Vinkkejä ja neuvoja pienen lapsen vanhemmalle

Neuvolassa työskentelee lapsen ja perheen tukena terveydenhoitaja ja lääkäri. Työmuotoja ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimukset, rokotukset ja yksilöllinen terveysneuvonta vastaanotolla ja puhelimitse sekä kotikäynnit ja pienryhmätoiminta.

Lastenneuvolan henkilökunta toimii yhteistyössä mm. perhetyöntekijöiden, päivähoidon, psykologin, puhe-, fysio- ja toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän ja perheneuvolan kanssa ja ohjaa perheitä käyttämään tarpeellisia palveluja.

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla perhe käy säännöllisin väliajoin lapsen yksilöllisen terveydenhoitosuunnitelman mukaisesti. Perheen kanssa keskustellaan lapsen terveydestä ja vanhemmuudesta sekä arjen kasvatustilanteista ja pulmista perheen yksilöllisen tarpeen mukaan. Pitkäaikaissairaiden lasten neuvolakäynnit ovat tärkeitä. Lastenneuvolan työntekijät osallistuvat usein näiden lasten hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Lastenneuvolatyö on luottamuksellista. Vastaanotot ovat maksuttomia.

Äkillisesti sairasta lasta ei hoideta neuvolassa. Puhelimitse terveydenhoitaja voi antaa hoito-ohjeita, harkita kotikäynnin tarpeellisuutta tai ohjata perheen lääkärin vastaanotolle.

Voimaperheet-toimintamalli

Voimaperheet-toimintamalli on lasten ja lapsiperheiden mielenterveyttä edistävä ja ongelmien varhaiseen puuttumiseen kehitetty toimintamalli. Lapsen psykososiaalista toimintakykyä arvioidaan neuvolan 4-vuotisterveystarkastuksessa kyselylomakkeiden avulla. Lomakkeet lähetetään kotiin ennen neuvolavastaanottoa.

Vanhemmilla on mahdollisuus saada ohjausta digitaalisessa hoitoympäristössä. Verkkopalvelu tarjoaa vanhemmille henkilökohtaista ohjausta, jonka on tehokas keino lapsen käytöshäiriöiden hoitoon. Perhevalmentaja on viikottain yhteydessä perheen kanssa puhelimitse. Perhevalmentajan ohjauksessa vanhemmat voivat harjoitella vanhemmuutta vahvistavia taitoja. Perheen osallistuminen ohjelmaan on täysin luottamuksellista.

Voimaperheet-toimintamalli on kehitetty Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa. Keskus vastaa hoito-ohjelman toteuttamisesta Tampereen ja Oriveden neuvoloissa.

Voimaperheet-toimintamalli

Voimaperheet Twitterissä (@Voimaperheet)

Hammashoito

Hammashoitajan ja suuhygienistin terveystarkastuksissa ja neuvonnassa lapset käyvät noin yhden vuoden iästä alkaen.

Hammashoidon palvelut eri-ikäisille

Ravitsemus: allergiat, erityisruokavaliot ja painonhallinta

THL: Ruokasuositukset imeväisikäisille

THL: Ruokasuositukset leikki-ikäisille

Ruokavirasto: D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset eri ikäryhmille

Jos jokin ruoka-aine tuntuu aiheuttavan lapselle vaivoja tai oireita, asiasta kannattaa keskustella neuvolassa, jolloin voidaan miettiä lisäselvityksien tarpeellisuutta. Terveydenhoitaja opastaa allergiaan liittyvissä kysymyksissä.

Mahdollisista erityisruokavalioista pitää toimittaa hoitopaikkaan selvitys, sillä kaupungin päivähoidossa ja koulussa lapsi saa erityisruokavalion mukaiset ateriat, jos erityisruokavalioon on selvät lääketieteelliset tai eettiset syyt.

Erityisruokavaliot

Lasten painon ja pituuden kehitystä seurataan säännöllisesti lastenneuvolassa. Terveystarkastuksissa yhä useammalla lapsella todetaan ylipainoa ja lihavuutta. Kasvuikäisen painonhallinnan onnistumisen kannalta koko perheen osallistuminen on tärkeää.

Meidän perheen hyvinvointikurssi

Rokotukset

Rokotuksilla ehkäistään vaarallisia tartuntatauteja. On tärkeää huolehtia siitä, että lapset saavat suojan näitä tauteja vastaan.

THL: Kansallinen rokotusohjelma

Neuvolaikäisen rokotusopas

Lapsen käsittely

Lapsen käsittely osa 1
Videon aiheita ovat vauvan nosto, kantaminen, leikkiasennot, pukeminen ja riisuminen. Ohjeet koskevat 0 - 6 kuukauden ikäisiä vauvoja.

Lapsen käsittely osa 2
Videon aiheita ovat kantaminen, pukeminen, istuminen, pystyasento ja kävelyvalmiudet sekä jalkineet. Ohjeet koskevat 6 - 18 kuukauden ikäisiä lapsia.

2 - 3 -vuotias lapsi
Videolla annetaan vinkkejä 2 - 3 -vuotiaan lapsen liikkumisen kehityksen tukemiseksi.

Perhevalmennus lapsen syntymän jälkeen

Terveydenhoitajien vetämien tapaamisten lisäksi tarjolla on muiden toimijoiden pitämiä tapaamisia. Voit itse ilmoittautua perhevalmennustunneille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perheryhmästä ja siihen osallistumisesta voit kysyä omasta neuvolastasi. Perheryhmä alkaa, kun vauva on 3 - 4 kuukauden ikäinen. Ryhmään osallistuvat vauvan lisäksi molemmat vanhemmat. Osallistuminen on perheelle maksutonta.

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä

Neuvolopsykologit

Neuvolapsykologit palvelevat äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaita.

Neuvolapsykologien yhteystiedot

Perhe-etuudet

Perhe-etuuksista voit kysyä lastenneuvolan terveydenhoitajalta. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta.

Lapsen uni

Riittävä uni on tärkeää pienten ja isompien lasten päiväaikaisen hyvinvoinnin ja kasvun ja kehityksen kannalta. Linkistä löydät tietoa siitä, miten lapsen uni muuttuu kasvun ja kehityksen myötä.

THL: Lapsen uni

Päivitetty 30.5.2022