Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot

Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Palkkioon tulee vuosittain indeksitarkastukset.

Omaishoidon tukea koskevat myöntämisperusteet vaihtelevat ikäryhmittäin hoidon tarpeen mukaan.

Tuen myöntämisperusteet alle 18-vuotiailla

Ryhmä 1: Hoitopalkkio 423,61 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Lapsi tai nuori tarvitsee jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta.
 • Lapsi tai nuori tarvitsee ikäänsä nähden paljon hoitoa ja jatkuvaa apua useissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, lääkehuollossa, ruokailuissa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla sekä kodin ulkopuolella liikkumisessa ja toimimisessa.
 • Omaishoidon tarpeen arvioinnissa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen ja avun tarpeen lisäksi kommunikaatioon ja ymmärryskykyyn ja kykyyn olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa sekä vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Lapsi ei yleensä tarvitse säännöllisesti vammasta tai sairaudesta johtuvaa hoitoa yöaikaan, mutta enemmän valvontaa ikätasoonsa nähden.

Ryhmä 2: Hoitopalkkio 700 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Lapsi tai nuori tarvitsee runsaasti jatkuvaa hoitoa ja apua lähes kaikissa päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten liikkumisessa, lääkehuollossa, ruokailuissa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla sekä kodin ulkopuolella liikkumisessa ja toimimisessa.
 • Omaishoidon tarpeen arvioinnissa kiinnitetään huomiota päivittäisten toimintojen ja avun tarpeen lisäksi kommunikaatioon ja ymmärryskykyyn ja kykyyn olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa sekä erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen, sitovuuteen ja toistuvuuteen.
 • Lapsi tai nuori tarvitsee yleensä hoitoa tai valvontaa kokoaikaisesti, myös yöaikaan.

Ryhmä 3 a, raskas siirtymävaihe: Hoitopalkkio 1 200 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Hoitopalkkion saaminen edellyttää, että hoitava lääkäri on arvioinut omaishoidettavan tilanteen.
 • Myöntämisperusteena on lääkärinlausunto hoidettavan vaikeasta sairaudesta tai vammasta sekä työnantajan päätös omaishoitajan palkattomasta työvapaasta.
 • Hoitopalkkio maksetaan määräaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajalta omaiselle tai läheiselle, joka jää ansiotyöstä pois vaikeasti sairaan henkilön hoitamista varten.
 • Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoivaa ja huolenpitoa tai valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten lääkehuollossa, ruokailuissa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla ja liikkumisessa.

Ryhmä 3 b, erittäin vaativa ympärivuorokautinen hoidon tarve: Hoitopalkkio 1 200 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Myöntämisperusteena on lääkärinlausunto hoidettavan vaikeasta sairaudesta tai vammasta.
 • Hoitopalkkio voidaan myöntää, jos omaishoitaja on estynyt tekemästä kokopäiväistä ansiotyötä.

Tuen myöntämisperusteet 18 - 64 -vuotiailla

Ryhmä 1: Hoitopalkkio 423,61 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Hoidettava tarvitsee toistuvasti päivittäin hoitoa ja huolenpitoa sekä valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten lääkehuollossa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla ja liikkumisessa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Hoidettava tarvitsee apua asiointiin kodin ulkopuolella.
 • Hoidettava voi olla vain osan aikaa päivästä (noin 2 - 4 tuntia) tai yön yli yksin kotona.
 • Hoidettava voi tarvita hoitoa myös yöaikaan, mutta hoidon tarve yöaikaan ei ole jatkuvaa tai säännöllistä.
 • Hoidon tarve ei välttämättä edellytä hoitajan ja hoidettavan asumista samassa taloudessa, mutta hoitajan tulee sitoutua toistuvaan päivittäiseen huolenpitoon ja hoitoon.

Ryhmä 2: Hoitopalkkio 700 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Omaishoidon tarpeen arvioinnissa kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn sekä suoriutumiseen henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa kuten lääkehuollossa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla ja liikkumisessa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Hoidon tai valvonnan tarve yöaikaan on säännöllistä. Hoidon tarve on jatkuvaa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
 • Hoidon tarve edellyttää hoidettavan ja omaishoitajan asumista samassa taloudessa.
 • Hoidettava voi olla lyhyen aikaa (alle kaksi tuntia) yksin kotona.

Ryhmä 3 a, raskas siirtymävaihe: Hoitopalkkio 1 200 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Hoitopalkkion saaminen edellyttää, että hoitava lääkäri on arvioinut omaishoidettavan tilanteen.
 • Myöntämisperusteena on lääkärinlausunto hoidettavan vaikeasta sairaudesta tai vammasta sekä työnantajan päätös omaishoitajan palkattomasta työvapaasta.
 • Hoitopalkkio maksetaan määräaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajalta omaiselle tai läheiselle, joka jää ansiotyöstä pois vaikeasti sairaan henkilön hoitamista varten.
 • Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoivaa ja huolenpitoa sekä valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten lääkehuollossa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla ja liikkumisessa.
 • Hoitotyö edellyttää omaishoitajan työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden.
 • Hoidettavan ei ole mahdollista olla yksin kuin hyvin lyhyen aikaa.
 • Edellyttää omaishoitajan asumista samassa taloudessa.

Ryhmä 3 b, erittäin vaativa ympärivuorokautinen hoidon tarve: Hoitopalkkio 1 200 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Myöntämisperusteena on lääkärinlausunto hoidettavan vaikeasta sairaudesta tai vammasta.
 • Hoitopalkkio voidaan myöntää, jos omaishoitaja on estynyt tekemästä kokopäiväistä ansiotyötä.

Tuen myöntämisperusteet 65 vuotta täyttäneillä

Ryhmä 1: Hoitopalkkio 423,61 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Hoidettava tarvitsee toistuvasti päivittäin hoitoa ja huolenpitoa sekä valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten lääkehuollossa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla ja liikkumisessa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Hoidettava tarvitsee apua asiointiin kodin ulkopuolella.
 • Hoidettava voi olla vain osan aikaa päivästä (noin 2 - 4 tuntia) tai yön yli yksin kotona.
 • Hoidettava voi tarvita hoitoa myös yöaikaan, mutta hoidon tarve yöaikaan ei ole jatkuvaa tai säännöllistä.
 • Hoidon tarve ei välttämättä edellytä hoitajan ja hoidettavan asumista samassa taloudessa, mutta hoitajan tulee sitoutua toistuvaan päivittäiseen huolenpitoon ja hoitoon.

Ryhmä 2: Hoitopalkkio 700 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Hoidettava tarvitsee runsaasti hoivaa ja huolenpitoa sekä valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten lääkehuollossa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla ja liikkumisessa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lisäksi kommunikaatioon sekä valvonnan ja erityisen vaativien hoitotoimenpiteiden tarpeeseen.
 • Hoitotyö edellyttää omaishoitajan työpanosta ja hoitovastuuta pääsääntöisesti ympäri vuorokauden.
 • Hoidon tarve edellyttää hoidettavan ja omaishoitajan asumista samassa taloudessa.
 • Hoidettava voi olla lyhyen aikaa (alle kaksi tuntia) yksin kotona.

Ryhmä 3 a, raskas siirtymävaihe: Hoitopalkkio 1200 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Hoitopalkkion saaminen edellyttää, että hoitava lääkäri on arvioinut omaishoidettavan tilanteen.
 • Myöntämisperusteena on lääkärinlausunto hoidettavan vaikeasta sairaudesta tai vammasta sekä työnantajan päätös omaishoitajan palkattomasta työvapaasta.
 • Hoitopalkkio maksetaan määräaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajalta omaiselle tai läheiselle, joka jää ansiotyöstä pois vaikeasti sairaan henkilön hoitamista varten.
 • Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoivaa ja huolenpitoa tai valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten lääkehuollossa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla ja liikkumisessa.
 • Hoitotyö edellyttää omaishoitajan työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden.
 • Hoidettavan ei ole mahdollista olla yksin kuin hyvin lyhyen aikaa.
 • Edellyttää omaishoitajan asumista samassa taloudessa.

Ryhmä 3 b, erittäin vaativa ympärivuorokautinen hoidon tarve: Hoitopalkkio 1200 euroa kuukaudessa

Kriteerit

 • Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoivaa ja huolenpitoa tai valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten lääkehuollossa, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, wc-asioinnilla ja liikkumisessa.
 • Hoitotyö edellyttää omaishoitajan työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden.
 • Hoidettava ei kykene ottamaan vastaan ohjausta.
 • Hoidettava voi olla pienen hetken yksin.
 • Hoidon tarve edellyttää hoidettavan ja omaishoitajan asumista samassa taloudessa.
 • Omaishoitajan ei ole mahdollista tehdä omaa tai toisen työtä.
Päivitetty 6.4.2022