Siirry sisältöön

Päihteet

Päihdeongelmat

Jos oma tai läheisen päihteidenkäyttö aiheuttaa huolta, kannattaa ottaa yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon. Keskustelemalla terveydenhoitajan kanssa saat apua ja tietoa hoitavista tahoista.

Oppilaitoksilla on omat päihdehuollon toimintamallinsa. Tarkoituksena on - tarvittaessa yhteistyössä oppilaitoksen kanssa - löytää ne tukitoimet, joiden avulla opiskelija kykenee jatkamaan opiskeluaan. Hoitoonohjaus on luottamuksellista ja hoitoonohjaukseen osallistuvat henkilöt vaitiolovelvollisia.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön keinoin ehkäistään ja vähennetään päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin ja päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin.