Siirry sisältöön

2. luokka

Tanssi

Osallistumalla tähän kokonaisuuteen oppilas tutustuu tanssiin esittävän taiteen muotona ja tanssin erilaisiin liikelaatuihin. Työpajassa oppilas pääsee itse kokemaan tanssin riemua ja oivaltaa musiikin merkityksen tanssille.

Syyslukukaudella 2021 ohjelmassa on tuttuun tapaan esitys Tanssiteatteri MD:llä sekä tanssityöpaja omalla koululla.

Kohderyhmä

Kaikki tamperelaiset yleisopetuksen 2. luokat. Jokaisessa kokonaisuudessa on omat teemansa, joita käsitellään kierroksella, työpajassa ja ajatteluläksyssä.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Taidekaareen osallistumalla toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:

Oppilas oppii ilmaisemaan itseään kehollisesti yksilönä ja ryhmän jäsenenä. (L2)

Oppilaita ohjataan kehittämään auditiivista ja kinesteettistä monilukutaitoa. (L4)

Taidekaaren tavoitteena on vahvistaa oppilaan positiivista minäkuvaa kulttuurikasvatuksen avulla.

Perusohjelma 2. luokille, syyslukukausi 2021

Pääosassa

Taidekaaren 2. luokille suunnattu Pääosassa-kokonaisuus johdattelee oppilaat tanssin riemun pariin. Tärkeintä eivät ole askelsarjat tai koreografiat vaan iloinen mieli ja oman kehon liike musiikin rytmittämänä. Ohjelmistossa jatkaa syksyllä 2021 Ystäväni Pikku Pörriäinen.

Pääkäsitteitä ovat tanssitaide, kehollinen itseilmaisu, liikelaatu.

Ilmoittautuminen tähän kokonaisuuteen on päättynyt.

Tampereen kaupunki