Siirry sisältöön

Asuminen

Tietoa asumisesta selkokielellä

Selkokielinen asumisen opas tarjoaa tietoa asumisen asioista. Opas on suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuorille, jotka muuttavat ensimmäiseen omaan kotiin.

Asumisen asioihin voit tutustua myös videoiden avulla:

Asumisen opas selkokielellä ja asumista koskevat videot

Kehitysvammaisen omasta palvelutarpeesta riippuu, millaista asumispalvelua hänelle järjestetään:

  • Autettua asumista saa hoitokodeissa, joissa asukas voi saada henkilökunnan tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden.
  • Ohjattu asuminen ei sisällä yövalvontaa, vaan henkilökunta on paikalla yleensä aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.
  • Tuettua asumista tarjotaan niille kehitysvammaisille, jotka selviytyvät asumisestaan työntekijöiden kotikäyntien avulla. Tukea saa yksilöllisesti joko päivittäin tai harvemmin, esimerkiksi kerran viikossa.

Tampereen kaupunki tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja omana tuotantona sekä hankkii niitä ostopalveluna TampereMissio Palvelut Oy:ltä. Kaupunki maksaa asumispalveluista kuntaosuuden ja asiakas oman vuokransa ja ns. ylläpitomaksun.

Hakeutuminen asumispalveluihin

Valokuva: Kaupunki tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja omana tuotantona ja hankkii niitä ostopalveluna.

Asumispalvelun työntekijöille voit lähettää viestiä yhteissähköpostin kautta:
vammaispalvelu.asuminen(at)tampere.fi

Sosiaalityöntekijä
Johanna Seppänen
puhelin 0400 236 899
sähköposti [email protected]

Sosiaalityöntekijä
Tuuli Pakarinen
puhelin 040 800 4825
sähköposti [email protected]

Sosiaaliohjaaja
Sanna Kettunen
puhelin 0500 734 791
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupungin tuottamia asumispalveluja on useissa eri yksiköissä:

Autettu asuminen

Hälläpyörän koti

Hälläpyörän koti
puhelin 040 800 4714
33540 Tampere

Johtava hoitaja Tuula Soukka, puhelin 040 589 5287


Härmälänranta

Härmälänranta
puhelin 044 431 4317
33900 Tampere

Johtava ohjaaja Heidi Mäntyniemi, puhelin 040 354 3937


Facebook

Korven koti

Korven koti
puhelin 040 800 4715
33300 Tampere

Johtava hoitaja Terhi Reiskanen, puhelin 0400 973 432


Facebook

Metsämansikkakoti

Metsämansikkakoti
puhelin 040 639 7707
33500 Tampere

Johtava hoitaja Tuula Soukka, puhelin 040 589 5287


Facebook

Piikahakakoti

Piikahakakoti
puhelin 044 486 3677
33300 Tampere

Johtava hoitaja Terhi Reiskanen, puhelin 0400 973 432


Piikahakakoti muodostuu ryhmäkodista ja tukiasunnoista.

Facebook
Instagram

Puuwilla

Puuwilla
puhelin 040 800 4716
33560 Tampere

Johtava ohjaaja Heidi Mäntyniemi, puhelin 040 354 3937


Facebook
Instagram

Rantaraittikodit

Rantaraittikodit
puhelin 040 800 4717
33100 Tampere

Johtava hoitaja Tuula Soukka, puhelin 040 589 5287


Facebook

Vuorenkilpi

Vuorenkilpi
puhelin 044 764 1709
33870 Tampere

Johtava ohjaaja Leena Darwish, puhelin 044 7311 098


Ohjattu asuminen

Kaarilan ryhmäkoti

Kaarilan ryhmäkoti
puhelin 040 800 4718
33270 Tampere

Vastaava hoitaja Terhi Reiskanen, puhelin 0400 973 432


Facebook

Tilapäispaikat

Hälläpyörän kodissa ja Rantaraittikodissa on tilapäispaikkoja, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoitoon (1 vrk - 2 viikkoa). Ennen tilapäispaikan varaamista kannattaa jutella oman sosiaalityöntekijän kanssa, joka tarkistaa voimassaolevan palvelusuunnitelman. Tilapäisjakso voi olla omaishoidonjakso, jolloin jaksosta tulee ilmoittaa omaishoidon toimistoon. Sieltä ollaan yhteydessä asumispaikkaan ja laskuttajaan. Paikan voi varata myös omalla kustannuksella maksettavaksi.

Asumisvalmennus

Asumisvalmennuksessa arvioidaan itsenäiseen asumiseen muuttamista harkitsevan kehitysvammaisen arjenhallintataitoja ja kartoitetaan yksilölliset tuen ja avun tarpeet. Asumisvalmennuksen ajan asiakas asuu Puuwillan yhteydessä olevassa asunnossa.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelut on tarkoitettu itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Palveluihin voi hakea ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaalityöntekijään vammaispalvelutoimistossa. Tuettua asumista järjestetään Rantahovissa Viinikassa, Kaarilanaukiolla Kaarilassa ja Härmälänrannassa Härmälässä.

Lisätietoja kaupungin omista asumispalveluista:
Palvelupäällikkö
Marjaana Räsänen
puhelin 040 800 4712
sähköposti [email protected]

TampereMissio Palvelut Oy:n asumispalvelut

TampereMissio Palvelut Oy tarjoaa asumisyksiköissään autettua, ohjattua ja tuettua asumista.

Perhe- ja laitoshoito

Perhehoito

Kehitysvammaisen perhehoito on hoidon ja huolenpidon järjestämistä tai asumista perhehoitajan tai perhehoidettavan kotona. Kehitysvammainen lapsi tai aikuinen elää perheen kanssa yhteistä arkea, saa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa sekä pysyviä ihmissuhteita. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, tilapäistä tai osavuorokautista.

Lisätietoa kehitysvammaisten perhehoidosta saa Pirkanmaan perhehoidon yksiköstä:

Laitoshoito

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalvelut tarjoaa tilapäistä eli lyhytaikaista ja vakituista laitoshoitoa kehitysvammaisille ihmisille. Vakituista laitoshoitoa hankitaan myös Lahdessa sijaitsevalta Sylvia-kodilta.