Siirry sisältöön

Koulutapaturmat

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Kouluterveydenhoitaja, koululääkäri tai opettaja antaa oppilaalle tarvittavan ensiavun.

Tarvittaessa oppilaan lähettää jatkohoitoon opettaja, terveydenhoitaja tai koululääkäri, tilanteen mukaan. Oppilas ohjataan pääsääntöisesti Tampereen kaupungin terveyskeskuksen lääkäriasemille tai vakavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Tampereen terveyskeskuksen hammashoitoloihin.

Tapaturman sattuessa koulun työntekijä (esim. opettaja) tekee tapaturmasta ilmoituksen Lähi Tapiolan ohjeiden mukaan. Tapaturmailmoitus tulostetaan ja siitä annetaan kopio huoltajalle sekä hoitoa vaativissa tapauksissa Lähi Tapiolan ohje korvauksen anomisesta.

Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset korvataan huoltajalle Tampereen kaupungin tekemän vakuutussopimuksen mukaisesti vakuutusyhtiö Lähi Tapiolan vakuutuksesta. Poikkeuksena ovat vuosiluokkien 7 - 10 oppilaat, jotka ovat vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa työaineisiin liittyvien tuntien osalta (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -harjoittelujakso).

Perusopetuslain 34 §:ssä on säädetty, että oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Mainitun säädöksen mukaan maksuttomuus koskee tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkiota sekä hoito- ja sairaalamaksuja.

Koulu täyttää tapaturmailmoituksen aina tapaturmatilanteessa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa.