Lapsiperheiden tiimipalvelu Keinu

KEINU-tiimit kokoavat yhteen odottavien perheiden, alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa toimivia ammattilaisia. Tiimit hakevat yhdessä perheiden kanssa ratkaisuja arjen pulmiin. 

KEINU-tiimiin kuuluu terveydenhoitaja, neuvolapsykologi, sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja, perhetyöntekijä, neuvolalääkäri sekä päivähoidon ja perheneuvolan edustajat.

Perhe voi ottaa yhteyttä tiimiin kenen tahansa työntekijän kautta. Vastaavasti tiimin työntekijät voivat ehdottaa perheelle tiimin palvelua. Monialaisessa, ratkaisukeskeisessä ja asiakasperheen tarpeista lähtevässä keskustelussa saadaan yleensä laadittua suunnitelma yhdellä tapaamiskerralla.

Tiimit kokoontuvat noin kolmen viikon välein. Tapaamisten osallistujajoukko räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaisesti. Osa tiimiläisistä voi olla mukana etäyhteyden kautta.

Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU on osa tamperelaista perhekeskustoimintaa sekä hyvinvointineuvolan toimintamallia, jossa neuvolan terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat yhteistyössä perheen kanssa raskausajan alusta lapsen kouluikään asti.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/keinu

Päivitetty 1.6.2022