Siirry sisältöön

Ohjeita rintamaveteraanien kuntoutusta hakevalle

Ohje ei koske sotainvalideja, joiden sotilasvammalain mukainen invaliditeetti on vähintään kymmenen prosenttia (10 %), eikä henkilöitä, jotka kuuluvat lain "Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta (L1039/97)" piiriin.

Hakuaika

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden.

Kuntoutukseen oikeutetut

Kuntoutukseen valittavan veteraanin tulee olla vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamapalvelutunnuksen omaava veteraani, jolla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Saman kalenterivuoden aikana ei voi suorittaa uudelleen valintaa.

Kuntoutushakemus

Ensisijaisesti suositellaan käytettäväksi Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen omaa rintamaveteraanien kuntoutushakemusta, johon tarvitaan lääkärinlausunto B liitteenä.

Terveyskeskuslääkäriltä tähän tarkoitukseen hankittu lääkärinlausunto B on veteraanille maksuton. Lisäksi hyväksytään Valtiokonttorin vahvistamat lomakkeet, joissa on lääkärinlausunto yhdistettynä hakemuslomakkeeseen tai joihin tarvitaan erillinen kuntoutussuunnitelma.

Hakijan on syytä mainita, haluaako hän ensisijaisesti
- laitoskuntoutukseen,
- päiväkuntoutukseen vai
- polikliiniseen avokuntoutukseen.

Päiväkuntoutuksessa ja avohoidossa yksityisessä hoitolaitoksessa tai terveyskeskuksessa tapahtuvan kuntoutuksen aikana henkilö asuu kotonaan. Huonokuntoiselle veteraanille voidaan antaa avokuntoutusta kotona. Päiväkuntoutusta voidaan antaa III toimintakykyluokassa enintään 10 päivää ja II tai I toimintakykyluokassa enintään 20 päivää. Avokuntoutusta voidaan antaa III luokassa enintään 20 käyntikertaa ja luokissa I tai II enintään 30 käyntikertaa. Laitoskuntoutusjakson pituus on 10 päivää III luokassa, ja luokissa I ja II enintään 4 viikkoa. Kuntoutuksen kestot huomioidaan kuntoutusvalinnoissa ja maksusitoumuksia annettaessa.

Ottakaa tämä ohje mukaan kun menette lääkärin vastaanotolle.

Lääkärinlausunto

Päivä- tai muu avokuntoutus on ensisijainen. Lääkärinlausunnosta, jonka voi saada terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkäriltä tulee käydä ilmi kuntoutuksen tarve ja kuntoutussuunnitelma, suositteleeko lääkäri laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta, polikliinista tai kotona annettavaa avokuntoutusta sekä onko aviopuolison osallistuminen laitoskuntoutukseen perusteltua veteraanin kuntoutuksen kannalta. Veteraanin aviopuolison osallistuminen laitoskuntoutukseen edellyttää myöskin aviopuolisolta omaa lääkärinlausuntoa.

Jos hakija pyrkii polikliiniseen tai kotona annettavaan avokuntoutukseen, hänen tulisi pyytää yllämainitun lääkärinlausunnon lisäksi hoitomääräys fysioterapiaa varten (SV3 -lomake).
Lääkärinlausunto saa olla enintää vuoden vanha.

Aviopuolisoiden osallistuminen laitoskuntoutukseen

Aviopuolison kuntoutus on harkinnanvarainen etuisuus. Aviopuoliso ei voi tehdä omaa hakemusta vaan asia tulee mainita veteraanin hakemuksessa.

a) Itsenäisesti selviytyvä veteraani/toimintakykyluokka III:
Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen samanaikaisesti, samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa rintamaveteraanin kanssa kymmenen vuorokauden ajan.

b) Veteraani, jonka toimintakyky on alentunut/toimintakykyluokka I tai II:
Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa, rintamaveteraanin kanssa enintään 14 vuorokauden ajan, jos rintamaveteraanilla on sellainen vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn häiriöitä. Kuntoutusjakso voi olla eri pituinen kuin veteraanilla.

Hakemusten ja lääkärilausuntojen postittaminen

Ensisijaisesti suositellaan hakemusten postittamista osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus
PL 437, 33101 Tampere

Hakemuksia otetaan vastaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen opastuspisteissä, Hatanpään kantasairaalan neuvonnassa ja veteraanijärjestöissä.

Valinnasta ilmoittaminen

Kuntoutusvalinnasta ilmoitetaan kirjallisesti heti valinnan tapahduttua.

Lisätietoja

Rintamaveteraanien kuntoutus
puhelin 040 806 4000, ma, ti, pe klo 10 - 12 ja to klo 9 - 12
33540 Tampere
Postiosoite on Hatanpäänkatu 3 F. Paketit lähetetään osoitteeseen PL 98, 33201 Tampere.