Siirry sisältöön

4. luokka

Sirkus

Osallistumalla tähän kokonaisuuteen oppilas tutustuu sirkukseen tekijänä ja osana yleisöä. Häntä rohkaistaan kokeilemaan ennakkoluulottomasti erilaisia sirkusvälineitä ja -lajeja. Oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja itsetuntemuksen rakennusaineita.

4. luokkalaisten toiminta on kevätlukukaudella.


Kohderyhmä

Kaikki yleisopetuksen 4. luokat sekä alueellisen, luokkamuotoisen erityisopetuksen luokat. Erityiskouluille ja laaja-alaisten oppimisvaikeuksien 4. luokille on oma ohjelmansa.

Teemat ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Taidekaareen osallistumalla toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:

Oppilasta kannustetaan yritteliäästi kokeilemaan uusia ja erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan ilmaisun ilosta. (L2)

Oppilas saa kokemuksen yleisön merkityksestä esiintyjälle. (L2)

Oppilaita ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan sirkustaiteen viestejä. (L4)

Kokonaisuuden teema vaihtelee vuosittain ja sitä käsitellään esityksessä, työpajassa ja ajatteluläksyssä. Tekemisen, uskalluksen ja onnistumisen ilot ovat mahdollisia Taidekaaren toiminnan parissa!

Perusohjelma 4. luokille, kevätlukukausi 2022

Lavakarismaa

Nelosluokkalaiset tutustuvat kevätlukukaudella 2022 sirkuksen monipuoliseen maailmaan itse kokeillen ja katsojana eläytyen. Pääkäsitteitä ovat sirkustaide, sirkusvälineet ja sirkuslajit.

Ilmoittautuminen tähän kokonaisuuteen on päättynyt.

Tampereen kaupunki