Siirry sisältöön

Ammatinvalinta ja terveys

Ammattialaa valitessa, on tärkeää ottaa huomioon ammatin terveydelle asettamat vaatimukset tai rajoitteet. Epäselvissä tilanteissa on hyvä etukäteen selvitellä asioita kouluterveydenhuollossa tai ottaa suoraan yhteyttä kyseessä olevan oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon. Tavoitteena on minimoida terveydelliset riskit alavalinnan ja tulevan työn suhteen. Mikäli opiskelun aikana ilmenee ammattialasta johtuvia terveydellisiä haittoja, niitä selvitetään opiskeluterveydenhuollossa.

Ammatinvalintaa rajoittavia terveydellisisiä seikkoja

Näkö: Lasein korjattavissa oleva näkövika ei yleensä aiheuta rajoituksia. Toisen silmän näön huomattava heikkous voi joissakin töissä haitata.

Värinäkö: Virheetöntä värinäköä vaaditaan esimerkiksi seuraavilla aloilla: lentokoneasennus, sähkö- ja automaatioasennus. Hyvää värinäköä suositellaan lisäksi maalaus-, muoti- ja kauneusalalla sekä konditoriassa.

Kuulo: Sisäkorvaperäinen kuulovika saattaa pahentua ns. melutyössä esim. puu-, metsäteollisuus- ja joillakin metallialoilla.

Ihottumat: Kuiva, ihottumiin taipuvainen iho ei yleensä kestä työskentelyä aloilla, jotka vaativat runsasta käsienpesua ja/tai kemikaalien tai öljyjen jatkuvaa käsittelyä. Tällaisia aloja ovat esim. parturi-kampaamo, ravitsemis- ja elintarvikeala, terveydenhuolto-, maalaus- ja jotkut metallialat.

Allerginen nuha ja astma: Joissain töissä esiintyvät runsaat pölyt ja ärsyttävät hajut saattavat pahentaa allergisen nuhan ja erityisesti astman oireilua. Tällaisia aloja ovat esim. leipomo, parturi-kampaamo, varasto, puu-, metsäteollisuus-, maalaus-, hitsaus- ja valimoala sekä vaatetus-, ravitsemis- ja elintarvikeala sekä valimoala.

Selkäongelmat: Raskaat ja toistuvat nostot, kumara tai muuten hankala työasento ja jatkuva istuma- tai seisomatyö rasittavat selkää ja saattavat aiheuttaa vaivoja eritysesti niille, joilla on ennestään selkävaivoja. Riskialoja tai -ammatteja ovat esim. maalausala, metsäteollisuus, vaiheompelu, varasto, parturi-kampaamo, ravitsemis- ja elintarvikeala, valimoala ja osittain terveydenhuoltoala.

Pitkäaikaissairaudet: Diabetes, reuma, epilepsia, sydänviat, mielenterveydelliset häiriöt ym. voivat asettaa yksilöllisiä rajoituksia alasta riippuen. Hoitavan lääkärin kannanotto on tarpeen.