Siirry sisältöön

Ohjausvideoita lapsen ja nuoren toimintakyvyn ja arjen tukemiseen

Keinoja ja vinkkejä lapsen valmiuksien ja taitojen tukemiseen

Eikö lapsesi kiinnostu piirtämisestä? Lentävätkö kynät lattialle? Tarvitseeko lastasi patistella liikkumaan? Kokeeko lapsesi liikkumisen epämieluisaksi? Onko liikunnallisten taitojen oppiminen työlästä?

Houkuttele lastasi iloa ja onnistumista tuottaviin leikkeihin ja peleihin. Seuraavissa videoissa esitellään kynätaitoja ja liikunnallisia taitoja tukevia toimintoja.

Apua ja vaihtoehtoja nepsy-lapsen ohjaamiseen ryhmätilanteissa

Seuraavissa videoissa esiteltävät toiminnat ja välineet on tarkoitettu helpottamaan vilkkaan ja tarkkaamattoman lapsen oppimista, työskentelyn jäsentymistä ja keskittymistä. Koska nepsy-lapsi usein liikehtii, koskettelee ja ottaa kontaktia liiallisesti, välineillä tuetaan lasta jäsentyneenpään työskentelyyn.

Videossa esiteltävät välineet ja jumppa aktivoivat lapsen niveliä ja lihaksia sekä tasapainoaistia, lisäksi lapsi saa tehostettua palautetta kehostaan. Tämä kehopalaute edistää ja ylläpitää lapsen hyvää työskentelyvireyttä. Välineet ohjaavat myös istuma-asentoa ja sallivat lapsen muunnella istumistaan.

Myös tuntoherkkä ja tuntoaistimuksia hakeva lapsi hyötyy "voimakkaasta" tekemisestä.

On yksilöllistä, kuinka paljon lapselle tulee sallia tarpeensa mukaista tehtävään liittymätöntä liikehtimistä, puuhastelua ja tuntoaistikokemuksia. Lapsen tarve voi vaihdella päivän eri hetkinä, eri päivinä tai eri ajanjaksoina.

Välineet ovat mahdollisuuksia kanavoida ei-toivottua käyttäytymistä ja helpottaa näin lapsen oppimista sekä positiivisen ilmapiirin kehittymistä. Ryhmätilanteissa on hyvä olla monenlaisia vaihtoehtoja tarjolla.

Katso myös