Siirry sisältöön

5. luokka

Säveltaide

Musiikin maailma on elämyksellisen kuuntelun, kokemisen ja tekemisen kautta 5. luokkien kulttuurikasvatuskokonaisuuden ydin. Oppilaalla on mahdollisuus saada välineitä kuulemansa jäsentelyyn ja sanoittamiseen sekä tutustua kirjaston tarjoamiin musiikkipalveluihin.

5. luokkalaisten toiminta on aina keväisin.


Kohderyhmä

Rytmireilaaja on tarkoitettu kaikille yleisopetuksen 5. luokille. Erityisopetuksen luokille on oma ohjelmansa.

Teemat ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Taidekaareen osallistumalla toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:

Oppilas oppii tuntemaan kotikaupunkinsa orkesterin henkilökohtaisen kohtaamisen kautta. (L2)

Oppilas oppii keskustelemaan käyttäen musiikin sanastoa. (L4)

Kokonaisuuden teema vaihtelee vuosittain ja sitä käsitellään esityksessä, työpajassa ja ajatteluläksyssä. Taidekaaressa oppilaan kyky nauttia taiteesta ja analysoida sitä kehittyy.

Perusohjelma 5. luokille, kevätlukukausi 2022

Rytmireilaaja

Viidesluokkalaiset tutustuvat Taidekaaren Rytmireilaaja-kokonaisuudessa säveltaiteeseen ja paikalliseen sinfoniaorkesteriin. Pääkäsitteitä ovat sävellys ja muoto, sointiväri sekä sinfoniaorkesteri.

Ilmoittautuminen tähän kokonaisuuteen on päättynyt.

Tampereen kaupunki