Siirry sisältöön

Mitä on opiskeluterveydenhuolto?

Opiskeluterveydenhuolto huolehtii kokonaisvaltaisesti Tampereella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoiden terveydestä.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Oppilaitosten terveydellisten olojen valvonnasta vastaa Tampereen kaupungin ympäristöterveys . Oppilaitoksen terveydellisten olojen tarkastus suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein.

Keitä palvelemme?

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja Tampereella sijaitsevissa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa vähintään kaksi kuukautta opiskelevat. Lisäksi palveluihin ovat oikeutettuja ammatilliseen koulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa opiskelevat. Palvelut eivät koske avoimessa ammattikorkeakoulussa, oppisopimuskoulutuksessa tai aikuislukiossa opiskelevia.

Terveydenhoitajan, psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan käynnit ovat maksuttomia. Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneille. Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärin vastaanottoajasta peritään voimassaoleva peruutusmaksu 15 vuotta täyttäneiltä.

Hallinto

Opiskeluterveydenhuollon hoitajien lähiesimiehenä toimii Susanna Fagerlund-Jalokinos ja vastaavana lääkärinä Paula Lehtipuu. Lasten ja nuorten terveyspalveluista vastaavat ylilääkäri Tuire Sannisto sekä hoitotyön päällikkö Leena Vekara.

Opiskeluterveydenhuolto kuuluu hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeseen ja siellä lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään: