Siirry sisältöön

Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmän viisi jäsentä pitävät palaveri apöydän äärellä.
Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä.

Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata oppilaiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilaiden mahdollisiin vaikeuksiin ja koulun ongelmatilanteisiin kuten koulukiusaamiseen, poissaoloihin ja päihteiden käyttöön halutaan puuttua varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tästä työstä vastaa koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, jota toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tarvittaessa oppilaan tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Oppilashuoltotyössä on keskeistä monialainen yhteistyö, jota tehdään tarvittaessa myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Oppilashuoltoryhmän ohella kouluterveydenhoitaja voi olla mukana koulun terveyttä edistävässä toiminnassa osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja terveydenedistämisen oppitunteihin yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa.