Siirry sisältöön

Maksut ja todistukset

Asiakasmaksut

Terveydenhoitajan ja psykologin palvelut ovat opiskeluterveydenhuollossa maksuttomia.

Ennaltaehkäisevät terveydenhoidon käynnit, lähinnä raskauden ehkäisyyn liittyvät käynnit, ovat maksuttomia. Asiakasmaksua ei peritä myöskään sellaisista käynneistä, joissa käsitellään laaja-alaisesti ja moniammatillisesti opiskelukykyä ja ammatinvalintaa.

Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat 18 vuotta täyttäneille maksullisia lukuun ottamatta mielenterveyskäyntejä. 18 vuotta täyttäneeltä veloitetaan 20,60 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Lasku lähetetään postitse.

Vastaanottokäynti voidaan hoitaa myös etänä eli videovälitteisesti tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Etävastaanotot ovat maksuttomia.

Huom! Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärinvastaanottoajasta peritään maksu, 50,80 euroa. Jos et pääse varatulle vastaanottoajalle, peru aikasi viimeistään vuorokautta aikaisemmin.


Todistukset

Sairauslomatodistukset

Terveydenhoitaja kirjoittaa tarvittaessa vastaanotolla todistuksen lyhyestä sairauspoissaolosta. Sairauslomatodistusta ei kirjoiteta puhelimitse eikä jälkikäteen.

Tredun oppilaitoksissa ja lukioilla ryhmänohjaaja tai opettaja hyväksyy opiskelijan 1 - 3 tai 1 - 5 päivän sairauspoissaolon opiskelijan oman tai alaikäisen huoltajan ilmoittamana. Näin toimitaan tilanteissa, joissa sairauden oireet eivät vaadi terveydenhuollon ammattilaisen arviota.

Halutessasi voit asioida myös oman asuinkuntansa terveysasemalla sairaanhoitajan vastaanotolla.

Jotkut työnantajat vaativat sairauspoissaolosta lääkärintodistuksen. Lääkärintodistuksen voit saada opiskeluterveydenhuollosta vain siinä tapauksessa, että sairauden oireet vaativat lääkärin arviota.

Erityisruokavaliotodistukset ja elintarviketyöntekijän todistukset saat terveydenhoitajalta.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärintodistukset

Sairauslomaa tai kuntoutusta varten kirjoitetut lääkärintodistukset (A ja B) ovat maksuttomia, samoin lääkityksen erityiskorvattavuutta varten kirjoitettu lääkärin B-lausunto.

Nuoren kuntoutusrahaa, eläkettä tai muuta vastaavaa etuutta varten kirjoitettu lääkärinlausunto on maksullinen (B-lausunto, C-lausunto, vapaamuotoinen lääkärinlausunto).

Lääkärintodistusten maksullisuus perustuu asiakasmaksulakiin.

Lääkärintodistukset Tampereen kaupungin lääkärintodistusten hinnat

Seuraavia todistuksia ei saa opiskeluterveydenhuollosta:

  • Ennen opiskelun alkua vaadittu lausunto terveydentilasta ja alalle sopivuudesta
  • Ajokorttitodistus
  • Erityistodistukset, esim. vaihtoon lähtijöiden todistukset, hoidetaan pääsääntöisesti yksityisillä lääkäriasemilla.

Edellä mainitut lääkärintodistukset ovat maksullisia ja hankittavissa joko terveyskeskuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä.