Siirry sisältöön

8. luokka

Teatteri ja draama

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallinnoima Taidetestaajat-toiminta jatkuu edelleen lukuvuonna 2021-2022. Samoin jatkuu yhteistyö Taidekaaren kanssa. Taidetestaajista tutun kulttuurilaitosvierailun lisäksi tamperelaisille 8.luokille tarjotaan myös vierailuun liittyvä työpaja koululla.

Taidetestaajat-toiminnan rahoittavat OKM, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden ja sen organisoinnista vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.


Kohderyhmä

Kaikki yleisopetuksen 8.luokat.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti.

(L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)

Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä.

(L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)

Syksyn ohjelma 2021:

Juonessa mukana

Osallistuessaan tähän kokonaisuuteen oppilas on aktiivinen havainnoija.
Hän oppii analysoimaan omaa tulkintaansa teoksesta ja keskustelemaan
siitä ryhmässä. Työpajassa oppilaat harjoittelevat oman mielipiteensä
ilmaisemista.

Kokonaisuuteen kuuluu Taidetestaajat-vierailu Tampereen teatterissa sekä Taidekaaren draamatyöpaja omalla koululla.

Ilmoittautuminen tähän kokonaisuuteen on päättynyt.

Tampereen kaupunki