Siirry sisältöön

2. luokka

tanssi

Osallistumalla tähän kokonaisuuteen oppilas tutustuu tanssiin esittävän taiteen muotona ja tanssin erilaisiin liikelaatuihin. Työpajassa oppilas pääsee itse kokemaan tanssin riemua ja oivaltaa musiikin merkityksen tanssille.

Syyslukukaudella 2021 ohjelmassa on tuttuun tapaan esitys Tanssiteatteri MD:llä sekä tanssityöpaja omalla koululla.

Teemat ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Taidekaareen osallistumalla toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:

Oppilas oppii ilmaisemaan itseään kehollisesti yksilönä ja ryhmän jäsenenä. (L2)

Oppilaita ohjataan kehittämään auditiivista ja kinesteettistä monilukutaitoa. (L4)

Jokaisessa kokonaisuudessa on omat teemansa, joita käsitellään kierroksella, työpajassa ja ajatteluläksyssä. Taidekaaren tavoitteena on vahvistaa oppilaan positiivista minäkuvaa kulttuurikasvatuksen avulla.

Kohderyhmä

Kokonaisuuteen ovat tervetulleita erityisopetuksen luokat. Katso listaus kouluista erityisopetuksen etusivulta.

Laajennettu ohjelma, syyslukukausi 2021:

Pääosassa

Taidekaaren 2. luokille suunnattu Pääosassa-kokonaisuus johdattelee oppilaat tanssin riemun pariin. Tärkeintä eivät ole askelsarjat tai koreografiat vaan iloinen mieli ja oman kehon liike musiikin rytmittämänä. Ohjelmistossa jatkaa syksyllä 2021 Ystäväni Pikku Pörriäinen. Huomaattehan että esitykset ja pajat ovat aiempia vuosia myöhempään ajankohtaan.

Pääkäsitteitä ovat tanssitaide, kehollinen itseilmaisu, liikelaatu.

Ilmoittautuminen tähän kokonaisuuteen on päättynyt.

Tampereen kaupunki