelma vuonna 2013. Ohjelma korostaa liikunnan tärkeyttä lapsen hyvinvoinnille, kasvulle ja kehitykselle.

Parissa vuodessa Tampereen päiväkoteihin on saatu runsaasti liikunnallista asennetta, osaamista ja välineitä. Jokaisessa kaupungin päivähoitoyksikössä on oma liikuntavastaava. Liikuntavastaavilla on oma verkostonsa, jonka puitteissa järjestetään muun muassa lisäkoulutusta.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatus on lähdössä mukaan valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan, joka on varhaiskasvatuksen oma liikunta- ja hyvinvointiohjelma. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Tampereen perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeen kanssa.

Liikunnan lisäksi päivähoidossa halutaan kiinnittää huomiota lasten hyvinvointiin muutenkin: liikuntaan on kytketty myös ruokakasvatus ja Tampereen päiväkodeissa noudatettava Sapere-menetelmä, jossa lapset tutustuvat ruokaan ennakkoluulottomasti kaikilla aisteillaan.

Lapset juoksevat nurmikolla

Irjalassa talvilajeja ja pihajuhlia

Irjalan päiväkodissa liikunta on ollut tehostetusti ohjelmassa parin vuoden ajan. Kukin lapsiryhmä liikkuu oman, yhteiseen vuosisuunnitelmaan perustuvan ohjelmansa mukaan.

- Irjalan päiväkodin ympäristö metsineen ja useine puistoineen on sellainen, että liikuntaa on ollut paljon aikaisemminkin. Meillä on ihanteellinen oma piha, jossa on kiviä, puita ja maastoeroja, kertoo Milla Kaario.

Pihapiirissä on salitilaa, jossa kaikilla ryhmillä on kerran viikossa oma sisäliikuntavuoro. Omassa pihassa käytetään viikoittain liikuntavälineitä, esimerkiksi pelataan paljon. Jos säät sallivat, talvella hiihdetään ja luistellaan. Isommilla lapsilla on luistelua varten myös omat hallivuorot Hakametsässä.

Päiväkodissa järjestetään yhteisiä retkiä, tempauksia tai juhlia, joissa liikuntaan osallistuvat myös lasten vanhemmat. Päiväkoti on viettänyt ulkona reippaillen muun muassa joulujuhlia.

Koko perhe liikkeelle

Irjalan päiväkoti on lisäksi osallistunut erilaisiin valtakunnallisiin kampanjoihin. Keväällä on tehty Metsämörri-retkiä, joissa perheet suorittivat lasten opastuksella tehtävärasteja. Päiväkoti oli mukana myös Valo ry:n Pihaseikkailussa, jossa lapsi ja vanhempi keräsivät suorituksista tarroja liikkumalla yhdessä vähintään puoli tuntia päivässä. Varpaat vauhtiin -kampanjassa taas teemana oli lasten osallisuus sekä ulkonaliikkuminen.

Tavoitteena on, että vanhemmat otetaan aktiivisesti mukaan lasten liikunnan ja liikkumisen suunnitteluun.

- Vanhemmat ovat olleet kovin tyytyväisiä liikunnan lisäämiseen päiväkodissa, kertoo kahdessa päiväkotiryhmässä liikuntaa ohjaava lastenhoitaja Jenna Koivisto. Vanhemmat ovat yleensä hyvin perillä liikunnan merkityksestä lapselle, joten myös he osallistuvat innokkaasti päiväkodin järjestämiin liikunnallisiin tapahtumiin.

Lapset itse ovat innostuneet liikunnallisista tuokioista ja pyytävät henkilökunnalta mieleistään liikuntaa. Kun lapset saavat päättää, temppurata voittaa helposti elokuvan.


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Milla Kaario ja Johanna Toivanen