Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten ihmisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Näistä palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho).

Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu huolenpito. Ensisijainen vastuu erityishuollon järjestämisestä on sillä kunnalla, jossa kehitysvammaisella ihmisellä on kotipaikka. Kunta voi järjestää palveluja joko omana toimintanaan tai ostaa niitä eri palvelujentuottajilta.

Vammaispalvelutoimistosta haettavia palveluja ovat ohjaus, päivä- ja työtoiminta, asumisen järjestäminen sekä perhe- ja tilapäishoito.

Kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta sekä opetuksen osalta myös peruskoululakia.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kehitysvammaistenpalvelut

Meidän stoori -blogi

Palvelujen hakeminen

Valokuva: Auringon paisteessa.

Kehitysvammaisille ihmisille suunnattujen palvelujen piiriin haetaan ottamalla yhteyttä vammaispalvelutoimistoon.


Katso myös