Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista, lapsi- ja perhekeskeistä perhetyötä. Perhetyö on tarkoitettu tamperelaisille alle 18-vuotiaiden lasten perheille. Palvelu on perheelle maksutonta.

Perhetyö auttaa ja tukee, kun tarvitset

  • tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseen.
  • apua perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen.
  • erityistä tukea lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.
  • apua lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista sopimiseen.
  • tukea koulunkäynnin sujumiseen.

Miten perheeni saa perhetyötä?

Perhetyön asiakkaaksi hakeudutaan lapsiperheiden sosiaalityön kautta. Voit ottaa itse yhteyttä tai yhteydenoton voi tehdä lapsen, nuoren ja perheen kanssa toimiva työntekijä.

Lapsiperheiden sosiaalityön yhteystiedot ja ajanvaraus

Perhetilanne kartoitetaan sosiaaliasemalla, sosiaalityöntekijä tekee palvelupyynnön perhetyön palvelusta yhteistyössä perheen kanssa. Palvelu käynnistyy aloitusneuvottelulla ja sosiaalityöntekijän päätöksellä.

Perhetyö on suunnitelmallista: sen tavoitteet määritellään perhetyön suunnitelmassa, jonka laativat perhe, perhetyöntekijät ja sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa mukana on myös muita perheen kanssa työskenteleviä tahoja.

Päivitetty 2.8.2022