Siirry sisältöön

Viittomakielisten palvelut

Valokuva: Viittomakielisten toimintakeskuksessa.

Vammaispalvelutoimistossa on Tampereella mahdollisuus saada viittomakieliset sosiaalityön palvelut. Sosiaalityöntekijä tekee kokonaisvaltaista sosiaalityötä, joka kattaa toimeentulotuen, vammaispalvelun, päihdepalvelut ja lastensuojelun. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjaus ja neuvonta eri elämänalueilla.

Viittomakielisille tarkoitettuja vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ovat:

  • henkilökohtainen apu
  • erilaiset apuvälineet
  • palveluasuminen ja
  • sopeutumisvalmennus.

Viittomakielen opetus

Viittomaryhmät
Vammaispalvelutoimisto pyrkii järjestämään kaksi kertaa vuodessa ryhmämuotoista viittomaopetusta perheille, joiden lapsella on kielellisen kehityksen erityisvaikeus. Ryhmään voivat osallistua kaikki perheenjäsenet. Vanhemmille ja lapsille on erilliset opiskeluryhmänsä samanaikaisesti. Kurssin opetus ja materiaali on kurssilaisille ilmaisia. Matkat kurssipaikalle jokainen perhe kustantaa itse. Hakemus kurssille osoitetaan vammaispalvelutoimistoon kuulovammaisten sosiaalityöntekijälle. Hakemukseen liitetään Tays:n foniatrian poliklinikan lausunto tai oman puheterapeutin lausunto.

Viittomakielen opetus kotiin
Viittomakielen kotiopetusta voidaan määrärahojen mukaan järjestää perheille, joilla on vaikeasti kuulovammainen lapsi. Kyse on Vammaispalvelulain mukaisesta sopeutumisvalmennuksesta.
Tays:n kuulokeskus antaa suosituksen opetukseen. Opetustunnit myönnetään yksilöllisesti ja opettajina toimivat viittomakielenopettajat.

Apuvälineet

Hälytinkeskus
Hälytinkeskus myönnetään vaikeavammaiselle ihmiselle, joka ei kuule tavallisen ovikellon, puhelinsoiton tai palohälyttimen ääntä. Siinä toimivat ovikello, puhelin ja palohälytin vilkkuvilla valoilla äänen sijaan. Kuulonäkövammaisilla hälytinkeskus toimii täristimellä.

Tekstipuhelin
Tekstipuhelimen voi saada ihminen, joka ei kuule tavallisessa vahvistinpuhelimessa puhetta tai jolle puhuminen tuottaa vaikeuksia. Tekstipuhelimessa on kuvaruutu ja näppäimistö, jotka kytketään tavalliseen puhelimeen. Keskustelu käydään kirjoittamalla. Kuuroutuneet ja vaikeasti huonokuuloiset voivat itse puhua, mutta lukevat tekstitettynä toisen osapuolen vastauksen. Tekstipuhelimesta voi soittaa suoraan toiseen tekstipuhelimeen. Soitettaessa tekstipuhelimesta tavalliseen puhelimeen tai päinvastoin puhelu tilataan valtakunnallisen tekstipuhelinpalvelun kautta.

Kiinteästi asennettava induktiosilmukka
Vaikeasti kuulovammainen saa kiinteästi asennettavan induktiosilmukan. Sitä voivat hyödyntää kuulokojeen käyttäjät ja sen avulla voi kuunnella radion ja TV:n ääntä ilman häiriöääniä. Induktiosilmukan tarve määritellään Tays:n Kuulokeskuksessa, jossa kirjoitetaan lausunto vammaispalvelua varten.

Videotiedotteet
Viittomakielisille kuuroille myönnetään vammaispalveluna Kuurojen Liiton videotiedotteiden kuukausivuokrat. Videotiedotteeseen on koottu kuuroille tärkeitä asioita, yhteiskunnallisia teemoja, kulttuuria sekä lastenohjelmaa.

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/viittomakielistenpalvelut