Siirry sisältöön

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto
puhelin 040 806 3996, Tammerkosken itäpuoli ja Orivesi
puhelin 040 806 3997, Tammerkosken länsipuoli
puhelin 040 806 3999, Eteläinen alue

puhelinaika on ma - ti ja to - pe klo 10 - 12

Postiosoite on Tursonkatu 4, 33540 Tampere
Laskutusasiat: puhelin 040 800 7257, 040 726 8216
Veteraanikuntoutus: puhelin 040 806 4000
Toimisto: puhelin 040 806 3998


Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjessa selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluja, joita voi saada vamman tai sairauden vuoksi. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Valokuva: Kuntoutuksella tuetaan itsenäistä selviytymistä ja pyritään mahdollistamaan kotona asuminen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto myöntää maksusitoumuksia vajaakuntoisten kuntalaisten tarvitsemiin yksilöllisiin apuvälineisiin ja ostopalvelukuntoutukseen silloin, kun asiakkaan tarvitsemaa kuntoutusta ei voida toteuttaa kaupungin omana toimintana.

Erityisesti kuntoutetaan lapsia, pitkäaikaissairaita, vammaisia ja vanhuksia, joille vamma tai sairaus aiheuttaa olennaista, pysyväisluonteista haittaa. Aikuispotilaiden osalta kuntoutus on ensisijaisesti kohdennettu kuntoutujille, joilla on aivoverenkiertohäiriö tai etenevä neurologinen sairaus. Lisäksi kuntoutetaan yli 65-vuotiaita, jotka ovat aikaisemmin saaneet Kelan kuntoutusta.

Lääkinnällistä kuntoutusta ovat omaksi tarkoitetut yksilölliset apuvälineet ja ostopalveluina toteutetut fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Asiakkaaksi hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Toimistossa ei ole asiakasvastaanottoa, vaan ratkaisut tehdään lähetteen, mahdollisten liitteiden sekä asiakkaasta terveyskertomustietojärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella. Puutteellisia lähetteitä ei oteta käsiteltäviksi, vaan ne palautetaan takaisin lähettävälle taholle täydentämistä varten. Tarvittaessa konsultoidaan eri erityisalojen lääkäreitä tai moniammatillisia kuntoutustyöryhmiä.

Käsittelyaika vaihtelee muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa on viikoittainen fysiatrin konsultaatio ja noin kerran kuussa kokoontuvat moniammatilliset työryhmät. Pääsääntöisesti kaikkien tarvittavien asiapaperien tulee olla perillä lääkinnällisen kuntoutuksen toimistossa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Lääkinnällinen kuntoutus on hoitotakuun piirissä. Arviointi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta ja kuntoutus tai apuväline saatava kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä.

Moniammatillisten työryhmien kokouspäivät 2020:
Aikuisten moniammatillinen työryhmä kokoontuu 21.1., 18.2., 17.3., 21.4. ja 19.5.
Lasten moniammatillinen työryhmä kokoontuu 17.1., 21.2., 20.3., 21.4., 15.5., 1.6., 8.6., 15.6.
Psykofyysisen fysioterapian työryhmä kokoontuu 17.1., 14.2., 13.3., 24.4. ja 14.5.

Yhteistyökumppaneille


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/laakinnallinenkuntoutus