Siirry sisältöön

Hatanpään puistosairaalan arviointi- ja kuntoutusosasto

Vierailut
Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän linjauksen mukaisesti vierailut ulkopuolisten vierailut on pääsääntöisesti kielletty sairaalaosastoilla. Poikkeuksena ovat saattohoidossa olevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden lähiomaiset, joiden tulee tapauskohtaisesti sopia vierailusta etukäteen osaston henkilökunnan kanssa. Vierailuista tulee sopia etukäteen osaston henkilökunnan kanssa. Vain terveenä voi tulla vierailemaan. Vierailijoiden tulee noudattaa hyviä hygieniakäytäntöjä.

Arviointi- ja kuntoutusosaston palvelut on tarkoitettu Tampereen kaupungin säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Osasto toimii kotihoidon tukiosastona.

Arviointi- ja kuntoutusosasto ARVO
puhelin 044 423 5462, kanslia (hoitajat)
puhelin 044 423 5459, osastonsihteeri
Hatanpään puistosairaala, K-siipi, 0. krs (käynti puistosairaalan pääovista)
33900 Tampere

Potilas tulee osastolle kodistaan kotihoidon lääkärin ohjaamana. Kun kotihoidon lääkäri huomaa kotihoidon asiakkaan kunnon heikentyneen, hän voi lähettää tämän arviointi- ja kuntoutusosastolle. Osastolla selvitetään toimintakyvyn heikkenemisen syy sekä aloitetaan hoito ja kuntoutus. Osastolla on mahdollisuus tehdä laajempia tutkimuksia kuin kotona.

Potilas on arviointi- ja kuntoutusosastolla korkeintaan kaksi viikkoa, sitä pidempää sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan Rauhaniemen sairaalassa . Arviointi- ja kuntoutusosastolta potilas palaa takaisin omaan kotiinsa.

Arviointi- ja kuntoutusosastolla potilaalle on tarjolla sairaalahoidon lisäksi kuntoutusta, toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta: osastolla harrastetaan kulttuuria, pelataan pelejä, keskustellaan, luetaan lehtiä, kuunnellaan musiikkia ja pidetään liikuntatuokioita asiakkaan toiveiden mukaan. Sään salliessa on mahdollisuus ulkoilla.

Osastolla käytetään hoidon tukena ikäystävällistä teknologiaa. Osastojakson aikana asiakas voi olla kuvapuhelimen avulla yhteydessä omaisiinsa hoitajan opastamana. Osastolle tullessaan potilas saa käyttöönsä hyvinvointirannekkeen, josta saatavaa tietoa hyödynnetään yksilöllisen hoidon suunnittelussa.

Arviointi- ja kuntoutusosasto on perusterveydenhuollon vuodeosasto, jossa on 20 paikkaa. Siellä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutteja.

Maksut
Asiakkaalta veloitetaan osastojaksolta lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 48,90 euroa/hoitopäivä. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksu on 22,50 euroa/hoitopäivä.

Palveluesimies
Annamari Mänty
puhelin 044 423 5457

Vastaava sairaanhoitaja
Mia Hiltunen
puhelin 044 423 5458

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotota [email protected]