Sosiaaliohjaaja katsoo työpisteeltään hymyillen kohta kameraa.

Aikuissosiaalityö - sosiaalityöntekijöiden palvelut

!

Osallistu sosiaalipalveluja koskevaan kyselyyn

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelu selvittää, millaisia kokemuksia sosiaalipalvelujen asiakkailla on saamastaan palvelusta. Tietojen perusteella kehitetään pirkanmaalaisten sosiaalipalveluja.

Kerro kokemuksesi saamastasi palvelusta

Kysely on avoinna 30.9.2022 asti. Siihen vastataan nimettömästi. Kyselyn tuloksista kerrotaan maakunnallisella tasolla vuoden 2023 aikana. Tulokset raportoidaan kuntakohtaisesti, jos vastauksia on riittävästi, jotta voidaan turvata vastaajien tunnistamattomuus.

Missä asioissa voit olla yhteydessä sosiaalityöhön?

Sosiaalipalvelujen neuvonta ja –palvelupisteiden sosiaaliohjaajat, sosiaalityöntekijät ja palveluneuvojat auttavat sinua kaikissa hyvinvointiin ja arjenhallinnan haasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavallisia aikuissosiaalityössä käsiteltäviä huolenaiheita ovat terveyteen, talouteen ja asumiseen liittyvät asiat:

  • Terveydelliset ongelmat tai psyykkiset sairaudet haittaavat arjessa selviytymistäsi.  
  • Tarvitset tukea arjenhallinnassa ja asioiden hoidossa.
  • Olet jäänyt tai olet jäämässä asunnottomaksi.
  • Tarvitset tukea itsenäiseen asumiseen.
  • Sinulla on alkoholi-, päihde- tai muu riippuvuusongelma, joka vaikeuttaa arjessa selviytymistäsi.
  • Tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
  • Tarvitset taloudellisen tilanteesi selvittelyssä ja ratkomisessa apua.
  • Olet ollut pitkään poissa opinnoista tai työelämästä ja tarvitset tukea niihin palataksesi.
  • Olet kohdannut äkillisen kriisin elämässäsi.
  • Kaipaat mielekästä tekemistä tai helpotusta yksinäisyyteesi.

Miten aikuissosiaalityö toimii?  

Pyrimme sosiaalipalveluissa siihen, että saisit tarvitsemasi avun neuvonta ja –palvelupisteidemme ammattilaisilta. Jos tilanteesi ei ole ratkaistavissa tilapäisen ohjauksen ja neuvonnan keinoin, aikuissosiaalityön asiakkuutesi alkaa palvelutarpeen arvioinnilla. Sosiaalialan ammattilainen tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä kanssasi sosiaalipalveluiden neuvonta- ja palvelupisteellä.

Palvelutarpeen arviointi sisältää useita tapaamisia. Joskus jo tämä työskentely riittää tilanteesi helpottamiseksi. Joskus elämäntilanteesi voi kuitenkin olla niin haastava, että tarvitset suunnitelmallista ja pidempikestoista sosiaalityön tukea, jolloin sinulle nimetään omatyöntekijäksi palvelutarpeestasi riippuen joko sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Omatyöntekijäsi vastaa palvelukokonaisuudestasi koko asiakkuutesi ajan.

Aikuissosiaalityön palvelu perustuu kanssasi tehtyyn henkilökohtaiseen asiakassuunnitelmaan sekä monialaiseen yhteistyöhön eri palvelujen asiantuntijoiden ja verkostojen kanssa. Avun saamisessa hyödynnetään laajasti Tampereen palveluverkkoa.

Sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jossa lievennetään sinun tai perheesi elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia sekä vahvistetaan osallisuuttasi ja toimintakykyäsi. Tuen tarpeidesi poistuttua aikuissosiaalityön asiakkuus päätetään.

Kuinka otat yhteyttä omatyöntekijääsi?

Kun sinulle on nimetty omatyöntekijä, tapahtuu asiointi hänen kanssaan. Omatyöntekijäsi antaa sinulle yhteystietonsa, jotta voit olla suoraan häneen yhteydessä ja voitte yhdessä etsiä ratkaisuja tilanteesi helpottamiseksi. Omatyöntekijä vastaa palvelukokonaisuudestasi koko asiakkuutesi ajan.

Voit lähettää omatyöntekijällesi aikuissosiaalityöhön liittyviä lisätietoja verkkoasioinnin eli Omapalvelun kautta.

Alle 30-vuotiaat asiakkaat, joiden taloudessa ei asu alaikäisiä lapsia

Voit soittaa sosiaalityöntekijällesi ma – pe virka-aikana. Sinun on myös mahdollista lähettää tekstiviestejä, mutta ethän lähetä arkaluonteisia asioita viestillä, vaan jätät soittopyynnön. Viesteihin vastataan pääsääntöisesti kolmen arkipäivän kuluessa. Käytössäsi on myös palveluneuvojien neuvontanumero 040 565 0444, ma - ti ja to - pe klo  9 - 11.

30 vuotta täyttäneet asiakkaat, joiden taloudessa ei asu alaikäisiä lapsia

Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ovat ma, ti, to ja pe klo  9 - 10.  Käytössäsi on myös palveluneuvojien neuvontanumero 040 565 0444, ma - pe klo 9 - 11.   

Omatyöntekijäpalveluiden neuvontanumeroita voit hyödyntää aikuissosiaalityön asiakkaana, niihin vastaavat palveluneuvojat. Neuvontanumeroihin voit soittaa, jos haluat keskustella taloudelliseen tilanteeseesi tai toimeentulotukeen liittyvistä asioista, tarkistaa ajanvaraustasi tai jos et yrityksistä huolimatta tavoita omatyöntekijääsi.

Omatyöntekijäpalvelut Sarviksella (18 - 65 -vuotiaat, joiden taloudessa ei asu alaikäisiä lapsia)

Sarviksen sosiaalipalvelujen neuvonta
Hatanpäänkatu 3 F (3. krs), 33900 Tampere
Ma - ti ja to - pe klo klo 9 - 14

Perheelliset asiakkaat

Omatyöntekijöiden puhelinajat ovat ma, ti, to ja pe klo 9 - 10.
Neuvontanumero: 040 564 9151, ma - ti ja to - pe klo 9 – 11.

Omatyöntekijäpalvelut perheellisille Tipotiellä
Tipotien hyvinvointikeskus
Tipotie 4, 33230 Tampere

Ikäihmisten sosiaalityö

Jos olet yli 65-vuotias ja sinulla on arkielämään ja hyvinvointiin liittyviä haasteita, sinun kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteyttä sosiaalipalveluiden neuvonta ja –palvelupisteisiin tai ikääntyneideille tarkoitettuihin neuvontapalveluihin.

Jos kuitenkin tarvitset laaja-alaisempaa tilanteesi selvittelemistä, voit varata ajan palvelutarpeesi arvioimista varten ikäihmisten sosiaalityön.

Ikäihmisten sosiaalityö on tarkoitettu yli 65-vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille. Jos palvelutarpeen arvioinnin perusteella todetaan, että tarvitset pidempiaikaista sosiaalialan ammattilaisen apua ja tukea, sinulle voidaan nimetä omatyöntekijäksi ikäihmisten sosiaalityön sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Ikäihmisten sosiaalityö

Puhelin: 041 730 1958 (ikäihmisiä koskevat huoli-ilmoitukset, viranomaisten yhteydenotot)
Gauffininkatu 3, 33900 Tampere

Mistä liikkeelle?

Soita numeromme on 03 5657 0200, ma, ke - pe klo 9 - 15 ja ti klo 9 - 17.30 Tai tule jollekin kuudesta neuvonta- ja palvelupisteelleestämme - voit asioida niissä ilman ajanvarausta.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö on suunnattu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Ota yhteyttä, kun koet, että perheesi elämäntilanne on kuormittava ja tarvitset tukea saadaksesi tilanteeseen muutosta.

Katso myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/aikuissosiaalityo

Päivitetty 26.9.2022