Siirry sisältöön

Terveysasemapalvelut

Kokeilu jatkuu syyskuuhun asti

Terveysasemapalvelujen kokeilun asiakkaat voivat käyttää valitsemansa palveluntuottajan palveluja 30.9. saakka. Lokakuusta (1.10.) alkaen he siirtyvät kaupungin omien tai ostopalveluterveysasemien asiakkaiksi. Kesäkuun alusta lähtien kokeiluun ei oteta uusia asiakkaita. Kokeilualueen asukkaat voivat valita yksityisen terveysaseman 31.5. klo 14 asti. Kokeilun päättymisestä tiedotetaan tarkemmin kesäkuussa. Lue lisää tiedotteesta


Tältä sivulta löydät tietoa mm. siitä, ketkä voivat vaihtaa terveysasemapalvelujensa tuottajaa. Jos kuulut kokeilun piiriin, voit valita uuden palveluntarjoajan Valitse terveysasema -sivun kautta.

Tampereen kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen valinnanvapaus- eli palvelusetelikokeilussa. Tampereella kokeilu koskee terveysasemapalveluja ja sosiaaliohjausta. Kokeilu jatkuu vuoden 2019 alkusyksyyn. Kokeilun avulla valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen sisältyvään laajennettuun valinnanvapauteen.

Ketkä voivat osallistua kokeiluun?

Kokeiluun voivat osallistua postinumeroalueiden 33530 ja 33710 asukkaat. Näillä alueilla asuu yhteensä 22 700 tamperelaista:

  • Postinumeroalueella 33530 on osa Kissanmaan ja Hakametsän kaupunginosista. Alueella asuu noin 4 700 asukasta, jotka kuuluvat Tammelakeskuksen tai Linnainmaan terveysaseman piiriin.
  • Postinumeroalueeseen 33710 kuuluvat Annala, Kaukajärvi, Lukonmäki, Viiala ja Turtola. Alue on Kaukajärven tai Hervannan terveysaseman piiriä ja siellä asuu noin 18 000 asukasta.

Kartta: Valinnanvapauskokeiluun valitut postinumeroalueet 33530 ja 33710
Valinnanvapauskokeiluun valituilla postinumeroalueilla 33530 ja 33710 asuu yhteensä 22 700 tamperelaista. Suurenna kuva klikkaamalla.

Kokeiluun eivät voi osallistua ne asukkaat,
- jotka eivät asu postinumeroalueilla 33530 ja 33710
- ovat säännöllisen kotihoidon piirissä ja joille on nimetty hoidosta vastaava lääkäri kaupungin geriatrian poliklinikalta
- ovat ikäihmisten pitkäaikaisen, yli kolme kuukautta kestävän laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen piirissä
- ovat kaupungin järjestämässä opiaattikorvaushoidossa
- ovat jo aiemmin valinneet terveyspalveluidensa tuottajaksi jonkun muun kunnan terveyskeskuksen ja tästä valinnasta on vähemmän kuin vuosi.

Mitä palveluja voi valita?

Valinnanvapaus koskee perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa. Kokeilussa näitä kutsutaan omatiimin palveluiksi, joita ovat:

  • perusterveydenhuollon lääkärin
  • sairaan- tai terveydenhoitajan
  • fysioterapeutin
  • mielenterveys- ja päihdetyön sekä
  • sosiaaliohjauksen palvelut.

Kerrallaan voi olla vain yhden omatiimipalvelujen tuottajan asiakkaana.

Kokeiluun ei kuulu esimerkiksi neuvolat, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Kokeiluun osallistuva voi käyttää näitä palveluja samoin kuin muutkin tamperelaiset.

Jos asut kokeilualueella, voit valita, haluatko siirtyä kokeiluun ilmoittautuneen yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Halutessasi voit vaihtaa myös jollekin toiselle kaupungin terveysasemalle. Tuottajaa voi vaihtaa kolmen kuukauden välein.

Terveysasemaa ei ole pakko vaihtaa. Jos haluat jatkaa nykyisen terveysasemasi asiakkaana, ei sinun tarvitse tehdä mitään.

Miten valinta tehdään?

Jos haluat vaihtaa terveysasemaa, voit tehdä sen sähköisesti kaupungin tietojärjestelmässä, soittamalla terveyspalvelujen neuvontaan (03 10023) tai asioimalla Kaukajärven, Linnainmaan tai Tammelakeskuksen terveysasemalla.

Tutustu valittavissa oleviin terveysasemiin ja valitse palveluntarjoaja:

Asiakkuus vaihtuu uudelle palveluntuottajalle valintaa seuraavan kalenterikuukauden alusta eli jos maaliskuussa valitsee uuden palveluntuottajan, sen palveluja voi käyttää huhtikuusta lähtien.

Asiakasmaksut

Kokeilualueen asukkaat maksavat omatiimin palveluista samat asiakasmaksut kuin mitä maksaisivat kaupungin palveluista. Asiakasmaksut maksetaan Tampereen kaupungille, ja ne myös kartuttavat maksukattoa kuten muilla kuntalaisilla.


Lisätietoa

Tiedotteet