Siirry sisältöön

Terveysasemapalvelut

Kokeilu loppuu 30.9.

Terveysasemapalvelujen valinnanvapauskokeiluun ei oteta enää uusia asiakkaita.


Kokeilussa mukana olevat voivat asioida valitsemallaan yksityisellä palveluntuottajalla 30.9. saakka. Kokeiluasiakkaat siirtyvät takaisin kaupungin oman tai ostopalveluterveysaseman piiriin 1.10. alkaen: Hoitopaikka on automaattisesti kotiosoitteen mukainen terveysasema, ellei kokeiluasiakas itse valinnut uutta asemaa 15.9. mennessä. Terveysaseman vaihto astuu voimaan 1.10.


Kokeiluasiakkaat ovat saaneet kesäkuun alkupuolella postitse kirjeen kokeilun päättymisestä. Kokeilun päättymistä koskeva asiakaskirje (pdf) | Lue lisää tiedotteesta

Tampereen kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen valinnanvapaus- eli palvelusetelikokeilussa. Tampereella kokeilu koskee terveysasemapalveluja ja sosiaaliohjausta. Kokeilu päättyy syyskuussa 2019.

Ketkä voivat olla kokeilussa mukana?

Kokeiluun ei oteta enää uusia asiakkaita. Kokeiluun ovat voineet osallistua postinumeroalueiden 33530 ja 33710 asukkaat. Näillä alueilla asuu yhteensä 22 700 tamperelaista:

  • Postinumeroalueella 33530 on osa Kissanmaan ja Hakametsän kaupunginosista. Alueella asuu noin 4 700 asukasta, jotka kuuluvat Tammelakeskuksen tai Linnainmaan terveysaseman piiriin.
  • Postinumeroalueeseen 33710 kuuluvat Annala, Kaukajärvi, Lukonmäki, Viiala ja Turtola. Alue on Kaukajärven tai Hervannan terveysaseman piiriä ja siellä asuu noin 18 000 asukasta.

Kartta: Valinnanvapauskokeiluun valitut postinumeroalueet 33530 ja 33710
Valinnanvapauskokeiluun valituilla postinumeroalueilla 33530 ja 33710 asuu yhteensä 22 700 tamperelaista. Suurenna kuva klikkaamalla.

Mitkä palvelut kuuluvat kokeiluun?

Valinnanvapaus koskee perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa. Kokeilussa näitä kutsutaan omatiimin palveluiksi, joita ovat:

  • perusterveydenhuollon lääkärin
  • sairaan- tai terveydenhoitajan
  • fysioterapeutin
  • mielenterveys- ja päihdetyön sekä
  • sosiaaliohjauksen palvelut.

Kerrallaan voi olla vain yhden omatiimipalvelujen tuottajan asiakkaana.

Kokeiluun ei kuulu esimerkiksi neuvolat, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Kokeiluun osallistuva voi käyttää näitä palveluja samoin kuin muutkin tamperelaiset.

Kokeilualueella asuvat ovat voineet valita, haluatko he siirtyä kokeiluun ilmoittautuneen yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Halutessaan kokeiluasiakkaat ovat voineet vaihtaa myös jollekin toiselle kaupungin terveysasemalle. Kokeilussa tuottajaa pystyi vaihtamaan kolmen kuukauden välein.

Asiakasmaksut

Kokeilualueen asukkaat maksavat omatiimin palveluista samat asiakasmaksut kuin mitä maksaisivat kaupungin palveluista. Asiakasmaksut maksetaan Tampereen kaupungille, ja ne myös kartuttavat maksukattoa kuten muilla kuntalaisilla.


Lisätietoa

Tiedotteet