Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Työpajassa ideoitiin tesomalaista hyvinvointia digitaalisesti

Julkaistu 1.9.2015 10.25

Miten saa apua kaupassakäyntiin, löytää mukaan lähimpään palloiluporukkaan tai pääsee nopeasti hammaslääkärin peruutusajalle? Hyvinvointipalvelujen digitalisaatiosta voisi löytyä konsti, todettiin Tesoman hyvinvointikeskuksen suunnittelutyöpajassa.

Tehdään Tesomaa! -tapahtuman, 17.–20.8.2015, viimeisenä päivänä keskityttiin miettimään sitä, millaisen hyvinvointikeskuksen asukkaat tarvitsevat, kuinka se palvelee ja mitä itse kukin voi siellä tehdä. Tesoman liikekeskuksessa järjestetty tilaisuus oli osa 6Aika – Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen Tampereen kaupungin osatotetushanketta.

– Tämä liikekeskus laitetaan puskutraktoreilla nurin ja tilalle tehdään hyvinvointikeskus. Tavoitteena taas on tehdä uudesta keskuksesta niin hyvä, että sitä kopioidaan ulkomailla asti, alustaa suunnittelupäivien toteutuksesta vastanneen Ideascoutin Pekka Ketola.

Tesoman hyvinvointikeskus sijoitetaan kaupallisten palvelujen yhteyteen Tesomantorin liikekeskukseen. Se tarjoaa muun muassa terveysaseman, hammashoidon, neuvolan ja kirjaston palveluja niin, että niistä muodostuu asukkaiden hyvinvointia monipuolisesti palveleva yhteinen kokonaisuus. Painopiste on ennaltaehkäisyssä ja hyvinvointia edistävässä toiminnassa.

– Pyrimme kehittämään keskuksen toimintoja siten, että alueen asukkaiden krempat ja harmit ehkäistään ennalta ja hoidetaan kuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin raskaampien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vähenee, kertoo Oma Tesoma -hankkeen projektijohtaja Tanja Koivumäki.

Jo aamupäivän työpajassa kävi selväksi, että osallistujat näkevät hyvinvoinnin laajasti, paljon perinteisiä julkisia terveyspalveluja laajempana kysymyksenä.

– Esille nousi erityisesti se, miten asukkaat pystyisivät aktiivisina toimijoina luomaan ja hyödyntämään tesomalaista asumisen ja elämisen ympäristöä. Konkreettista hyötyä hyvinvoinnille voi tuoda esimerkiksi tila, joka tukee liikkumista – liikuttiin vaikka sitten kaupan ja kodin välillä tai vaikkapa kirjastosta hammaslääkäriin, Ketola tiivistää.

Terveydenhuollon digitalisaatiolle on asetettu suuria odotuksia turvallisuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamisesta. Osa torstai-iltapäivän työpajan tarmosta suunnattiinkin hyvinvointikeskuksen digitaalisten palvelujen ideointiin, ja aamupäivän antamien suuntaviivojen mukaisesti erityisesti asukkaiden omaa aktiivisuutta edistäviin työkaluihin. Ketola yllytti digitalisaatiosta kiinnostuneet työpajalaisensa kehittelemään ajatuksiaan käyttöliittymän muotoon.

– Jos lähdetään liikkeelle vaikka Tesoman vahvuuksiksi todetuista luonnosta ja liikunnasta, niin miten niistä voisi tarjota asukkaille aktivoivaa tietoa?

Ryhmät laittoivat likoon sekä ammatillisen osaamisensa että kokemuksensa asukkaina ja kunnallisten palvelujen käyttäjinä. Tuloksena esimerkiksi käyttöliittymä, joka kertoo tapahtumat ja paikallisten yrittäjien tarjoukset, varoittaa sinilevästä, toimii helppona palautekanavana kaupungille ja kertoo, kun hammaslääkäriaikoja vapautuu – hyödyllisiä ominaisuuksia kertyi luonnokseen nopeasti lisää.

– Tämä tukee täsmälleen sitä, mitä meidän Public Laboratoryn Mun kunta -hanke esimerkiksi tekee, joten tähän suunnittelupäivään osallistuminen on ollut ehdottomasti kannattavaa, totesi ohjelmistotalo Vincitin Pasi Kovanen ryhmätyön lomasta.

Työryhmien kehittelemissä ehdotuksissa näkyy tarve saada hyödyllinen tieto kulkemaan, jotta osallistuminen ja esimerkiksi toinen toisensa auttaminen sujuisi helpommin.

– Ihmisten auttamishalu on tullut selvästi esille näiden päivien aikana, ja toisaalta avun tarvetta on myös. Tämäntyyppisistä sovelluksista voisi siis olla paljon hyötyä hyvinvoinnin edistäjinä, ja näitä ideoita lähdetään nyt viemään eteenpäin, sanoo projektipäällikkö Nina Mustikkamäki Tampereen kaupungilta.

6Aika -Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen Tampereen kaupungin osatoteutushankkeen tavoitteena on kaupunginosan elinvoimaisuutta ja innovaatiokyvykkyyttä vahvistavan yhteiskehittämiseen pohjautuvan toimintamallin ja siihen liittyvien työkalujen luominen. Alueellista mallia kehitetään ja pilotoidaan Tampereen Tesoman alueella. Tampereen osatoteutushanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Tampereen kaupunki.

Hyvinvointikeskuksen valmistelua voi seurata Oma Tesoma-hankkeen verkkosivuilla.


Teksti Päivi Stenroos