Siirry sisältöön

Mielenterveys

Opiskeluterveydenhuollon mielenterveyspalvelut

Jos opiskelijalla on huolta omasta psyykkisestä hyvinvoinnistaan esim. jännitys-, ahdistus-, tai masennusoireita tai elämäntilanteeseen liittyvä kriisi, varataan aika ensin terveydenhoitajalle.
Terveydenhoitajan käynneillä kartoitetaan tilannetta kokonaisvaltaisesti, tehdään yhdessä hoitosuunnitelmaa ja arvioidaan lääkäriajan tarve. Hoitosuunnitelma voi sisältää esim. yksilö- tai ryhmähoitojakson. Keskusteluhoitojakso voi toteutua terveydenhoitajalla, psykiatrisella sairaanhoitajalla tai psykologilla. Ryhmät ovat psykologien ohjaamia, näistä voi tiedustella terveydenhoitajalta.

Palvelut on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille ja ovat opiskelijalle lääkärin käyntiä lukuunottamatta maksuttomia.

Psykologit tavoittaa seuraavista numeroista klo 12 - 12.30 :

Tiina Tantarimäki, puhelin 040 801 2672
Sari Lehtola, puhelin 040 801 6702
Johanna Mäenalusta, puhelin 040 800 4518
Aino Paajanen, puhelin 040 801 6661
Susanna Salin-Kares, puhelin 040 800 4517

Psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Liede, puhelin 040-806 2529

Vastaanotot osoitteessa Hammareninkatu 7 (2. krs).

Ryhmätoiminta keväällä 2019

Monien ongelmien hoidossa ryhmämuotoiset hoidot on todettu tehokkaiksi ja hyödyllisiksi, joten myös opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan useita erilaisia ryhmiä. Ryhmätarjonta vaihtelee jonkin verran lukukausittain. Kysy lisätietoja terveydenhoitajalta!

Apua ahdistukseen -ryhmä
- tietoa ahdistuksesta ja keinoista pärjätä sen kanssa paremmin
- mahdollisuus keskusteluun ja omien kokemusten jakamiseen, mutta ei puhumispakkoa
- ryhmään voi tulla mukaan milloin tahansa kevään aikana ja valita itse, mille kerroille osallistuu

Suljetut 6-8 kertaa kokoontuvat terapeuttiset ryhmät toteutuvat yleensä kerran kevät- ja kerran syyslukukauden aikana.

Jännittäjäryhmä
- sosiaalisia tilanteita jännittäville
- alkaa 7.3.

Taideterapeuttinen voimavararyhmä
- toiminnallisista menetelmistä kiinnostuneille
- alkaa 27.3.

Mielialaryhmä
- kevään 2019 osalta täynnä

Toisen asteen oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelut

Kaikissa Tampereen kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa toimii koulukuraattori ja - psykologi.

Opiskelijat voivat hakeutua kuraattorille tai psykologille esim. terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan kautta. Opiskelijat voivat ottaa myös itse yhteyttä, jolloin tilannetta kartoitetaan ensin puhelimitse. Vanhemmat voivat myös ottaa yhteyttä, jos heille nousee huolta nuoren tilanteesta. Työskentely painottuu opiskelun ja koulunkäynnin tukemiseen ja ohjaukseen. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta sekä tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Kuraattori ja -psykologi toimivat tarvittaessa linkkinä oppilaitoksen ja eri yhteistyötahojen välillä.

Tampereen ev.lut.seurakunnan oppilaitostyö

Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän oppilaitostyöntekijät palvelevat erityisesti opiskelijoita. Heidän kanssaan voi keskustella kaikista mieltä askarruttavista asioista.

Katriina Hallikainen, oppilaitosteologi (amk), puhelin 050 365 7595
Marita Hakala, oppilaitosteologi (ammattikoulut), puhelin 050 433 3693
Hanna Koivisto, oppilaitosdiakoni, puhelin 040 8048270