Siirry sisältöön

Ihminen vs. Eläin

Kokonaisuus pohtii ihmisen ja muun luonnon, erityisesti eläinten, keskinäistä suhdetta. Museokierroksen ja ajatteluläksyn lisäksi luokille on tarjolla räppi-, liike- tai valokuvaustyöpaja.

Ilmoittautuminen kokonaisuuteen alkaa perjantaina 13.8.2021 klo 10.00.

Museopedagogiikka

Kokonaisuuden ohjelma:

Museokierros

Museokierroksella tutkitaan sitä, miten ihminen on osa luontoa ja millainen laji me muihin nähden olemme. Oppilaiden kanssa pohditaan, onko ihminen tosiaan luomakunnan kruunu, taitavin ja paras kaikista olennoista. Opastus on toiminnallinen ja keskusteleva.

Ajankohta: syyskuu 2021, viikot 36-38

Kesto: 45min

Paikka: Luonnontieteellinen museo, museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5

Ohjaus: TAITEn museolehtorit ja freelancer-oppaat


Ajatteluläksy

Toimitamme opettajalle ajatteluläksyn, jonka avulla kokonaisuuden osa-alueet voi sitoa toisiinsa ja pidettyä lasten mielissä. Läksy vahvistaa oppilaan ajattelua ja oppimaan oppimista. Ajatteluläksy voi olla paperille painettu tai sähköisessä muodossa.


Työpajat (valitse yksi):

Räppityöpaja

Räppityöpajassa perehdytään oman luontosuhteen selkeään ilmaisuun rytmissä. Kahden oppitunnin mittaisessa työpajassa opetellaan sanojen rytmistä sovittamista rytmitaulukko-menetelmän avulla. Tavoitteena on tehdä luokalle yhteinen kappale oppilaiden luontosuhteen ympäriltä. Säkeistöt kappaleeseen kirjoitetaan pienryhmissä sekä nauhoitetaan. Työpajasta jää luokalle yhteinen kappale muistoksi.

Ajankohta: syys-lokakuu 2021, viikot 38-40

Kesto: 90 min

Paikka: oma koulu

Ohjaus: Simo Nieminen (FM, räppäri Gynä)


Liiketyöpaja

Työpajassa tarkastellaan omaa luontosuhdetta liikkeen ja aistien välityksellä. Koulun lähiympäristöä havainnoidaan erilaisten kehollisten harjoitteiden kautta sekä pysähdytään pohtimaan, mikä juuri minulle luonnossa on tärkeää. Lisäksi työpajassa hahmotellaan uudenlaista ihmisyyttä ja tutkitaan kehollisten kokeilujen kautta, millainen voisi olla luontoon sulautunut tulevaisuuden ihminen. Varustukseksi säänmukaiset ja liikkumiseen soveltuvat vaatteet.

Ajankohta: syys-lokakuu 2021, viikot 38 ja 40

Kesto: 90 min

Paikka: oma koulu ja sen ympäristö

Ohjaus: ympäristöinnostaja, KM Satu Järvinen, Tampereen taidekasvatus ry


Valokuvaustyöpaja

Työpajassa tutkitaan valokuvaten oppilaiden omaa luontosuhdetta ja ihmisen paikkaa luonnossa. Kuvataide on eri aikoina heijastellut ihmisen suhtautumista ympäröivään luontoon. Työpajassa tutustutaan taidehistorian ja nykyvalokuvataiteen esimerkkeihin ja kuvataan niiden inspiroimana omia kuvasarjoja koulun lähiympäristössä.

Ajankohta: syys-lokakuu 2021, viikot 38-40

Kesto: 90 min

Paikka: oma koulu ja sen ympäristö

Ohjaus: kuvataideopettaja Anni Toivonen


Lisätietoja

Ohjaava museolehtori
Janina Ahlfors
puhelin 0400 376 580
sähköposti [email protected]

Yhteistyössä

Tampereen kaupunki