Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Valtakunnallisena demokratiapäivänä Tampereella kehitettiin palveluja

Julkaistu 19.10.2015 13.03

Valtakunnallisena demokratiapäivänä 13.10.2015 järjestettiin Monitoimitalo 13:ssa tilaisuus, jossa keskusteltiin kaupungin palveluista ja niiden kehittämisestä. Tilaisuus oli avoin kaikille kaupunkilaisille, mutta erityisesti suunnattu kaupungin maahanmuuttajataustaisille asukkaille.

Demokratiapäivä on osa Euroopan neuvoston vuosittain järjestämää paikallisdemokratian viikkoa. Vuoden 2015 teemana on ”Rinnakkaiselo monikulttuurisissa yhteisöissä: kunnioitusta, vuoropuhelua ja vuorovaikutusta”.
Tampereen tilaisuuden järjesti Tampereen maahanmuuttajaneuvosto.

Tulevaisuuden palvelut suunnitellaan yhdessä

Yhdessä tekeminen ja kumppanuus viitoittavat kaupungin toimintaa, totesi avaussanat lausunut apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Kaupunki haluaa vahvistaa edelleen yhteistoimintaa yhdistysten kanssa, siksi yhdistysavustuksista halutaan pitää kiinni jatkossakin.

Kuntien tärkein tehtävä on palvelujen järjestäminen kuntalaisille. Palvelujen suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa on nyt erityisen tärkeää, kun ottaa huomioon valtakunnan tasolta tulevat säästövelvoitteet ja oman kuntatalouden. Eri ryhmien näkökulmat ja ääni on hyvä saada kuuluviin, painotti apulaispormestari Heinämäki.

Tilaisuuden työpajaosuuden avasi suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen. Hiltunen kertoi, että tulevaisuudessa kaupungin palveluja tullaan sijoittamaan hyvinvointikeskuksiin, joissa on tarjolla hyvin monenlaisia palveluita ja niitä tarjoaa kaupungin lisäksi myös muut tahot. Lähitoreilla on palveluja vähemmän, mutta niiden toivotaan keskittyvän yhteisöllisyyden parantamiseen.

Alueiden palvelut pyritään jatkossa keskittämään isompiin kokonaisuuksiin lähelle toisiaan, jolloin kuntalaiset voivat käyttää erilaisia palveluja sujuvammin. Suurimmissa yksiköissä toiminta on joustavampaa, ja se ei ole myöskään niin haavoittuvaista kuin pienissä yksiköissä, jos esim. työntekijä äkillisesti sairastuu. Ja aukioloaikojakin on helpompi järjestellä suuremmissa yksiköissä, totesi Sisko Hiltunen.

Työryhmissä toivottiin kohtaamispaikkoja ja palveluja maahanmuuttajataustaisille ikäihmisille

Työpajatyöskentelyn pohjaksi esitettiin erilaisia teemoja ja kysymyksiä, kuten minkälaisia palveluja pitäisi saada kaupungin keskustasta ja minkälaisia kaupungin eri alueilla? Mitä palveluja pitäisi löytyä kaikista hyvinvointikeskuksista? Mitä muita palveluja alueilla tarvittaisiin ja tarvitsevatko esim. järjestöt tiloja käyttöönsä? Entä mitä palveluja tai toimintaa haluttaisiin lähitoreilla?

Osanottajat keskustelivat pienryhmissä ja ryhmien ideat kerättiin lopuksi yhteen. Muun muassa yksi ryhmistä ehdotti monikulttuurista kohtaamispaikkaa, josta voisi saada eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella.

Toinen ryhmä toivoi erityisesti nuorille mielekästä toimintaa kaupungin keskustassa. Ja jo nyt järjestettävästä nuorille tarkoitetusta toiminnasta tulisi tiedottaa paremmin. Ehdotettiin että Suvantokadulla toimiva kansainvälinen toimintakeskus siirtyisi Monitoimitalo 13:een. Samoin sinne voisi tulla kaikille keskustan yhdistyksille yhteiset tilat. Tila olisi kaikille avoin. Siellä voisi myös tarjota maahanmuuttajataustaisille nuorille omakielistä palvelua.

Keskusteluissa nousi esiin myös maahanmuuttajataustaisille ikäihmisille suunnattujen palvelujen tarve. Muutenkaan ikäihmisten voimavaroja ei käytetä tarpeeksi. Tarvittaisiin tiloja joissa nuorten ja ikäihmisten kohtaaminen olisi luontevaa.

Sosiaalipalvelujen saatavuus alueellisissa hyvinvointikeskuksissa on turvattava, painotettiin, ja vapaaehtoistyölle pitää luoda toimintamahdollisuuksia.

Demokratiapäivän tilaisuus liittyi kaupungin tulevaisuuden palvelumallin suunnitteluun. Palvelumallissa luodaan käsitys tulevaisuuden palvelujen järjestämistavasta.


Teksti Eija Uurtamo