Huoli-ilmoitus

Huoli joko iäkkään henkilön tai aikuisen hyvinvoinnista voi herätä, jos ihminen ei itse kykene hankkimaan apua tai ymmärrä avun tarvettaan. Kuka vain voi tehdä huoli-ilmoituksen.

Yhteistyön helpottamiseksi on hyvä kertoa huolen kohteena olevalle henkilölle huolestaan ja aikomuksestaan olla asiasta yhteydessä viranomaisiin.

Kiireellisissä tilanteissa soita hätänumeroon 112 (välitön henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne) tai sosiaalipäivystykseen, puhelin 0500 625 990, joka palvelee ympäri vuorokauden.

Ilmoita huolesi ikäihmisestä

Voit tehdä ilmoituksen ikääntyneestä (yli 65-vuotiaasta) tamperelaisesta tai orivesiläisestä henkilöstä, jonka hyvinvointi aiheuttaa sinulle huolta ja joka ei arviosi mukaan kykene hankkimaan itselleen apua tai ei ymmärrä omaa avuntarvettaan.

Jos ikäihminen haluaa hakea itselleen apua ja antaa sinulle luvan hoitaa asiaa, sinun kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä palvelu- ja neuvontapisteisiin.

Voit ilmaista huolesi joko soittamalla gerontologiseen sosiaalityöhön, puhelin 041 730 1958 (jätä tarvittaessa soittopyyntö) tai verkkolomakkeella.

Huoli-ilmoituslomake on tarkoitettu käytettäväksi kiireettömissä tilanteissa. Käytössä on kaksi lomaketta, joista voit valita toisen sen mukaan, onko apua tarvitseva henkilö antanut suostumuksensa vai ei.

Tämä lomake on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua tarvitseva henkilö ei ole antanut sinulle suostumustaan ilmoituksen tekemiseen:

Tämä lomake on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua tarvitseva henkilö on antanut suostumuksensa yhteydenottoon:

Ilmoita huolesi aikuisesta

Voit ilmaista huolesi joko soittamalla sosiaalipalveluiden neuvontanumeroon, puhelin 03 5657  0200 tai verkkolomakkeella.

Huoli-ilmoitus on tarkoitettu kiireettömiin tilanteisiin. Ilmoitukset otetaan käsiteltäväksi seitsemän arkipäivän kuluessa.

Huoli-ilmoituslomakkeella voit ilmoittaa Tampereella tai Orivedellä asuvaa henkilöä koskevan huolesi. Muiden kuntien asukkaita koskevat huoli-ilmoitukset tulee tehdä kyseisen henkilön asuinkuntaan.

Käytössä on kaksi lomaketta, joista voit valita toisen sen mukaan, onko apua tarvitseva henkilö antanut suostumuksensa vai ei.

Tämä lomake on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua tarvitseva henkilö ei ole antanut sinulle suostumustaan ilmoituksen tekemiseen:

Tämä lomake on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua tarvitseva henkilö on antanut suostumuksensa yhteydenottoon:

Huoli-ilmoituksen perusteella sosiaalitoimen työntekijä ottaa yhteyttä huolen kohteena olevaan henkilöön ja selvittää hänen tilannettaan ja palvelutarvettaan. Huolen kohteena olevalla on oikeus kieltäytyä palvelutarpeen arvioinnista ja avun vastaanottamisesta. Huoli-ilmoituksen tekijälle ei voida ilman huolen kohteena olevan henkilön suostumusta antaa tietoja asian etenemisestä.

Teetkö ilmoituksen yksityis- vai ammattihenkilönä?
Jos olet yksityishenkilö, voit tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi tai nimettömänä. Jos ilmoitat nimesi ja yhteystietosi, sosiaalipalvelujen työntekijällä on mahdollisuus ottaa sinuun yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Huomaathan, että huolen kohteena olevalla henkilöllä on oikeus saada tietoonsa kaikki ilmoitukselle kirjoittamasi tiedot, jos hän niitä kysyy. Jos teet ilmoituksen nimettömänä, henkilöllisyytesi ei välity huolen kohteena olevalle henkilölle.

Jos olet ammattihenkilö, et voi tehdä ilmoitusta nimettömänä. Lait (vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki) velvoittavat eri viranomaistahoja tekemään ilmoituksen henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.

Ilmoita huolesi lapsesta tai nuoresta

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Syynä ilmoitukseen voi olla esimerkiksi lapsen tai nuoren tarpeiden laiminlyönti tai huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat.

Katso miten lastensuojeluilmoitus tehdään ja kuka sen voi tehdä ja missä tilanteessa:

Lastensuojeluilmoitus

Päivitetty 27.7.2022