Kokoelmien koti

museopedagogiikka

TULOSSA KEVÄÄLLÄ: erityisopetuksen 6. luokille on suunnitteilla oma ja erityinen ohjelma kevätlukukaudelle 2018. Pääkäsitteet ovat lähdekritiikki ja kokoelma.

Ajanvaraus alkaa maanantaina 15.1.2018 klo 14.00.