Siirry sisältöön

Maksut ja todistukset

Asiakasmaksut

Etävastaanotot
Koronaviruspandemian aikana vastaanottokäynti voidaan hoitaa myös etänä eli videovälitteisesti tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Lääkärin sairaanhoidollisesta etävastaanotosta veloitetaan 18 vuotta täyttäneeltä kuten käynnistä (20, 60 euroa).

Terveydenhoitajan ja psykologin palvelut ovat opiskeluterveydenhuollossa maksuttomia.

Ennaltaehkäisevät terveydenhoidon käynnit, lähinnä raskauden ehkäisyyn liittyvät käynnit, ovat maksuttomia. Asiakasmaksua ei peritä myöskään sellaisista käynneistä, joissa käsitellään laaja-alaisesti ja moniammatillisesti opiskelukykyä ja ammatinvalintaa.

Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia: 18 vuotta täyttäneeltä veloitetaan 20,60 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Lasku lähetetään postitse.

Huom! Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärinvastaanottoajasta peritään maksu, 50,80 euroa. Jos et pääse varatulle vastaanottoajalle, peru aikasi viimeistään vuorokautta aikaisemmin.


Todistukset

Sairauslomat

Terveydenhoitaja kirjoittaa tarvittaessa vastaanotolla todistuksen lyhyestä sairauspoissaolosta. Sairauslomatodistusta ei kirjoiteta puhelimitse eikä jälkikäteen.

Tredun oppilaitoksissa ja lukioilla ryhmänohjaaja tai opettaja hyväksyy opiskelijan 1 - 3 päivän sairauspoissaolon opiskelijan oman tai alaikäisen huoltajan ilmoittamana. Näin toimitaan tilanteissa, joissa sairauden oireet eivät vaadi terveydenhuollon ammattilaisen arviota.

Halutessasi voit asioida myös oman asuinkuntansa terveysasemalla sairaanhoitajan vastaanotolla.

Jotkut työnantajat vaativat sairauspoissaolosta lääkärintodistuksen. Lääkärintodistuksen voit saada opiskeluterveydenhuollosta vain siinä tapauksessa, että sairauden oireet vaativat lääkärin arviota.

Erityisruokavaliotodistukset ja elintarviketyöntekijän todistukset saat terveydenhoitajalta.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärintodistukset

Lääkärintodistus A kirjoitetaan sairauslomaa varten. Se on maksuton.

Lääkärintodistus B kirjoitetaan

  • hoidosta (erityiskorvattavat lääkkeet tai kliiniset lääkevalmisteet)
  • kuntoutuksen tarpeesta
  • työkyvystä (kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke).

Lausunto on maksullinen. Myös vapaamuotoinen lääkärinlausunto on maksullinen.

Seuraavia todistuksia ei saa opiskeluterveydenhuollosta:

  • T-todistus on lausunto terveydentilasta. Tietyt oppilaitokset pyytävät opiskelunsa aloittavilta lääkärintodistuksen alalle sopivuudesta. T-todistus on voimassa kolme kuukautta.
  • Ajokorttitodistus
  • Nuorison terveystodistus kelpaa mopo- tai ajokorttia hakiessasi. Todistus on voimassa viisi vuotta.
  • Erityistodistukset esim. vaihtoon lähtiessä hoidetaan pääsääntöisesti yksityisillä lääkäriasemilla.

Edellä mainitut lääkärintodistukset ovat nuorison terveystodistusta lukuun ottamatta maksullisia, hankittavissa joko terveyskeskuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä.