Siirry sisältöön

9. luokka

Viimeisenä peruskouluvuotena oppilaat saavat kokemuksia taiteesta yhteiskuntaa kommentoivana ja rakentavana elementtinä. Kokonaisuudessa 9. luokkalainen pohtii suhdettaan taiteeseen ja ilmaisee omia mielipiteitään sanallisesti ja kuvallisesti.

Kevätlukukausi on 9. luokkien Taidekaari-toiminnan aikaa. Aikataulut ilmoitetaan kouluille jo edellisen lukuvuoden puolella. Työpajakierrosten aikojen vahvistus alkaa ma 7.12.2021 klo 14.

Teemat ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Taidekaareen osallistumalla toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:

Oppilaan kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan syvennetään (L7)

Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan aikaisemmista kokemuksistaan, tiedoistaan ja mielipiteistään sekä muodostamaan uusia näkökulmia. (L1)

Kokonaisuuden teemat vaihtelevat oppilaiden omien valintojen mukaisesti ja niitä käsitellään luennolla, käsityöpajassa ja ajatteluläksyssä. Taidekaari haluaa kannustaa lapsia ja nuoria omaan ilmaisuun, kannanottoon ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Kohderyhmä

Taidekaareen ovat tervetulleita kaikki tamperelaiset, yleisopetuksen 9. luokat.

Yleisopetuksen 9. luokat, kevätlukukauden 2022 ohjelma:

Kulttuurikaiutin

Peruskoulun viimeisessä Taidekaari-kokonaisuudessa keskitytään tarkastelemaan taidetta normeja ja arvoja ylläpitävänä sekä muuttavana voimana.

Työpajoissa pohditaan yhdessä mikä on taiteen merkitys yhteiskunnassa ja kulttuurissamme. Miten taide määritellään vai määritelläänkö sitä? Oppilaat pääsevät myös taiteen keinoin tekemään omat mielipiteensä näkyviksi.

Ilmoittautuminen kokonaisuuteen on päättynyt.

Tampereen kaupunki