Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille

Rokotuksilla suojataan työntekijöitä tartunnoilta ja toisaalta niillä voidaan pyrkiä estämään tartuntojen leviäminen henkilökunnasta potilaisiin. Puuttuvia rokotteita saa opiskeluterveydenhuollosta.

Opiskeluterveydenhuollossa hoidetaan MRSA- ja salmonellanäytteet sekä tehdään tuberkuloosiselvitykset tarpeen mukaan. Jos olet ollut matkalla, joka ei liity opintoihisi, opiskeluterveydenhuolto ei kustanna MRSA tai salmonellanäytteenottoa. Erilaisten sairaalabakteerien lisääntyessä käsihygienia-asiat ovat tulleet entistä tärkeämmiksi käytännön harjoittelujaksoilla. Turvalliset työskentelytavat ovat avainasemassa myös veritapaturmien ennaltaehkäisyssä.

Rokotukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on 1.3.2018 lähtien oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia.

Boostrix (hinkuyskä-jäykkäkouristus-kurkkumätä)
Tehosteväli 5v. imeväisikäisten parissa työskenteleville. Muussa tapauksessa Boostrixin sijaan käytetään Diteboosteria (jäykkäkouristus-kurkkumärä), jonka tehosteväli on työikäisillä nykyisin 20v. Rokote annetaan 25, 45 ja 65 vuoden iässä. Yli 65-vuotiaiden tulisi edelleen ottaa tehoste 10 vuoden välein.

Ensimmäinen aikuisiän tehoste annetaan vastedes 25-vuotiaille yhdistelmärokotteena, jossa on mukana myös suoja hinkuyskää vastaan.

MPR
(tuhkarokko - sikotauti - vihurirokko)
Kaikki vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneet suomalaiset on pääsääntöisesti rokotettu kahdesti MPR–rokotteella. Sitä vanhemmilla on yleensä sairastettujen tautien antama suoja.
Jos kaikkia MPR–tauteja ei ole sairastettu tai vain osa on rokotettu, tulee antaa MPR rokote. Rokotettava ei saa olla raskaana rokotushetkellä eikä tulla raskaaksi kolmeen kuukauteen rokotuksen jälkeen.

Vesirokkorokote
Sairastettu tauti tai 2 annosta rokotetta (Varivax/Varilrix) antaa elinikäisen suojan. Jos ei tiedetä, onko saanut 2 rokoteannosta tai sairastanut tautia, rokotetaan. Annetaan 2 annosta, joiden väli on vähintään 3 kk. Ylimääräisistä rokoteannoksista ei ole haittaa. Vasta-ainetutkimusta ei tarvita. Rokotettava ei saa olla raskaana, eikä tulla raskaaksi kolmeen kuukauteen rokotuksen jälkeen

Kausi- influenssarokote
Annetaan vuosittain loppuvuodesta, yleensä marraskuusta alkaen. Rokotusajankohdista tiedotetaan lähempänä.

Huom! Jos opiskelijaa ei voida syystä tai toisesta (esim. raskaus, immuunisairaus) rokottaa, terveydenhoitaja kirjoittaa opiskelijalle todistuksen rokotussuojasta ja keskustelee opiskelijan kanssa mitä rajoituksia puutteellinen rokotussuoja aiheuttaa työharjoittelulle.

Opiskelija selvittää itse rokotustietonsa ja kirjaa ne rokotuslomakkeelle, joka on lähetetty uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Lomake löytyy myös OTH:n ja oppilaitosten verkkosivuilta. Opiskelijoita ohjataan säilyttämään rokotustiedot itsellään.

Hepatiitti B- rokote (HBV) riskialojen opiskelijoille
1.8.2015 alkaen työharjoittelussa hepatiitti B -tartunnalle altistuvat opiskelijat ovat saaneet rokotteen maksutta (THL:n ohjeistus).

Rokotteen voivat saada mm. terveydenhuollon ja välinehuollon opiskelijat sekä vanginvartija- ja poliisiopiskelijat, osa sosionomiopiskelijoista suuntautumisen ja harjoittelupaikan (A-klinikka, Nervi, Vipunen, Kölvi-projekti, Matala, Päiväperho, K-klinikka tmv) mukaan. Myös fysioterapeuttiopiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan rokotuksiin vain tietyin edellytyksin.
Rokotuksiin ovat oikeutettuja sekä opintonsa aloittavat että jo parhaillaan opiskelevat, joilla ei ole rokotussuojaa. Opiskeluaikana rokotukset hoitaa opiskeluterveydenhuolto. Jos rokotesarja on kesken opiskelun päättyessä, on sen täydentäminen henkilön omalla vastuulla, joko itse maksaen tai mahdollisuuksien mukaan työterveyshuollossa.

Polio
Tehosteet aikuisiällä ovat tarpeen viiden vuoden välein jos matka suuntautuu polioendeemiselle alueelle tai on läheisesti tekemisissä riskimaista saapuneiden henkilöiden parissa.

Mahdolliset muut rokotteet ovat omakustanteisia, voit saada niihin kuitenkin reseptin opiskeluterveydenhuollosta.

Veritapaturmat

Riskinarviointi ja toimenpiteet tehdään harjoittelupaikassa tapauskohtaisesti. Lue ohje:

MRSA

MRSA eli metisilliinille vastustuskykyinen staphylococcus aureus on yleinen sairaalabakteeri. Staphylokokkibakteereita löytyy yleisesti terveen henkilön iholta ilman infektion oireita. MRSA-bakteerit eroavat normaaleista Staphylococcus aureus bakteereista siten, että ne ovat vastustuskykyisiä eli resistenttejä metisilliiniille ja kaikille sen sukuisille antibiooteille. MRSA-bakteeri aiheuttaa usein huonosti parantuvia haavainfektioita ja on haitallinen iäkkäille ja sairaille ihmisille. MRSA-bakteeri leviää ihmisestä toiseen kosketuksen, lähinnä käsien välityksellä. Tästä syystä tehostettu käsihygienia on tarpeen.

MRSA-käytännöt opiskeluterveydenhuollossa

Asiantuntijaryhmän ohjeen mukaan pohjoismaiden ulkopuolella viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana fyysisessä potilastyössä vähintään kahden kuukauden ajan olleista työntekijöistä otetaan työhön palatessa MRSA -kantajuusnäytteet. Näytteet otetaan myös jos on ollut hoidettavana ulkomailla terveydenhuollon laitoksessa viimeisen vuoden aikana yli vuorokauden ajan. Näytteet otetaan nenästä ja nielusta sekä infektioalueilta, jos sellaisia on. Näytteen valmistuminen kestää noin 3 vuorokautta. Jos olet ollut ulkomailla opiskelijavaihdossa, ota yhteys oman oppilaitoksesi terveydenhoitajaan näytteenottoa varten.

Opiskeluterveydenhuolto ei kustanna muita MRSA-näytteitä esim. harjoittelu Suomen sisäisissä sairaaloissa tai ulkomaalaisen vaihto-opiskelijan näytteitä. Omakustanteiseen näytteenottoon tarvitaan kuitenkin paperilähete, jonka voi pyytää opiskeluterveydenhuollosta. Vastaus tulee postitse suoraan kotiin.

Tuberkuloosi

1.3.2017 voimaan astuneen tartuntatautilain (1227/2016) 55§ velvoittaa potilaiden tai asiakkaiden suojaamiseksi työnantajaa vaatimaan tietyissä tehtävissä toimivalta työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta. Perusteltu syy selvityksen vaatimiselle on pitkäaikainen tai toistuva oleskelu maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen, tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille. Ilman edellä mainittua selvitystä työntekijä ei saa toimia sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä, eikä alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. Lue lisää Tampereen opiskeluterveydenhuollon tuberkuloosiseulonnasta:

Opiskelijavaihto ulkomaille

Opiskelijavaihtoon lähtevän opiskelijan on hyvä ottaa yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon vaihtoon liittyvissä terveydellisissä asioissa. Rokotukset on hyvä tarkastaa ennen vaihtoon lähtöä hyvissä ajoin.

Vaihtokohteet vaativat myös erilaisia todistuksia terveydentilasta. Ota tällöin yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon. Opiskeluterveydenhuolto ei kustanna keuhkokuvia tai muita kotimaan terveydenhuollon kriteerein tarpeettomiksi katsottuja näytteitä paitsi tuberkuloosin riskimaihin meneville.

Huom! Kaikilta terveysalan ulkomaan harjoitteluvaihdosta palaavilta opiskelijoilta otetaan
MRSA -näytteet opiskeluterveydenhuollossa.

Käsihygienia

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että käsien välityksellä tapahtuva kosketustartunta on tavallisin tartuntojen leviämistapa. Käsihygienia on siten tärkeä yksittäinen keino estää infektioiden syntymistä ja leviämistä.

Käsien puhdistumisen ja desinfektion onnistumiseksi terveydenhuollon henkilökunnan ei tule käyttää käsi- ja rannekoruja työssä ollessaan.

Käsien pesu: Käsien vesi- saippuapesua käytetään vain näkyvän lian poistamiseen käsistä.
Pesu aloitetaan kostuttamalla kädet vedellä. Pesuaineliuos levitetään kauttaaltaan käsiin ja hierotaan käsiä vastakkain, käsien ulkosyrjät, uurteet, sormien välit ja sormenpäät. Sen jälkeen pesuaine huuhdellaan pois runsaalla vedellä ja kädet kuivataan kertakäyttöpyyhkeellä, jolla suljetaan lopuksi vesihana.

Käsien desinfektio: Käsien desinfektio alkoholipohjaisella käsihuuhteella on terveydenhuollossa tehokkain käsihygieniamenetelmä. Kädet desinfioidaan

  • Säännöllisesti jokaisen fyysisen potilaskontaktin välissä
  • Ennen puhtaiden tarvikkeiden ja välineiden käsittelyä
  • Ennen ja jälkeen eri hoitotoimenpiteiden ja infektioporttien (haavat, katetrit, kanyylit jne.) käsittelyn, eri työvaiheiden välissä
  • Likaisten välineiden, likavaatteiden, eritteiden ja jätteiden käsittelyn jälkeen
  • Ennen suojakäsineiden ja muiden suojainten pukemista sekä niiden riisumisen jälkeen

Onnistunut käsihygienia perustuu säännöllisyyteen ja siihen, että käsihuuhdetta otetaan riittävästi, vähintään 2 painallusta, jotta kädet saadaan kauttaaltaan desinfioitua. Käsihuuhdetta hierotaan käsiin niin kauan, että kädet ovat kuivat.

Desinfioivan käsihuuhteen levittämistekniikka: Käsidesinfektiossa huuhde levitetään hieromalla huolellisesti kaikkialle käsiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sormenpäiden, peukalon, sormivälien, käsien ulkosyrjien ja kämmenen kuivien kohtien, myös ranteiden desinfioimiseen.

Käsien hoito: Käsien ihon ja kynsien sekä kynsinauhojen hoitaminen on tärkeä osa käsihygieniaa. Terve, kimmoisa iho puhdistuu ja desinfioituu hyvin. Hoida siis hyvin käsi-ihottumat ja iho-ongelmat esim. kynsivallintulehdukset ym. Runsas käsihuuhteen käyttö työssä ja säännölliset rasvaukset työpäivän jälkeen auttavat pitämään kädet kunnossa. Jos sinulla on iho-ongelmia, ota yhteys opiskeluterveydenhuoltoon.