Siirry sisältöön

Terveyspalvelut oman kunnan ulkopuolella

Kiireellinen hoito

Kiireellinen sairaanhoito annetaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Muille kuin tamperelaisille kiireellisen hoidon tarpeen arvio tehdään Tampereella yhteispäivystys Acutassa.

Kiireetön hoito

Tilapäinen hoito oman kunnan ulkopuolella (esim. lomalla)

Jos asut tai oleskelet säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen vuoksi, voit käyttää myös muun kuin oman kuntasi terveyskeskuksen palveluja. Tarvitset oman kuntasi terveyskeskuksesta omalta lääkäriltäsi hoitosuunnitelman, josta käy ilmi tarvitsemasi hoito ja tutkimukset.

Hoitosuunnitelma toimii maksusitoumuksena valitsemassasi terveyskeskuksessa. Hoidosta peritään normaalit asiakasmaksut. Hoitovastuu säilyy oman kuntasi terveyskeskuksella. Toimita hoitosuunnitelma valitsemaasi terveyskeskukseen viimeistään silloin, kun varaat aikaa vastaanotolle tai tutkimuksiin.

Tyypillinen esimerkki tilapäisestä hoidosta oman kunnan ulkopuolella on asiointi kesällä mökkipaikkakunnan terveyskeskuksessa, missä hoidetaan verenohennushoitoon (Marevan) tai reumalääkityksiin liittyvät laboratoriotutkimukset, lääkepistokset, haavojen hoidot ja luunmurtumien kontrollikäynnit.

Pitkäaikainen hoito oman kunnan ulkopuolella

Halutessasi voit valita perusterveydenhuollostasi vastaavan terveyskeskuksen kotikuntasi ulkopuolelta myös pysyvämmin, jolloin hoitovastuu siirtyy valitsemaasi terveyskeskukseen, etkä voi käyttää oman kuntasi terveyskeskuksen palveluja. Hoidoista peritään normaalit asiakasmaksut.

Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus (alla oleva lomake). Lomake tulee täyttää kahteen kertaan: toinen lomake toimitetaan tämänhetkiselle terveysasemalle ja toinen lomake sen kunnan terveysasemalle, johon siirryt asiakkaaksi. Uuden valinnan voit tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Aiheesta tarkemmin terveydenhuoltolaissa (erityisesti 47 §, 48 §):

Maksusitoumukset ja laskutus

Lisätietoja maksusitoumuksista: Aija Pettissalo, Tampereen kaupunki, Itsenäisyydenkatu 17 B (4. krs), 33500 Tampere
Sähköpostiosoite on muotoa sähköposti [email protected]